D. Marcinkevičienė: „Gerumu reikia dalintis“

Prieš šv. Velykas – Didįjį ketvirtadienį kavinėje „Raspa“ Elektrėnuose surengta vakaronė Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugijos „Mes esame“ nariams.

Jau ketvirtus metus prieš didžiąsias šventes – Kalėdas bei Velykas kavinės savininkė Dalia Marcinkevičienė su šeima kviečia onkologinių ligų paliestus žmones, susibūrusius į draugiją „Mes esame“, pabūti drauge, pabendrauti. Antrus metus prie šios gražios iniciatyvos prisideda Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Rita Šabūnienė su savo mokiniais. Šįkart jie pakvietė susirinkusiuosius, tarp kurių buvo ir meras Kęstutis Vaitukaitis bei administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Grybauskas, paminėti Kristaus kančios kelią. Kiekviena iš 14-os stočių, simbolizuojančių Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki nukryžiavimo, palaidojimo bei prisikėlimo, buvo įprasminta trumpu ritualu – eilute iš Šventojo Rašto, kurį vienas po kito skaitė draugijos nariai, simbolių, atspindinčių stoties prasmę, dėliojimu, žvakės uždegimu, malda, giesme... Vakaronės organizatorė D. Marcinkevičienė džiaugiasi šiais susitikimais, kurie jau tapo tradiciniai, laukiami ne tik jos vaikų, bet ir kavinės darbuotojų. Moteris įsitikinusi, kad žmonės turi vieni kitiems padėti, dalintis gerumu ne tik per šventes. Ji žavisi draugijos nariais, kurie, net ir negalėdami pasidžiaugti gera savijauta, buriasi draugėn, bendrauja, keliauja, taip suteikdami vienas kitam stiprybės. D. Marcinkevičienė tikisi, kad ir jos organizuojamos vakaronės suteikia šiems žmonėms gerų emocijų. Artumas, bendrystė, gyvenimo prasmės apmąstymas, geras pavyzdys tiek saviems, tiek kitiems dalyvaujantiems vaikams – vardina šių susitikimų privalumus pašnekovė ir ragina visus žmones būti socialiai atsakingus, padėti artimui. D. Marcinkevičienė nuoširdžiai dėkoja mokytojai R. Šabūnienei, kuri mokinių atostogų metu subūrė vaikus ir parengė prasmingą programą.

Giedrė Pūrienė<- Grįžti į atgal