„Iš senolių dainų skrynios“

Daina – tai mūsų džiaugsmas, sielos aidas,
Daina – sakmė, ištryškus iš širdies...
Tegul aidės daina po gimtą kaimą,
Tegul visam krašte jinai skambės!

Šie žodžiai – „Vuolastos“ ansamblio moterų širdyse. Daina suteikia jėgų, sveikatos, kelia nuotaiką. Daina vienija, stiprina tarpusavio ryšį su kaimo bendruomene...
Su Pastrėvio mokykla mus sieja itin draugiškas bendradarbiavimas: dalyvaujame daugelyje renginių, paįvairiname juos liaudies arba patriotinėmis dainomis. Šį pavasarį pasisiūlėme kartu su mokiniais surengti etnografinę popietę. Mokyklos bendruomenė tam pritarė ir taip gimė idėja surengti popietę „Iš senolių dainų skrynios“. Labai aktyviai ir sumaniai pasidarbavo muzikos mokytoja Janina Bajorinienė, su vaikais paruošusi visą liaudies dainų ir šokių programą. Etnografinio ansamblio „Vuolasta“ moterys taip pat neatsiliko nuo mokinių, įsiterpdamos su savo dainomis. Bendras šokis „Mergužėlė grėbė šieną“ tapo renginio kulminacija.
Antroje popietės dalyje bibliotekos vedėja Danutė Kananavičienė pristatė viešnią – etnologę, tautodailininkę, literatę Onutę Rasutę Šakienę, apžvelgė jos kūrybą, kurioje ryškūs tautosakiniai motyvai, gili meilė tėvynei, glaudus ryšys su protėviais, gimtąja žeme.Vedėja kvietė apžiūrėti viešnios organizuojamas dailės darbų parodas, kurios dažniausiai būna eksponuojamos Elektrėnų viešojoje bibliotekoje.
Dar kartą pasidžiaugėme O. R. Šakienės parengta Elektrėnų krašto pasakojamosios ir dainuojamosios tautosakos knyga „Ar meni tų ažerų?“, kurioje nemažai Pastrėvio apylinkių gyventojų pateiktų pasakojimų.
Kartu su bibliotekos vedėja mokyklos ir kaimo bendruomenei pristatėme naujausią Onos Rasutės Šakienės leidinį „Buvom“. Knygoje atsiskleidžia kelių kartų gyvenimai, kasdienybė ir kultūra. Knyga turi didžiulę reikšmę mūsų regiono kultūriniame gyvenime, įprasmina milžinišką autorės-sudarytojos darbą, kuris tęsėsi daugelį metų.
O. R. Šakienė papasakojo apie savo darbą renkant medžiagą, nuoširdžiai dėkojo „Vuolastos“ ansamblio moterims už jų indėlį, pasakojimus, kurie sugulė į šio leidinio puslapius, ir įteikė visoms po knygą „Buvom“.
Onutė labai džiaugėsi vaikų atliktomis liaudies dainomis ir šokiais, gyrė vaikus už nuoširdų domėjimąsi liaudies kūryba, sakė, kad tas, kuris prisilietė prie senovinių dainų klodų, neužmirš jų visą gyvenimą.
Mokyklos skyriaus vedėja Dangutė Stasiūnienė padėkojo vaikams, muzikos mokytojai Janinai Bajorinienei, „Vuolastos“ ansambliui už prasmingą renginį.
Popietė baigėsi bendra daina „Ant kalno klevelis“.

Laima Tidikienė
Pastrėvio etnografinio ansamblio „Vuolasta“ vadovė<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų