„Lietuvos energijos“ paramos fondo dovana parapijai

Prasidėjus atgimimui, 1988 metų rudenį, buvo surinkta apie 2 tūkst. parašų prašymui leisti Elektrėnuose įkurti parapiją ir pastatyti bažnyčią.

1989 m. vasarą pirmuoju Elektrėnų klebonu paskirtas kun. Jonas Sabaliauskas, nors formaliai nauja parapija, kuriai priskirtas tiktai Elektrėnų miestas, įsteigta 1990 m. pradžioje. 1990 m. birželio 30 d. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis pašventino būsimos bažnyčios kertinį akmenį. 1996 m. liepos 28 d. šventovė iškilmingai konsekruota dalyvaujant apaštaliniam nuncijui Lietuvoje arkivyskupui Justo Mulor Garcia.
Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia stovi Elektrėnuose, netoli Elektrėnų marių šiaurinės pakrantės. Bažnyčioje vykdomos ne tik religinės apeigos, bet ir rengiami atgailos vakarai, religinės muzikos koncertai.
Modernios architektūros bažnyčia, iškilusi monotoniško miesto panoramoje, tapo Elektrėnų simboliu. Bažnyčios eksterjero akcentas – puslankiu išlenktas portalas, kurį sudaro stačiakampė arka su kryžiumi ir šeši vertikalūs kiaurapjūviai kryžiai. Didingas portalas vaizduoja septintą krikščionybės šimtmetį Lietuvoje. Maldos namai – tiek religinių apeigų, tiek tikinčiųjų bendruomenės susibūrimų vieta, pastačius bažnyčią 1996 m. iki šiol nebuvo atnaujintas bažnyčios fasadas. Nuo bažnyčios eksterjero akcento – šešių kiaurapjūvių kryžių ir stačiakampės arkos nutrupėję fasadiniai dažai, eksterjeras prarado estetinį vaizdą.
Parapija yra pirminis organizacinis religinės bendruomenės vienetas. Remiantis Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, parapijos priskirtinos tradicinėms Lietuvos religinėms bendruomenėms arba bendrijoms. Minėtas įstatymas taip pat įtvirtina šių bendruomenių ir bendrijų teisę laisvai organizuoti savo hierarchinę-institucinę struktūrą, pagal nustatytus kanonus ir normas tvarkyti vidaus gyvenimą. Pažymėtina, kad juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ir bendrijos įstatymų nustatyta tvarka gali iš valstybės gauti paramą kultūrai, švietimui ir labdarai.
Šiais metais Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija pateikė paraišką „Lietuvos energijos“ paramos fondui, prašydama skirti finansavimą bažnyčios stulpų remontui. Finansavus projektą planuojama suremontuoti ir nudažyti bažnyčios kryžius.
„Lietuvos energijos“ paramos fondas paskirstė 2016 m. paramą ir parems 25 veiklas bei projektus, kurie labiausiai atitiko fondo kriterijus ir prioritetus. Nacionaliniu lygiu parama buvo skirta pagal 14 paraiškų. Regioniniu lygiu parama skirstyta bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje veikia grupės įmonės, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms. Džiugu, kad parapija pateko į vienuolikos laimingų pareiškėjų, gavusių regioninio lygmens paramą, sąrašą.
Jau pasirašėme paramos sutartį. Paramos fondas mūsų pateiktam projektui skyrė 30000 eurų.
Šiais metais rugpjūčio 21 d. švęsime Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konsekravimo 20 metų jubiliejų. Ta proga mūsų bažnyčia visus parapijiečius ir svečius nori sutikti atsinaujinusi ir gražesnė. Viduje jau atlikta daug darbų, betgi norime, kad mūsų bažnyčia būtų graži ir iš išorės. Jau pradėti bažnyčios išorės remonto ir dažymo darbai. Šiems darbams atlikti reikia visų mūsų solidarumo ir susitelkimo. Šv. Raštas ragina mus dosniai duoti ir moko, kad dosnumas niekada nelieka nepastebėtas.

Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapijos ekonominė taryba<- Grįžti į atgal