Šventinis 2019 metų Tarybos posėdis

Gruodžio 27 d. vyko paskutinis šventinis 2019-ųjų metų Elektrėnų savivaldybės Tarybos posėdis. Su praėjusiomis Kalėdų šventėmis ir ateinančiais Naujaisiais metais visus pasveikino meras Kęstutis Vaitukaitis. Palinkėjo sveikatos, laimės, susikaupimo, darnaus darbo ir vylėsi, kad kartu dirbdami nuvers kalnus...

Šventinis 2019 metų Tarybos posėdis

Gruodžio 27 d. vyko paskutinis šventinis 2019-ųjų metų Elektrėnų savivaldybės Tarybos posėdis. Su praėjusiomis Kalėdų šventėmis ir ateinančiais Naujaisiais metais visus pasveikino meras Kęstutis Vaitukaitis. Palinkėjo sveikatos, laimės, susikaupimo, darnaus darbo ir vylėsi, kad kartu dirbdami nuvers kalnus...

Pasveikinti gimtuvininkai: Tadas Blaževičius, Ramūnas Kartenis. Meras priminė, kad Kalėdos ne tik stebuklų, bet ir dovanų metas, tad visiems įteikė knygas ir kalendorius.

Posėdyje dalyvavo Julius Arlauskas, Vyriausybės atstovų įstaigos vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse.

Meras apžvelgė 2019 m. II pusmečio tarybos nuveiktus darbus ir pristatė 2020 I pusmečio planus.

Pasibaigus Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorės Elenos Janavičienės terminuotai darbo sutarčiai, Taryba nusprendė atleisti direktorę nuo 2020 m. sausio 1 d. ir pavedė su darbu susijusią dokumentaciją ir kt. perduoti pavaduotojai ugdymui. „Labai dėkoju visiems, su kuriais man teko bendrauti ir bendradarbiauti. Dėkinga ir džiaugiuosi, kad išeinu, palikdama gražų ir darnų mokyklos kolektyvą, džiaugiuosi, kad konkursą laimėjo mano pavaduotoja, kuri turi 11 metų darbo stažą ir galės puikiai vadovauti mokyklai. Kietaviškėse dirbau 42 metus, o mokyklai vadovavau beveik 27-erius metus. Laikas bėga greitai, bet svarbu išlikti širdyje jaunam ir galvoti apie ateitį ir būsimus planus. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau mokytojo profesiją, juk sakoma, jei eini į darbą, kaip į šventę, tai yra didžiulė laimė.“ Elena Janavičienė dėkojo merui, administracijos darbuotojams, visiems, su kuriais teko bendradarbiauti.

Į užtarnautą poilsį išleista ir Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Dangira Poškienė, pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai. „Prabėgę metai, kaip laiko sparnai. 43-ejus metus sukausi kasdienių darbų sūkuryje, tad mano darbus vertinti galite tik jūs. Jų buvo visokių – ir gerų, gal ir nelabai. Tobulų žmonių nėra, kaip ir tobulo gyvenimo. Stengiausi dirbti, kaip liepė mano protas ir širdis. Esu labai dėkinga merui už gražų bendradarbiavimą, už jo labai geranorišką požiūrį į žmogų, jo taiklų humoro jausmą, jo taiklias pastabas, pastebėjimus, pasiūlymus. Labai džiaugiuosi tarybos nariais, dėkoju administracijos direktoriui už palaikymą, pateiktus pasiūlymus, nuomonę. Dėkoju administracijai, paslaugų centrui, švietimo skyriui ir specialistams už pagalbą ir gražų bendradarbiavimą, dėkoju finansų skyriui. Prisimenu garbės piliečio Prano Noreikos žodžius: „Reikia pasirinkti tinkamą specialybę, dirbti mėgiamą darbą ir laiku išeiti į pensiją.“ Tai aš tuo ir vadovaujuosi.“

Buvusioms vadovėms įteiktos mero padėkos ir gėlės.

Taryba pritarė Elektrėnų kultūros centro direktoriaus ir Jaunimo reikalų tarybos prašymui – didinti su jaunimu dirbančių darbuotojų skaičių. Finansuojant tik 1,5 jaunimo darbuotojo pareigybės iš savivaldybės biudžeto, Elektrėnų kultūros centro Atviras jaunimo centras negali plėsti veiklų, vykdyti mobilaus darbo. Mobilus darbas su jaunimu kaimiškose savivaldybės vietovėse šiuo metu yra vykdomas iš projektinių lėšų, į veiklas nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio atėjo 132 kaimiškose vietovėse gyvenančių jaunuolių. Jie laukia atvykstančių jaunimo darbuotojų, noriai įsitraukia į organizuojamas veiklas, bendrauja, užmezga ryšius.  Šiuo metu Elektrėnų kultūros centre patvirtinta 18 pareigybių (bendras pareigybių skaičius – 26,8). Patvirtinus tarybai šį sprendimą, Kultūros centre bendras pareigybių dydis padidėjo 1 dydžiu (27,8).

Patvirtinti nauji daugiabučių namų laiptinių valymo tarifai. Kadangi nuo 2020 m. sausio 1 d. didėja minimali mėnesinė alga iki 607 Eur (dabar 555 Eur), darbo užmokestis didėja 9,4 proc. Kad bendrovė „EKŪ“ nepatirtų nuostolių daugiabučių namų laiptinių valymo veikloje, būtina indeksuoti dabar galiojantį laiptinių valymo tarifą, taikant koeficientą 1,094.

Daugiabučio namo laiptinės valymo periodiškumas                     Tarifas 1 kv. m Eur be PVM

Laiptinė valoma kas antrą darbo dieną                                               0,095

Du kartus per savaitę                                                                          0,083

Vieną kartą per savaitę                                                                       0,046

Kol namų gyventojai pasirinks laiptinių valymo periodiškumą, nutarta taikyti 0,083 Eur už 1 kv. m be PVM daugiabučių namų laiptinių valymo tarifą, laiptinę valant du kartus per savaitę. Valomas laiptinių plotas yra 25 tūkst. 344,6 kv. m. Elektrėnų mieste valomos 242 laiptinės, iš jų kartą per savaitę valomos 83, du kartus per savaitę – 159 laiptinės; dirba 13 valytojų ir pora pavaduojančių darbuotojų. Vievyje valoma 1 laiptinė kartą per savaitę, nuo 2020 metų sausio 1 d. gauti dar trijų namų prašymai dėl laiptinių valymo. Gyventojai gali ir atsisakyti laiptinių valymo paslaugų ir valyti laiptines patys.

Posėdis baigėsi šventinėmis nuotaikomis, visi dalyvavusieji buvo pakviesti pabendrauti prie arbatos, kavos puodelio.

„Elektrėnų žinių“ inf.<- Grįžti į atgal