Konkursas „Piešiame Jeruzalę“

Siekdami glaudesnio bendradarbiavimo Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis ir Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon mūsų krašte inicijavo mokinių piešinių konkursą „Piešiame Jeruzalę“.

Konkurso tikslai ir uždaviniai

Vievio ir Elektrėnų meno mokyklos (VMM bei EMM, vad. Edita Šukienė ir Evaldas Petkevičius) konkursą „Piešiame Jeruzalę“ organizavo dviem etapais: pirmajame – iki gegužės 31 d. vyko medžiagos rinkimas, piešyba, geriausių darbų atranka bei pristatymas rengėjams, antrajame – birželio 7 d. VMM piešinių vertinimas, o 17 d. parodos eksponavimas ir nugalėtojų apdovanojimas. Renginyje dalyvavo 7–10 metų (I grupė), 11–14 m. (II gr.) ir 15–19 m. (III gr.) vaikai bei jaunuoliai.
Konkurso tikslai: ugdyti pagarbą, toleranciją kitoms tautoms ir gebėti tai išreikšti dailėje, glaudžiau bendradarbiaujant išsamiau susipažinti su Izraeliu. Uždaviniai: suteikti žinių apie minimą šalį bei paraginti mokinius ja domėtis; piešti naudojant istorinę medžiagą; kuriant pasiūlyta tema skatinti, propaguoti mokytojų ir ugdytinių bendradarbiavimą. Galimi piešinių temų variantai „Šventa žemė – Izraelis, o jo širdis – Jeruzalė“, „Istorinės, archeologinės Jeruzalės vietos“, „Jėzaus pėdomis“, „Raudų siena Jeruzalėje“ ir kt.

Atrinkti geriausi darbai

Vadovaudamiesi Elektrėnų savivaldybės mero atitinkamais balandžio 12 d., gegužės 16 d. potvarkiais Nr. 01V–44 bei 01V–56 ir piešinių konkurso „Piešiame Jeruzalę“ nuostatais organizatoriai sudarė vertinimo komisiją: pirmininkas – Elektrėnų savivaldybės mero patarėjas Aleksandras Klumbys, nariai – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Mikalauskienė, Izraelio ambasados atstovės Liana Jagniatinsky ir Ana Maizel, VMM direktorės pavaduotoja ugdymui Adelė Kasputienė bei dailės mokytoja Dalia Kobelevienė, Elektrėnų MM dailės mokytojos Gitana Mataitienė ir Julija Davidavičienė. Atsižvelgdama į temos suvokimą, interpretavimą, idėjos originalumą ir meninę raišką, komisija iš kiekvienos dalyvių amžiaus grupės atrinko geriausius darbus ir skyrė apdovanojimus.
Konkursui moksleiviai pateikė 110 piešinių: pirmoji grupė – 28, antroji – 56, trečioji – 26 darbus. Juos paruošė 10 mokytojų. Kadangi pristatyti darbai vertintojams patiko, tai jie nusprendė išleisti katalogą, kuriame bus atspausdinti visų konkurso dalyvių piešiniai.
Apibendrinusi rezultatus komisija laureatais pripažino 13 dalyvių: I gr. – Gordijų Gervę ir Adriją Kondratavičiūtę (VMM, mokyt. Daina Daubarienė, Augenis Kasputis), Gabiją Grotuzaitę (Vievio pradinė mokykla, mokyt. Vidutė Bartytė); II gr. – Ingridą Kvetkovskytę, Ievą Barauskaitę, Vakarę Karpičiūtę (VMM, mokyt. Dalia Kobelevienė, A. Kasputis), Kamilę Šmatavičiūtę (Elektrėnų sanatorinė mokykla, mokyt. Jonas Žakevičius); III gr. – Darių Grinevičių, Giedrę Neimantaitę (VMM, mokyt. A. Kasputis), Estelą Ambraževičiūtę, Kotryną Veželytę, Rositą Gumbrevičiūtę (Vievio gimnazija, mokyt. Violeta Debesienė), Enriką Nesterovaitę (Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, pasiruošė savarankiškai). Diplomantais tapo 18 mokinių: I gr. – 6, II gr. – 7, III gr. – 5. Visi jie bei mokytojai J. Davidavičienė ir Gitana Mataitienė, Violeta Debesienė, A. Kasputis, D. Kobelevienė, D. Daubarienė, A. Kasputienė, V. Bartytė, J. Žakevičius, Indrė Klimantavičienė (Kazokiškių vaikų dienos centras – KVDC) už ugdytinių paruošimą konkursui apdovanoti Izraelio ambasadoriaus Lietuvoje A. Maimon diplomais.
Be to, meras K. Vaikutaitis už sėkmingą dalyvavimą Elektrėnų sav. piešinių konkurse EMM ir VMM, Vievio pradinei mokyklai ir gimnazijai, Elektrėnų sanatorinei mokyklai ir KVDC skyrė padėkas. Taip pat meras pagerbė visus 87 renginio dalyvius.

Apdovanojimų ceremonijoje

Baigiamoji renginio dalis vyko Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Jaukioje aplinkoje rengėjai eksponavo mokinių konkurso „Piešiame Jeruzalę“ piešinius, kiekvieną jų, beje, rodė ir ekrane.
Kompozitoriaus T. Susato kūriniu „Rondo“ renginį pradėjo EMM pučiamųjų orkestras (vad. Valdas Stanaitis). Po to žodį tarė Izraelio ambasadorius Lietuvoje A. Maimon. Anot jo, mokinių piešiniai atspindėjo tikrąją Jeruzalę. Jis taip pat kalbėjo apie susitikimus su savivaldybės vadovais, šiltai atsiliepė apie konkurso dalyvius. K. Vaitukaitis prisiminė keliones į šventąjį miestą, pasidžiaugė pateiktų darbų ekspozicija ir palinkėjo jauniesiems kūrėjams pabuvoti Jeruzalėje, kad nuvykę pajustų nuostabią vietos dvasią. Apie nuoširdų ir kruopštų vertinimo komisijos darbą papasakojo jos vadovas A. Klumbys.
Kai VMM jaunieji atlikėjai Audrius Sabaitis, Joana Kučinskaitė, Austėja Pažėraitė, Austėja Špetaitė, Karolina Uscilaitė, Rokas Radzevičius (vad. Virginijus Spudas) atliko žydų liaudies dainą „Hevenu Shalom Aleichem“, kartu dainavo ir ambasadorius, jam pritarė susirinkusieji.
Įteikiant apdovanojimus mokytoja Liauda Vaitkūnaitė kartu su dukra Ugne Adomaityte (VMM) kanklėmis paskambino lietuvių liaudies dainą „Ar aušt aušružė“, akordeonistai Vytautas Sindaravičius bei Deividas Stravinskas (VMM, mokyt. Sigutė Gervienė) pagrojo V. Piatkino „Žydiškas melodijas“, pianistė Ugnė Diatlovaitė, smuikininkės Adriana Černiukaitė, Meida Klerauskaitė, Airė Kulbickaitė, Liepa Markevičiūtė, akordeonistės Rūta Jukavičiūtė bei mokytoja S. Gervienė (VMM, mokyt. Asta Karpičienė, S. Gervienė, Nadiežda Ochrimenko-Gailė) – žydų šokių motyvus, linksmino Rimos Gritienės folkloro kapelija (EMM).
Baigiamąjį renginį suorganizavo J. Mikalauskienė, A. Kasputienė ir E. Petkevičius.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal