Nauja telefoninė maldos programėlė – sujungti su Dievu

Galima drąsiai sakyti, jog šiais laikais daug daugiau katalikų nešiojasi su savimi išmaniuosius telefonus negu maldaknyges. Nors yra daugybė būdų telefonu prisijungti prie maldos tinklalapių, galima tvirtinti, jog naujos technologijos taip išblaško, kad maldos gyvenimas tikrai nukenčia.

Ką tik pasirodė naujoji programėlė, kuri žada išmokyti žmones geriau melstis, palengvinti bendruomeninę maldą tarp žmonių, prisijungsiančių vienas prie kito skaitmeninėmis priemonėmis. Programėlės kūrėjai taip pat žada, jog ji paskatins žmones praleisti daugiau laiko meldžiantis ir be telefono.
Programėlę, kuri vadinasi „Tvirtai laikytis“ (Abide), sukūrė grupelė krikščionių iš Silicio slėnio. Ji skiriasi nuo kitų maldos programėlių ir tinklalapių tuo, jog ne vien parūpina maldų tekstus, bet leidžia išgirsti kitų žmonių įrašytas maldas – dažnai jų pačių draugus, besimeldžiančius jų intencijomis.
„Subūrėme ištisą komandą žmonių, kurie paliko Google korporaciją, kad dirbtų maldos programėlei, nes radome galingą būdą, kaip pagilinti žmonių maldos gyvenimą per trumpas garsines maldas“, – sakė Neilas Ahlstenas, buvęs Google verslo vystymo vadybininkas. „Šis formatas sujungia Dievo žodį iš Šventojo Rašto su raginimais ir pauzėmis, siekiančiomis padėti žmonėms išmokti melstis giliau. Mes taip pat norime pritaikyti maldas prie naudotojų gyvenimo etapų – santuokos, tėvystės, gijimo, depresijos ir t. t. Mūsų tikslas yra suteikti žmonės kasdienės maldos rekolekcijas jų kasdienybės erdvėje.
„Programėlės naudotojas, – tęsė Ahlstenas, – gali siųsti užtarimo maldos prašymą vienam ar keliems žmonėms iš kontaktinio sąrašo. Gavusieji prašymą įrašo maldą ir persiunčia atgal prašiusiajam. Mūsų tikslas yra paskatinti žmones dalintis savo pokalbiais su Dievu kitų pažangai.“
N. Ahlstenas taip pat sakė, kad programėlė grąžins maldos patirtį, kurios daugeliui žmonių dabar trūksta. „Žodinėje maldoje glūdi kažkas ypatingo. Tai visiškai unikali patirtis. Kalbama malda skiriasi nuo visų kitų komunikacijos priemonių. Kai garsiai meldžiamės, o kažkas mūsų klausosi, besimeldžiantis žmogus kalba nematomam Visagaliui Asmeniui, Šventajai Dvasiai, kuri, tikime, mus keičia, formuoja, veda. Kai kažkas klausosi maldos, jis taip pat patiria Šventosios Dvasios buvimą ir jėgą. Dievas dalyvauja maldoje, yra artimas. Po šių patirčių žmonės sakė: „Aš tikrai kalbėjausi su Dievu“, „patyriau Šventosios Dvasios artumą“, „buvau perkeistas ir jaučiau Dievo vedimą“.
„Supratau, kad turiu palikti Google ir imtis šio darbo. Turime sukurti platformą, kuri padėtų žmonėms iš naujo susitikti Šventąją Dvasią“, – teigė vienas iš programėlės autorių.

Jis supranta, jog daugelio žmonių gyvenimai tokie įtempti, kad trūksta laiko. „Ankstyvojoje Bažnyčioje tikintieji kartu gyveno, valgė, kasdien meldėsi. Dabar daugelis iš mūsų savaitėmis nesuklaupiame melstis kartu su mylimais žmonėmis. Esame tokie užimti ir užversti. Žmonės yra pernelyg išblaškyti, kad galėtų lengvai susikaupti maldai.“
Taigi programėlė siūlo interaktyvią vedamą maldą. „Esame įtraukę skirtingų dvasinių lyderių – kunigų, pastorių, kurie moko žmones, kaip melstis“, – sakė Neilas. Dalis kunigų aiškina naudotojams, kaip pasiruošti ir atlikti išpažintį bei tuo būdu gauti Dievo malonę.
Programėlė skatina nesustoti ties telefonine sąžinės sąskaita ir atlikti sakramentinę išpažintį. „Mes tik norime padėti žmonėms pasiruošti susitikti su kunigu. Jeigu širdyje jauti sunkumą, eik ir nedelsdamas susirask kunigą, padėk telefoną į šalį ir gyvai pasikalbėk su dvasininku“, – aiškino programėlės iniciatorius, save vadinantis charizmatiku kataliku.
„Dažnai žmonėms kartojame, kad skaitmeninė programėlė yra tik gera pradžia. Dabar išjunk ją, padėk į šalį ir eik į pasimatymą su Dievu. Gilink savo tikėjimą ir maldos gyvenimą. Tikimės, kad programėlė bus kaip papildas jų užimtoje kasdienybėje, padėsiantis iškovoti brangias minutes pabūti su Dievu“, – teigė programėlės sumanytojas.

Pagal aleteia.org parengė Monika Midverytė OFS

Bernardinai.lt<- Grįžti į atgal