„Šalis ta – Lietuva vadinas...“

Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva – trys tyro aukso saulės!
Ir skaitau: Tėvyne, be tavęs
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.
(B. Brazdžionis)

Elektrėnų pradinės mokyklos trečių klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis vykdė projektą „Šalis ta – Lietuva vadinas...“ Vaikai rašė rašinius, kūrė eilėraščius, surengė parodą „Keliaujame po Lietuvą“, mokėsi eilių, dainų apie gimtinę, tautinių šokių. Jiems talkino šokių mokytoja Angelė Pačėsienė, muzikos mokytojos Jūratė Špikienė ir Giedrė Takarauskaitė.
Kovo 10 d. nuo pat ryto jautėsi šventinė nuotaika: trečių klasių mokiniai ir mokytojos visus pakvietė į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimą. Renginį prasmingais žodžiais apie Lietuvą pradėjo Rokas Sodaitis ir Kamila Šumskaitė. Mokyklos direktorė Virginija Stanislovaitienė visus pasveikino šventės proga ir pakvietė dalyvauti iškilmingame Kovo 11-osios minėjime Elektrėnų mieste. Eiles apie Lietuvą keitė dainos ir tautiniai šokiai, tačiau didžiausią įspūdį visiems paliko parodyti gimtinės vaizdai. Mokiniai nustebino puikiomis žiniomis apie Lietuvos istoriją.
Šią dieną minės kiekviena karta. Linkime ir toliau visiems kartu puoselėti meilę Tėvynei. Tegul mūsų širdyse amžinai dega Laisvės liepsna.

Elektrėnų prad. m–klos mokytojos Jolanta Baranovienė, Ana Levickienė, Birutė Surdokienė, Elena Volosevičienė<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų