Dramos būrelis stato naują spektaklį

Vievio kultūros centras (VKC) po savo stogu sunkiai talpina įvairiapusės veiklos išsiilgusius skirtingo amžiaus žmones – nuo Trečiojo amžiaus universitetą (TAU) lankančių garbaus amžiaus studentų iki lėlių teatro aktorių pradinukų.

Viena iš tokių veiklių VKC grupių – suaugusiųjų dramos būrelis, kuriam vadovauja aktyviai miesto gyvenime besireiškianti buvusi pedagogė Vanda Bukėnienė. Dramos būrelyje vaidina kelių kartų atstovai: gimnazistai, vyresni jaunuoliai, pagyvenusieji. Vadovė geru žodžiu mini Dalią Charūnienę, Danguolę Gaubienę, Mykolą Krasnicką, Česlovą Pupalaigį, Ireną Petrusevičienę, Almą Sinkevičienę, Luką Jančiauską, Rūtą Žukauskaitę.
Kolektyvas jau nudžiugino žiūrovus Žemaitės spektakliu „Trys mylimos“. Talkinant A. Stepankevičiūtei, malonaus skambesio kūriniui suteikė balsingosios TAU lankytojos Pajauta Jonikienė, Genutė Malūnavičienė, Elena Samulienė, Janina Jakonienė, Svetlana Žilinskienė, Onutė Bekešienė. Jų atliekamos lietuvių liaudies dainos apie bernelio klastą, ilgesį ir meilę užpildė pertraukėles tarp komedijos dalių.
Pirmus metus gyvuojanti trupė savivaldybėje įgyja vis didesnį populiarumą. Antai ją, šeimininkų scenoje pristačiusią „Tris mylimas“, pasikvietė Semeliškių bendruomenės „Strėva“ namai (kultūrinių renginių organizatorė Silvija Bielskienė). Susitikimo metu skambėjo ir vietinio ansamblio „Svaja“ (vad. Gražina Barzdaitienė) dainos.
Dramos būrelis savo veiklos nenutraukė ir vasarą, tad netrukus miestelėnai išvys naują nuotaikingą spektaklį, kurio pavadinimą V. Bukėnienė kol kas laiko paslaptyje.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal