ESJF baigia žydų kapinių tyrimus Lietuvoje

Organizacija „Europos žydų kapinių iniciatyva“ (ESJF, European Jewish Cemeteries Initiative), Vokietijoje įkurta ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – išsaugoti žydų kapines Centrinėje ir Rytų Europoje, džiaugiasi, galėdama pranešti, kad baigė Lietuvoje esančių žydų kapinių tyrimus ant žemės ir dronų pagalba. Tyrimų, pradėtų 2020 m. spalio mėnesį, metu buvo ištirtos 114 žydų kapinių visoje Lietuvoje, tam tikslui panaudojant pačias moderniausias dronų technologijas, siekiant padaryti kokybiškas ir vertingas nuotraukas iš viršaus.

Šie tyrimai sudarė pagrindinę ESJF ir Europos komisijos bendrai finansuoto pilotinio projekto Rescue by Recognition – Mapping Jewish Cemeteries in Europe dalis. Projekto metu numatoma ištirti ir nustatyti iš viso 1 700 žydų kapinių vietas septyniose Europos šalyse (Lietuvoje, Kroatijoje, Sakartvele, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Ukrainoje), taip pat organizuoti edukacinius renginius visose septyniose šalyse. Projekto tikslas – skleisti informaciją apie žydų kapines ir skatinti jaunus žmones projekto šalyse aktyviai domėtis vietinio žydų kultūrinio paveldo išsaugojimu.

Ankstesniais metais ESJF atliko kapinių tyrimus Lietuvoje 2019 m. pagal ankstesnį ES finansuojamą projektą Mapping the Jewish Cemeteries of Europe, vykusį 2018–2020 m., ir jo metu ištyrė 100 kapinių vietų, apie kurias galima rasti informacijos laisvai prieinamoje Europos žydų kapinių duomenų bazėje (https://www.esjf-surveys.org/surveys/). Atlikus pastaruosius tyrimus, organizacija pareiškė, jog kapinių tyrimų darbą Lietuvoje sėkmingai baigė.

Šiuo metu vykstančio pilotinio projekto Lietuvoje neatsiejama dalis – edukacinis jo aspektas, prasidėjęs 2020 m. rugpjūčio mėnesį, kuomet Kaune vyko švietimo srityje dirbančių profesionalų (mokytojų ir švietėjų) seminaras „Žydų palikimo mokymas: kaip panaudoti žydų kapines švietime“ (angl. „Teaching Jewish heritage in your class. Using Jewish cemeteries in education“), kurio metu ESJF ir Centropos kviestiniai lektoriai kalbėjo apie būdus, kaip žydų kapinių temas galima integruoti į mokytojų darbą klasėje.

Skelbiamas Tarptautinis moksleivių konkursas „Vietinės žydų kapinės“

ESJF ir Centropa paskelbė Tarptautinį skaitmeninį jaunimo pasakojimų konkursą „Vietinės žydų kapinės“, kuriame dalyvauti yra kviečiami bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Konkurso metu mokinių patrauklia forma prašoma papasakoti savo gyvenamos vietovės žydų kapinių istoriją. Konkurso darbus vertins tarptautinė žiuri komisija, kurią sudarys žydų paveldo ir istorijos bei vizualinio meno ekspertai. Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai iš Ukrainos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos, Kroatijos, Sakartvelo ir Lietuvos ir siųsti savo kūrybinius darbus vienoje iš trijų kategorijų: filmo kūrimas, vietinių žydų kapinių profilio kūrimas „Google Sites“ tinklapyje arba internetinės brošiūros kūrimas.

Konkurso laimėtojai bus apdovanoti elektroninės įrangos įsigijimo dovanų kuponais (I vieta – 300 Eur; II vieta – 250 Eur; III vieta – 200 Eur). Laimėtojai bus apdovanoti oficialioje ceremonijoje, kuri vyks 2021 m. gegužės mėn.

DARBAI KONKURSUI PRISTATOMI IKI 2021 M. KOVO 25 D.

Detali informacija apie projektą:

https://www.esjf-surveys.org/wp-content/uploads/2020/12/Student-competition-guideline-2020-10-Lithuanian.pdf

https://www.litvak-cemetery.info rašoma: „Lietuva dažnai vadinama Rytų Europos žydų kultūros lopšiu, kur kadaise suklestėjo didelė gyvybinga žydų bendruomenė. Holokausto metu buvo panaikintos turtingos šios bendruomenės kultūrinės ir religinės tradicijos. Įvairiais vertinimais, prieškario Lietuvoje buvo 200–240 žydų kapinių. Šiandien dauguma jų yra užmiršti ir apleisti. Nauji pastatai buvo pastatyti ant kai kurių senų kapinių vietų arba šalia jų, o antkapiai dažnai buvo naudojami kaip statybinės medžiagos. Laikas negailestingai niokoja senus kapus. Šios vietos dažnai tampa vandalų išpuolių taikiniu. Dėl lėšų trūkumo ir iniciatyvos senos žydų kapinės greitai nyksta, taip pat išnyks ten palaidotų litvakų (Lietuvos žydų) prisiminimai.

Žydų kapinės Lietuvoje nėra tiesiog laidojimo vieta. Tai yra Lietuvos istorijos ir kultūros dalis.“

 

Pagal organizacijos „Europos žydų kapinių iniciatyva“ informaciją

parengė Silvija BIELSKIENĖ<- Grįžti į atgal