Prof. Tada Šumskas birželio 6 d. sugrįžo namo

 

Tadas Šumskas (g. 1954 m. vasario 16 d.) – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorius, Pavilnio moterų choro „Dainų sodai“ meno vadovas, kompozitorius, Lietuvos dainų švenčių vyriausiasis dirigentas, daugelio tarptautinių konkursų laureatas – birželio 6 d. grįžo namo, į Vievį. Projektas, kurį finansavo Kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė ir kurį įgyvendina Vievio kultūros centras, taip ir vadinasi – „Grįžtu namo“.

Silvija BIELSKIENĖ

 

 

Projektas ,,Grįžtu namo“ skirtas iš Vievio kilusių ir Vievyje gyvenusių garsių Lietuvos menininkų kūrybos pristatymui. Tarp Vievį garsinančių įžymybių: Gintaras Rinkevičius, Dainius Pulauskas, Jaroslavas Cechanovičius, Irmantas Jankaitis, Valentinas Masalskis. Menininkų pristatymui skirtų renginių ciklą pradėjo prof. Tado Šumsko kūrybai skirtas vakaras.

 

Vievio kultūros centre vykusiame kūrybos vakare „Grįžtu namo“ dalyvavo ir profesorių T. Šumską sveikino Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, vicemeras Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, pavaduotoja Inga Kartenienė, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas, vieviškiai, svečiai. Koncertavo Pavilnio moterų choras „Dainų sodai“ (meno vadovas Tadas Šumskas), vieną kūrinį, akompanuojant maestro, atliko Vievio kultūros centro vyrų ansamblis (vadovė Audronė Stepankevičiūtė).

„Čia, Vievyje, palaidotas mano prosenelis, senelis, tėvas, norėčiau padėkoti Dievui už tai, kad turėjau tokią nuostabią, fantastišką vaikystę Vievyje. Norėčiau padėkoti Dievuliui už galimybę sugrįžti namo, kad vėl galiu stovėti prieš jus”, – renginio pradžioje bylojo Tadas Šumskas.

Nenusakomos charizmos maestro pravedė neįkainojamą muzikos istorijos pamoką, kurios metu pristatė kiekvieno choro atlikto kūrinio istoriją, kompozitorių biografijas, grįžo prisiminimais į vaikystę Vievyje, prisiminė mokytojus, Šumskų pavardės kilmę, Dainų švenčių akimirkas.

 

Profesoriaus biografija

 

Atskleisti profesoriaus – ŽMOGAUS ORKESTRO – asmenybę, neužtektų ir 3 parų, tad man teko garbė ir atsakomybė pristatyti jo gyvenimo, veiklos, pomėgių, apdovanojimų kelią ir istoriją per ganėtinai trumpą laiką.

Tadas Šumsas 1960–1964 m. lankė Vievio vidurinę ir muzikos mokyklas. Vėliau tęsė mokslus Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Studijavo chorinį dirigavimą Leningrado valstybinėje Nikolajaus Rimskio-Korsakovo vardo konservatorijoje (dabar Sankt-Peterburgo muzikos akademija). Ten pat tęsė mokslus aspirantūroje ir studijavo fakultatyviai simfoninį dirigavimą.

 

Darbo veikla

1978–1979 m. Sankt-Peterburgo muzikos akademijos Choro studijos ir kamerinio choro vadovas.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas, vyriausiasis dėstytojas, docentas.

Vilniaus gamybinio susivienijimo „Vilma” vyrų choro „Vytis” vyriausiasis dirigentas.

1990–2012 m. Vilniaus mažojo dramos teatro muzikos konsultantas ir koncertmeisteris.

1995–2014 m. Vilniaus festivalio „LIFE” ir „Meno fortas” muzikos konsultantas ir aktorius.

1999–2004 m. UAB „Bonifa” CD leidybos vadybininkas.

1999–2021 m. LK Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Aidas“ meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas.

 

 

Darbo sritys

Muzika, dirigavimas, pedagoginė praktika, teatro aktorių dainavimo mokymas, choro dirigento veikla, kūryba, dramos teatrų muzikos konsultantas ir aktorius.

Rengia studentus ir moksleivius minėtai profesijai. Veda seminarus, meistriškumo kursus dirigavimo ir pedagogikos klausimais, skelbia meno sklaidos straipsnius, dalyvauja chorų konkursų vertinimo komisijų darbe.

Per 42 pedagoginio darbo metus LMTA Tado Šumsko dirigavimo klasę yra baigę 107 absolventai (bakalaurai ir magistrai). Daugelis jų dirba profesinį darbą su įvairiais Lietuvos ir užsienio chorais, yra tarptautinių konkursų laureatai.

LMTA dėstomi dalykai: dirigavimas, pedagoginė praktika, aktorių dainavimas, vadovavimas mišriai ir merginų choro studijoms.

Per šį laikotarpį su LMTA ir kitais kolektyvais paruošė įvairių žanrų menines programas, surengė per 7 000 koncertų.

Buvo vyr. dirigentu Pasaulio lietuvių dainų šventėse (1990, 1994, 1998, 2003, 2009, 2014, 2018), Baltijos šalių studentų dainų šventėje „Gaudeamus“ (Vilnius, 1988), Kauno m. dainų šventėse (1998, 2012, 2014), Lietuvos moksleivių dainų šventėje (1987), Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje (2016, 2017, 2018) ir kt.

Su maestro vadovaujamu LMTA kameriniu choru bei choru „Vytis“ tapo daugelio (virš 10) Tarptautinių chorų konkursų laureatu. Su choru „Vytis“ pirmieji atliko B. Kutavičiaus oratoriją „Pasaulio medis“, D. Lapinsko kantatą „Mirusiems mūsų mylimiems“ ir kt.

1993 m. – chorų festivalio „Resegna Polifonica“ Italijoje meno direktorius, daugelio respublikinių ir tarptautinių chorų konkursų žiuri narys.

1994 m. koncertavo su LMTA choru ir vedė atviras meistriškumo pamokas žymiausiuose JAV Vakarų pakrantės, Ispanijos Vigo universitetuose.

2016–2017 m. subūrė ir koncertavo su Pavilnio bendruomenės simfoniniu orkestru.

2020 m. KAM išleido sakralinių kūrinių rinkinį karių religinėms apeigoms „Kristaus Karaliaus kariai“ (sudarė prof. T. Šumskas).

 

Aktoriaus veikla

LIFE teatro festivalių ir „Meno forto“ muzikos vadovas ir aktorius. Vaidino virš 250 spektaklių, 35-iuose tarptautiniuose teatrų festivaliuose, gastroliavo 42-ose šalyse. Bendradarbiavo su žymiais teatro režisieriais: E. Nekrošiumi, R. Tuminu, J. Jurašu, L. M. Zaikausku, A. Dapšiu, A. Kantarija (Sakartvelas).

2019 m. Pompejos Ravenos, Neapolio (Italija) teatruose kartu su R. Tuminu, F. Latėnu, A. Cholina ir kt. dalyvavo Sofoklio „Edipo“ pastatyme, kuris buvo skirtas Eimunto Nekrošiaus atminimui. Tais pačiais metais su ta pačia kūrėjų komanda pastatė W. Goethes „Faustą“ 5-iuose Kinijos teatruose.

Parašė muziką aštuoniems dramos spektakliams Lietuvoje, Lenkijoje, apie 100 kūrinių chorui, aranžavo pluoštą dainų respublikinėms dainų šventėms ir choro kolektyvams.

 

Įvertinimai

Tadas Šumskas yra LR Prezidentės apdovanotas ordino „Už nuopelnus“ medaliu (2015), Krašto apsaugos medaliu civiliams „Už nuopelnus“ (2010), I laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (2013), Lietuvos atsargos karininkų sąjungos medaliais „Už nuopelnus sąjungai“ (2014, 2019). Taipogi apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, LR Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko, LR Ministro Pirmininko, LR kultūros ministro, LR KAM ministro ir Lietuvos Kariuomenės vado padėkos raštais bei vardinėmis dovanomis. Lietuvos nusipelnęs artistas (1991 – vienas pirmųjų su trispalvės simbolika), Lietuvos kultūros ministerijos St. Šimkaus premijos laureatas (1994).

Prof. Tadas Šumskas yra Lietuvos atsargos karininkų sąjungos garbės narys, LCHS Lietuvos chorų sąjungos, LATGA, AGATA narys.

 

Moterų choras „Dainų sodai“

 

Kolektyvas, kuriam vadovauja Tadas Šumskas, gyvuoja jau penkerius metus, o pastaruoju metu išvystė ypač aktyvią koncertinę veiklą. Choras įvairiomis progomis koncertavo su žymiais orkestrais – Lietuvos kariuomenės ir Vidaus reikalų ministerijos reprezentaciniu orkestru, su pasisekimu dalyvavo tarptautiniame ,,Paribio dainos“ konkurse, kur laimėjo laureato vardą; ne kartą koncertavo LR Seime iškilmingų posėdžių metu, minint svarbias valstybines šventes. Drauge su keliais kitais iškiliais chorais buvo pakviestas dainuoti valstybinėse LR Vyriausybės organizuotose sukilėlių laidotuvėse Vilniaus arkikatedroje, dalyvavo J. Naujalio jubiliejui skirtame geriausių Lietuvos chorų festivalyje, kuris vyko Šv. Kotrynos bažnyčioje. Kolektyvas su pasisekimu savo koncertinę programą ne kartą pristatė žymių dailininkų parodų atidarymuose, o taip pat giedojo Šv. Mišiose Vilniaus Bernardinų, Šv. Ignoto, Pavilnio Kūdikėlio Jėzaus bei kitose bažnyčiose.

Šį pavasarį choras „Dainų sodai“ išleido savo pirmą kompaktinę plokštelę „Būk su manimi“, kurioje skamba lietuvių ir užsienio autorių kūriniai.

 

***

Ilgiausių metų Jums, Profesoriau! Ir toliau džiuginkite žmones savo išmintimi, nepaprastu paprastumu, meile dainai, Lietuvai, Dievui.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų