Konferencija „Mobilus darbas su jaunimu: praktikos ir perspektyvos” Elektrėnuose

Birželio 12 dieną, atlaisvinus karantino apribojimus Lietuvoje, Elektrėnų kultūros centre vyko pirmasis masinis Erasmus+ programos finansuotas jaunimo srities renginys. Konferencija „Mobilus darbas su jaunimu: praktikos ir perspektyvos” iš 20-ies Lietuvos savivaldybių (30 miestų ir miestelių) subūrė virš 80 įvairių sričių specialistų, kurie vykdo, planuoja vykdyti arba administruoja darbą su jaunimu. Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius. Konferenciją moderavo Marius Ulozas.

Konferencija „Mobilus darbas su jaunimu: praktikos ir perspektyvos” Elektrėnuose

 

Birželio 12 dieną, atlaisvinus karantino apribojimus Lietuvoje, Elektrėnų kultūros centre vyko pirmasis masinis Erasmus+ programos finansuotas jaunimo srities renginys. Konferencija „Mobilus darbas su jaunimu: praktikos ir perspektyvos” iš 20-ies Lietuvos savivaldybių (30 miestų ir miestelių) subūrė virš 80 įvairių sričių specialistų, kurie vykdo, planuoja vykdyti arba administruoja darbą su jaunimu. Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius. Konferenciją moderavo Marius Ulozas.

 

Elektrėnų savivaldybėje jau vienerius metus teikiamos mobilaus darbo su jaunimu paslaugos įgyvendinant Europos sąjungos finansuojamus projektus, o nuo 2020 metų šią paslaugą finansuoja Elektrėnų savivaldybė, įsteigus papildomą mobilaus jaunimo darbuotojo etatą Elektrėnų jaunimo centre. Nuo 2005 metų Lietuvoje sistemingai kuriama ir plečiama darbo su jaunimu sistema, o pastaruosius trejus metus pradėtos finansuoti naujos darbo su jaunimu formos: darbas su jaunimu gatvėje ir mobilus darbas su jaunimu. Ši nauja darbo su jaunimu forma domina savivaldybių specialistus, tikėtina, kad ateinančiais metais savivaldybių, kuriose bus teikiamos šios paslaugos, daugės.

Kas yra mobilusis darbas su jaunimu?

Tai darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius. Šios darbo su jaunimu formos misija yra aprėpti kaip įmanoma platesnę savivaldybės teritoriją ir pasiekti tuos jaunus žmones, kurie gyvena atokiose kaimiškose vietovėse ir yra neįtraukti į laisvalaikio praleidimo veiklas. Ši darbo su jaunimu forma labai domina rajonų savivaldybes, kuriose seniūnijos nuo savivaldybės centro nutolusios dvidešimt ar net penkiasdešimt kilometrų.

Konferencijos pranešimai

Interaktyvioje konferencijoje, naudojant skaitmenines priemones, buvo pristatyti keturi pranešimai: projekto vadovas Nerijus Miginis pristatė projektą „Mobilus darbas su jaunimu: kuriame Europos praktikas“; Elektrėnų sav. jaunimo reikalų koordinatorė Neringa Pulauskienė pristatė darbo su jaunimu pasiekimus savivaldybėje; jaunimo darbuotojos Barbora Vidauskienė ir Justina Zaleckienė papasakojo apie pilotavimo patirtis Elektrėnų savivaldybėje; VU dokrotantė, Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos atstovė Justina Garbauskaitė-Jakimovska pristatė poveikio tyrimo rezultatus. Po pristatymų vyko diskusija „Mobilaus darbo su jaunimu perspektyvos“. Papietavę konferencijos dalyviai rinkosi į temines darbo grupes, kurias vedė Viktorija Gaspariūnaitė, VšĮ Socialinė iniciatyva direktorė; Neringa Pulauskienė ir Giedrė Kalinauskienė; tyrėja Justina Garbauskaitė-Jakimovska bei Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja Eglė Došienė.

Mobilus darbas Elektrėnų savivaldybėje

Elektrėnuose mobilus darbas vykdomas šešiose seniūnijose: Kazokiškių, Vievio, Kietaviškių, Pastrėvio, Gilučių ir Semeliškių. Per 2019 metus mobilių jaunimo darbuotojų komandai pavyko į veiklas įtraukti 134 unikalius jaunuolius. Apie veiklas, rezultatus ir iššūkius pasakojo mobilų darbą su jaunimu vykdžiusios jaunimo darbuotojos Justina Zaleckienė ir Barbora Vidauskienė, įspūdžiais nuo scenos dalijosi jaunuoliai, kurie dalyvavo veiklose. Šios paslaugos atnešė puikių rezultatų – 2019 metais darbo su jaunimu ir mobilaus darbo su jaunimu veiklose dalyvavo beveik kas penktas Elektrėnų savivaldybėje gyvenantis jaunuolis.

Mobilaus darbo su jaunimu paslaugų poveikio tyrimas

Elektrėnų savivaldybėje buvo vykdomas mobilaus darbo su jaunimu paslaugų poveikio tyrimas, kurio įžvalgomis konferencijos metu dalijosi Vilniaus universiteto doktorantė Justina Garbauskaitė-Jakimovska. Tyrėja įvardijo, kad jaunus žmones, kurie nėra įsitraukę į jokias laisvalaikio veiklas, lengviausia pritraukti galimybes pristatant mokyklose arba paskatinant jaunus žmones atsivesti draugų. Jaunuolių įsitraukimas į mobilaus darbo su jaunimu veiklas stiprina vietos jaunimo bendruomenę ir vietos jaunimo organizacijas. Projekto metu įgyvendintos veiklos padėjo jaunimo organizacijoms priartėti prie vietos bendruomenių, o bendruomenėms suprasti darbo su jaunimu vertybes ir principus. Pradedant teikti mobilias darbo su jaunimu paslaugas, rekomenduojama gerai susipažinti su bendruomene, organizacijomis, kurios gali suteikti patalpas, padėti organizuojant veiklas. Svarbu megzti atvirą ir pasitikėjimu grįstą santykį su bendruomenės nariais.

Diskusijos darbo grupėse

Diskusijos „Mobilaus darbo su jaunimu perspektyvos“ metu nacionalinio lygmens ekspertai dalijosi įžvalgomis apie šio darbo su jaunimu formos plėtrą, finansavimo šaltinius, įvairių veiklos vykdymo modelių taikymą.

Darbo grupėse konferencijos dalyviai galėjo užduoti rūpimus klausimus pranešėjams, diskusijos dalyviams apie jaunimo srities tyrimus, mobilaus darbo organizavimą, finansavimą, nuo ko pradėti, kaip vykdyti mobilų darbą, kaip socialinį verslą.

Šiek tiek statistikos

Šios konferencijos dėka, trečdalis dalyvių pirmą kartą aplankė Elektrėnus. Erasmus+ renginyje pirmą kartą dalyvavo 23 proc. dalyvių, net 45 proc. yra dalyvavę iki penkių kartų. 37 proc. dalyvių atstovavo Atviram jaunimo centrui, 23 proc. – savivaldybei, 12 proc. – viešajai įstaigai, 11 proc. – atvirai jaunimo erdvei; likusieji – nevyriausybinėms organizacijoms, nacionalinio lygmens institucijoms, seniūnijoms, jaunimo grupėms. Net 41 proc. dalyvių turėjo tikslą sužinoti daugiau apie mobilų darbą su jaunimu, 34 proc. dalyvių teikė tokias paslaugas, 11 proc. – finansuotojai, likusieji – jauni žmonės.

Gimtadieniai, organizatoriai

Šis renginys prisidėjo prie tą pačią dieną vykusio Elektrėnų jaunimo centro 2-ojo gimtadienio šventimo ir šiais metais švenčiamo Elektrėnų miesto 60-mečio paminėjimo. Elektrėnai yra vienas jauniausių Lietuvos miestų ir jaunatviškiausių savivaldybių, kuri daug dėmesio skiria jaunimui.

Konferenciją organizavo Elektrėnų kultūros centras, Politikos tyrimų ir analizės institutas, o finansavo programa Erasmus+. Konferencija yra projekto „Mobilus darbas su jaunimu: kuriame Europines praktikas“ veikla.

Konferencijos akimirkas galite pamatyti:

https://www.facebook.com/events/677791066114720.

Eimanto Juzukonio nuotr.

Elektrėnų kultūros centras;

savaitraštis Elektrėnų žinios”<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų