Apie mus

Elektrėnų savivaldybės laikraštis „Elektrėnų žinios“ gyvuoja jau dvidešimt metų. Jo leidybą 1994 metais inicijavo Elektrėnų klebonas dek. mons. Jonas Sabaliauskas kartu su politiniu ir visuomenės veikėju Juozu Janoniu.

Tuomet laikraštis, tiksliau, mėnraštis „Elektrėnų žinios“ buvo vienas pirmųjų parapinių leidinių Lietuvoje. Gal dėl to, kad po ilgų okupacijos metų žmonės buvo išsiilgę laisvo žodžio, galimybės viešai išpažinti Dievą, religinio pobūdžio laikraštis greitai atrado savo auditoriją. Be bažnytinio turinio straipsnių, imta publikuoti ir vietinių žmonių kūrybą: eiles, prozą, netgi dailės darbus, kurį laiką buvo leidžiamas laikraščio priedas „Viltys“.

2000 metais, įsikūrus Elektrėnų savivaldybei, jos vadovybė pasiūlė „Elektrėnų žinioms“ tapti savivaldybės laikraščiu. Tad tų pačių metų gegužės 26 dieną buvo oficialiai įsteigta UAB „Elektrėnų žinios“, kurios vadovu tapo J. Janonis, o jo sutuoktinė Julija Janonienė ėmėsi pavaduotojos pareigų. J.ir J. Janoniai, rengdami laikraštį apie savivaldybės gyvenimą, visuomet stengėsi į šią veiklą įtraukti kuo daugiau visuomenės narių, intelektualų, neapleido ir religinio turinio temų. Tad „Elektrėnų žinių“ skaitytojų ratas plėtėsi.

Nuo 2007 metų UAB „Elektrėnų žinios“ direktorės pareigas eina Vigilija Vaitukaitytė. 2009 m. buvusį redaktorių Gintarą Markevičių pakeitė ilgametė laikraščio stilistė-korektorė Alma Jurgelevičienė.

„Elektrėnų žinios“ – pirmasis spalvotas savivaldybės laikraštis: nuo 2008 m. – keturi spalvoti puslapiai, nuo 2010 m. – visas leidinys. Stengdamasis prisitaikyti prie skaitytojų poreikių, laikraštis ne kartą keitėsi: buvo leidžiamas su įvairiais priedais, keitėsi ir apimtis – nuo 12 iki 16 puslapių, kurį laiką skaitytojus pasiekdavo net du kartus per savaitę – antradieniais ir penktadieniais. Turinio atžvilgiu „Elektrėnų žinios“ visuomet stengiasi laikytis visuomenės švietimo, pozityvumo, objektyvios informacijos teikimo, nešališkumo, pagarbos straipsnių herojams ir skaitytojams politikos.