Konferencija „Vaiko teisių apsauga Elektrėnų savivaldybėje Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus kontekste“

Gegužės 27 d. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko konferencija „Vaiko teisių apsauga Elektrėnų savivaldybėje Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus kontekste“. Konferenciją organizavo ir moderavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Aldutė Jaseliūnė.

Silvija BIELSKIENĖ

Renginį Vilniaus krašto tautodailininkų ir meno kūrėjų primityviosios tapybos plenero darbų parodos „Vidurvasario spalvos“ apsuptyje žaismingais kūriniais pradėjo Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojos Dalios Liubinienės.

„Mes esame tie, kurių jie laukia, laukdavo ir lauks visais laikais. Tik su jais mes esame suaugę, o vieni mes – irgi kaip vaikai“, – Justino Marcinkevičiaus žodžiais konferenciją pradėjo Aldutė Jaseliūnė ir pristatė konferencijoje dalyvaujančius garbingus svečius: LR Seimo narę Silvą Lengvinienę, Elektrėnų savivaldybės merą Kęstutį Vaitukaitį, pavaduotoją Raimondą Ivaškevičių, administracijos direktorių Gediminą Ratkevičių, pavaduotoją Ingą Kartenienę, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėją Liną Baranauskienę, to paties skyriaus vyresniąją patarėją Jurgitą Zukovską. Taip pat pasidžiaugė, kad konferencijoje dalyvauja net 85 užsiregistravę dalyviai.

Sveikinimai konferencijos dalyviams

Sveikinimo žodį tarusi LR Seimo narė Silva Lengvinienė kalbėjo: „Man labai malonu čia būti, nes esu viena iš jūsų, dirbanti daug metų su jaunimu. Ir šiandieną tas pavadinimas „Vaiko teisių apsauga“ labai įkvepia ir įgalina veikti, ypač šiuo laikotarpiu, kada ypatingas dėmesys yra skiriamas vaiko apsaugai. Jūs esate apsaugininkai, nuo jūsų labai daug kas priklauso. Žinau, kaip yra sunku šiuo laikotarpiu būti su ta ypatinga grupe, su kuria jūs dirbate, tik nuo jūsų priklauso, ar jų širdys dainuos, ar jie taps autsaideriais. Jūsų misija šioje žemėje labai svarbi.“ Ir palinkėjo didžiulės ištvermės, kantrybės, to širdies gerumo, kuriuo dalinamasi su ta ypatinga vaikų grupe, bei įteikė padėkas ir atminimo dovanėles žmonėms, kurie ypač daug atiduoda savęs šiame darbe: Aldutei Jaseliūnei, Daliai Gliebkienei, Nijolei Kanapeckienei, buvusiai ilgametei specialistei Lilijai Alimienei.

Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis bylojo: „Dar gyvename vakardiena, šiandiena ir rytojumi. Kas bus rytoj, mes nežinome, kas šiandien vyksta, mes jaučiame, kas buvo vakar, mes išgyvename“. Ir priminė jautrią Semeliškių gimnazijoje paskutinio skambučio metu išgirstą mokytojos Nijolės istoriją, kurią ji papasakojo šventėje dalyvavusiems mokiniams, jų tėveliams: mokytoja baigė tą pačią mokyklą prieš 25 metus ir pamena, kaip paskutinio skambučio metu laukė, kol ateis, kol tarpduryje pasirodys mama. Ji nepasirodė... „Tokių istorijų yra ne viena, bet turėkime vilties, kad rytdiena bus gražesnė“, – kalbėjo meras.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Baranauskienė pasidžiaugė gausia auditorija ir priminė, kad visus vienija bendras tikslas – vaikų gerovė, teisių interesų apsauga, rūpinimasis vaikų interesais, pagalba vaikui, šeimai, kada jos labiausiai reikia, kada užklumpa sunkumai, nuo kurių nėra apsaugotas nė vienas. „Ir tik mes visi kartu, skirtingų institucijų atstovai, siekiame tų bendrų tikslų ir turime galimybę pasidžiaugti sėkmės istorijomis. Šiandien čia susirinkome pasitikrinti, kokioje situacijoje esame, pasidžiaugti sėkmės istorijomis ir pasitikrinti kryptį, ar teisingai einame“, – kalbėjo L. Baranauskienė.

Po sveikinimų prasidėjo konferencija, kurios metu buvo pateikti net šeši pranešimai.

„VAIKO TEISIŲ APSAUGA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE VILNIAUS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS KONTEKSTE“

Šį pranešimą pristatė Aldutė Jaseliūnė, kuri pradėjo nuo informacijos: Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui priklauso Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės, Trakų, Širvintų rajonų ir Elektrėnų savivaldybės. Vaikų teisių apsaugą reglamentuoja virš vienuolikos pagrindinių teisės aktų: Vaiko teisių konvencija, LR Civilinis kodeksas, LR administracijų nusižengimų kodeksas, Vaiko teisių apsaugos pagrindų, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymai, vaiko globos organizavimo, vaiko laikinosios globos (rūpybos) organizavimo nuostatai, vaiko situacijos vertinimo, vaiko laikinosios priežiūros, atvejo vadybos aprašai  ir kt.

Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriuje gauti 1 213 pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus, iš jų – 115 Elektrėnų savivaldybėje. A. Jaseliūnė pateikė glaudžią informaciją apie teritorinio skyriaus veiksmus, gavus pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą: užbaigti pranešimo nagrinėjimą, jeigu neužtenka duomenų galimiems vaiko teisių pažeidimams nustatyti, vertinti vaiko situaciją ir kt. Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriuje būtinybė vertinti pagalbos šeimai ir vaikui poreikį nustatyta 324 vaikams ir jų šeimoms, Elektrėnų savivaldybėje – 64 vaikams ir jų šeimoms. Apsaugos poreikis nustatytas 150 vaikų, Elektrėnų savivaldybėje – 19 vaikų. Laikinoji globa/rūpyba nustatyta 235 vaikams, Elektrėnų savivaldybėje – 23 vaikams.

Globa/rūpyba Elektrėnų savivaldybėje suteikta 75 vaikams, nuolatinė globa – 52 vaikams, 62 vaikai gyvena šeimose, 13 – institucijoje (BVGN). Pasak A. Jaseliūnės, karas Ukrainoje paveikė ne tik ukrainiečius, bet ir visą Europą bei pasaulį. Nuo karo baisumų šalį paliko milijonai moterų, senelių, vaikų. Vieni vaikai šalį paliko kartu su mamomis, kiti su lydinčiais asmenimis. Vaikams, atvykusiems į mūsų šalį be įstatyminio atstovo, nustatoma laikinoji globa: Elektrėnų savivaldybėje laikinoji globa nustatyta 14 vaikų iš Ukrainos, 1 vaiką globoja Lietuvoje gyvenanti močiutė, kitų vaikų globėjai –asmenys, atvykę iš Ukrainos. Laikinoji globa nustatyta ir 9 vaikams iš Lietuvos. 

PAGALBOS PROGRAMOS KRIZĘ PATIRIANČIOMS ŠEIMOMS

Pranešimą pateikė mobilios komandos nariai: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Rinkevičienė, psichologas Virgilijus Auga, priklausomybių specialistas Maksim Kostiučenko.

Mobilioji komanda – Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos apskričių bei Vilniaus ir Kauno miestų teritoriniuose skyriuose dirbantys psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su priklausomybę ar jos simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis. Mobilioji komanda, nustačius vaiko apsaugos poreikį, 30 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo organizuoja ir teikia intensyvią pagalbą į krizę patekusiai šeimai ir (ar) vaikui, siekiant identifikuoti šeimoje kilusias problemas, padėti jas spręsti, koreguoti šeimos narių elgesį taip, kad būtų sukurta saugi gyvenamoji aplinka vaikui, taip pat bendradarbiauja su atvejo vadybininku (savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos darbuotoju), teikia jam rekomendacijas dėl tolesnio darbo su šeima ir (ar) vaiku. Atvejo vadybininkas vertina vaiko ir jo tėvų poreikį pagalbai, telkia pagalbą šeimai teikiančius specialistus ir t. t., siekiant padėti šeimai gebėti tinkamai rūpintis vaiku, kad jam būtų saugu augti šeimoje.

SOCIALINĖS PARAMOS VAIKAMS TEIKIMO AKTUALIJOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE

Apie tai kalbėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

Bendra savivaldybės statistika: Elektrėnų savivaldybėje gyvena 24 108 gyventojai, iš jų 16 175 mieste, 7 933 kaime. 65+ amžiaus gyventojų 4 552, darbingo amžiaus gyventojų 15 487, vaikų (0–17 m.) 4 069, vaikų su negalia 108. 129 šeimos patiriančios socialinę riziką, 251 vaikas auga socialinę riziką patiriančiose šeimose. Vaikų dienos socialinė priežiūra VDC teikiama 229 vaikams, 68 vaikai likę be tėvų globos.

Dėmesys šeimai – pasaulį išvydusio naujo Elektrėnų savivaldybės gyventojo atstovams įteikiamas naujagimio kraitelis.

Naujovė: nuo 2022 m. diegiamas šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelis. Mokslo įrodymais grįstas slaugos modelis, kuriame slaugytoja / akušerė lanko šeimas, kurios pirmą kartą taps tėvais, ar šeimas, kurioms trūksta žinių ir pasitikėjimo auginant kūdikius. Slaugytoja turi 25–30 klientų, dirba su šeimomis jų namuose 24 mėnesius, susitikdama 2 kartus per mėn. Daugiausia dėmesio skiria motinos fizinės ir psichinės ir vaiko sveikatos būklei, aplinkos poveikiui, gyvenimo būdo tobulinimui, įskaitant šeimos planavimą, dalyvavimą darbe ir mokykloje. Skatina naudotis bendruomenės ištekliais ir siekti ekonominio savarankiškumo. „Slaugytojo ir šeimos partnerystės“ programa siekiama mažinti vaikų nepriežiūrą, didinti jaunų motinų socialinę atsakomybę, gerinti šių šeimų ir jų vaikų gyvenimo kokybę ir socialinę gerovę.

Nuo 2018 m. kompleksinės paslaugos šeimai: psichologo konsultacijomis pasinaudojo 469 asmenys, Šeimos sutelktumą skatinančius mokymus lankė 500 asmenų, mediacijos paslaugos suteiktos 167 asmenims, Pozityvios tėvystės mokymuose dalyvavo 463 asmenys. 

Socialinės priežiūros paslaugos: 2021 m. atvejo vadyba taikyta 201 šeimai, socialinės priežiūros paslaugos teiktos 167 šeimoms. Mamai su vaikais įstaigoje buvo teikiama apgyvendinimo krizių centre paslauga, kai nustatyta laikinoji priežiūra vaikams. Keturioms mamoms su mažamečiais vaikais 2021 m. buvo teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalba. 

Socialinės globos paslaugos: 2021 m. budinčių globotojų šeimose negyveno vaikai, šiuo metu globojamas 1 vaikas. 49 vaikai globojami šeimose, trijuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose dabar gyvena 14 vaikų ir 4 jaunuoliai su palydimąja globa. 

Savivaldybės teritorijoje veikia 9 Vaikų dienos centrai, įrengtos erdvės 14–29 m. jaunuoliams, kuriose teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės, užimtumo, neformaliojo ugdymo, saviraškos, socializacijos paslaugos. Jomis jau pasinaudojo 600 jaunuolių.

Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

2021 m. vyko 12 VGK posėdžių, išnagrinėta 12 prašymų vaiko minimalios priežiūros priemonėms taikyti, 5 vaikams siūloma skirti, pratęsti ar pakeisti minimalios priežiūros priemones ir organizuoti koordinuotai teikiamas paslaugas. 1 atveju organizuotos tik koordinuotai teikiamos paslaugos. 1 prašymas dėl vidutinės priežiūros skyrimo netenkintas, 3 vaikams skirtas privalomas ugdymas.

Violeta Šimkūnienė pristatė naują Multidimensinės šeimos terapijos (MDFT) visapusišką programą. Tai į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jaunuoliams, kurių elgesys ryškiai besiskiria nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų, nepasiduoda poveikiui, taikomam bendrojo ugdymo aplinkoje, yra socialiai nepriimtinas, delinkventinis, agresyvus, provokuojantis, susijęs su staigiais emocijų pokyčiais. MDFT pagerina vaikų, jaunuolių ir jų šeimų gyvenimus, paveikdama keturias susijusias sritis: vaiką ar jaunuolį (-ę); tėvus; šeimą; bendruomenę. Elektrėnų savivaldybėje šioje programoje dalyvauja 3 vaikai, visi berniukai. 1 jau baigė programą, dabar yra stebėjimo etape. Eilėje laukia dar 2 berniukai.

 

GLOBOS CENTRO TEIKIAMOS GLOBOS PASLAUGOS

Pranešimą teikė Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kutyrevienė.

Globos centras – socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), įtėviams, šeimynų dalyviams, BVGN darbuotojams; įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui. Globos centrų veikla pradėta vykdyti nuo 2018 m. (SPĮ). Globos centro komandą sudaro: globos centro veiklos koordinatorius, GIMK specialistai, globos koordinatorius, psichologas. Globos centro paslaugų gavėjai: budintys globotojai, globėjai (rūpintojai), vaikai, šeimynos, įtėviai, BVGN darbuotojai. Globos centro teikiamos paslaugos: informavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, konsultavimas; globėjų, įtėvių, budinčių globotojų paieška; mokymų organizavimas pagal GIMK programos Pagrindinę ir Specializuotą dalį ir išvadų parengimas; tęstinių periodinių budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynų dalyvių mokymų pagal GIMK programą organizavimas; savitarpio pagalbos grupių susitikimų organizavimas; paslaugų gavėjų lankymas namuose; BVGN darbuotojų mokymai ir konsultacijos, rekomendacijų jiems rengimas ir teikimas; asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis vertinimas ir rekomendacijų teikimas; laikino atokvėpio paslaugos; susitikimų su biologiniais tėvais, kitais artimaisiais, emociniais ryšiais susijusiais asmenimis organizavimas; sociokultūrinės paslaugos (renginiai, išvykos); kitų specialistų (teisininkų, logopedų, psichologų, pedagogų, medikų ir kt. specialistų) paslaugų organizavimas. Šių metų gegužės mėnesį globos centro paslaugas gavo: budintys globotojai – 2 asm. / 2 šeimos (1 vaikas); Globėjai (rūpintojai) nesusiję giminystės ryšiais – 19 asm. / 14 šeimų (23 vaikai, iš jų 1 vaikas ir 1 globėjas – ukrainiečiai); Globėjai, artimi giminaičiai – 26 asm. / 25 šeimos (26 vaikai, iš jų 1 vaikas ir 1 globėjas – ukrainiečiai). Iš viso 45 globėjai (rūpintojai) / 39 šeimos. Iš viso 50 atvejų: 37 – nuolatinė globa; 12 – laikinoji globa; 1 - intensyvi krizių įveikimo pagalba; 9 vaikai ir 3 globėjai – laukia leidimo gyventi Lietuvoje, po to jie bus įtraukti į Globos centro koordinuojamų atvejų skaičių. 2021 m. Elektrėnų savivaldybės situacija: 45 globėjų šeimos, 67 globojami vaikai šeimose, 6 Globos centro globojami vaikai.

 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės Vaikų dienos centrų vadovė Lina Bernatavičienė pasidalino mintimis tema „Nuo mažų žingsnių iki sėkmės atvejų“.

Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų tarnybos vadovė Neringa Drabavičienė kalbėjo apie sėkmės atvejus ir išliekančius iššūkius atvejo vadybos procese.

Kokia tauri audtorija

Prasminga ir turininga konferencijos informacija, statistiniais duomenimis, naujovėmis nepalikusi abejingų. Vieni pagilino jau turimas žinias, kiti įgijo naujos informacijos, treti praplėtė akiratį vaikų globos ir vaikų teisių apsaugos srityse. Bet visi sutarė, kad einama teisinga linkme, veiklos kryptis pasirinkta tinkama.

Konferencijos dalyvių veidai spindintys, šviesūs, o širdys – troškimu padėti, gelbėti, atjausti. Kokia tauri auditorija!<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų