Skaudžią netektį primins naujas kryžius

1986 m. vasario 5 d. apie 14 val. Kelyje Eišiškės–Varėna susidūrė automašina GAZ-53 (pienovežis) ir automobilis VAZ-2106, priklausantis Lazdijų r. Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios klebonui Juozui Zdebskiui, kuris autoįvykio metu žuvo.

Skaudžią netektį primins naujas kryžius

1986 m. vasario 5 d. apie 14 val. Kelyje Eišiškės–Varėna susidūrė automašina GAZ-53 (pienovežis) ir automobilis VAZ-2106, priklausantis Lazdijų r. Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios klebonui Juozui Zdebskiui, kuris autoįvykio metu žuvo.

Jovita Niūniavaitė-LESIENĖ

Tragiškai žuvusiam kunigui Juozui Zdebskiui meilę bei pagarbą išreiškė nežinomi asmenys jo žūties vietoje pastatę medinį kryžių. KGB pareigūnai sekė J. Zdebskio bendraminčius, todėl kryžius turėjo būti paslapčia statomas. J. Zdebskio bičiuliai negalėjo įvardinti kryžiaus statytojų. Gal perskaitę šį straipsnį jie atsilieps ir papasakos, kaip viskas įvyko. Senajam kryžiui per laiką sunykus (nulūžus), buvo imtasi naujo kryžiaus pastatymo darbų.

Naujo kryžiaus pastatymo iniciatoriai

Jono ir Giedrės Kareniauskų iniciatyva, pritarus maldos ir liaudiško giedojimo grupės „Karunka“ giedotojams, imta organizuoti naujo kryžiaus padarymą ir pastatymą. „Karunkos“ giedotojas skautininkas Ričardas Simonaitis į šią veiklą įtraukė kryždirbį Benadetą Martinkėną. Karunkietis Gintautas Strockis kreipėsi į miškininką Algirdą Gustą, kuris parūpino 10-ies metrų ilgio ąžuolą. Daugiausiai į kryžiaus statymo veiklą įsitraukė ir dažniausiai talkose dalyvavo: Algirdas Jukavičius, Jonas Kareniauskas, Benadetas Martinkėnas, Rimantas Pranckevičius ir Ričardas Simonaitis.

Dėkingi aukotojams

Esame dėkingi visiems aukotojams: liaudiško giedojimo grupei „Karunka“, liaudies dainų klubui „Raskila“, Steponui Džiugui (mirė 2019 m.), kardinolui Sigitui Tamkevičiui, kunigui Antanui Gražuliui, Šlieniavos altaristai Vytautui Juozui Vaičiūnui (mirė 2020 m.), Monikai Gražulytei Baciuškienei ir kitiems.

Šių metų gegužės 16 d. vyks naujojo kryžiaus pašventinimas.

Jono Kareniausko nuotr.

 

 

 

 

 

 

 <- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų