Europarlamentarai: kūdikių maiste turi būti mažiau cukraus

Sausio 20 d. europarlamentarai vetavo Europos Komisijos sprendimą dėl leistino cukraus kiekio kūdikių maiste, nes jame neatsižvelgta į pasaulines rekomendacijas.

ors Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja, kad iš cukraus būtų gaunama ne daugiau kaip 10 proc. kūdikiams skirto maisto energetinės vertės, šiuo metu ES leidžiama naudoti ir platinti kūdikių maistą, kurio iki 30 proc. energetinės vertės gaunama iš cukraus. Nors Europos Komisija siekė pratęsti šios normos galiojimą, Europos Parlamentas su tuo nesutiko ir vetavo atitinkamą poįstatyminį aktą.
Europarlamentarai pažymi, jog „bloga mityba šiuo metu yra pati didžiausia sergamumo ir mirtingumo visame pasaulyje priežastis – didesnė už tabaką, alkoholį ir fizinio aktyvumo trūkumą kartu sudėjus“. Todėl jie įsitikinę, kad kūdikių maiste leidžiamą cukraus kiekį reikia gerokai sumažinti, atsižvelgiant į PSO rekomendaciją.
EP nuomone, ženklinant ir platinant perdirbtus kūdikiams skirtus maisto produktus „reikėtų aiškiai nurodyti, kad šie produktai netinkami vartoti mažesniems kaip 6 mėnesių kūdikiams“, nes tokius kūdikius rekomenduojama maitinti vien tik motinos pienu.
Europarlamentarai taip pat ragina kūdikiams skirtame maiste uždrausti naudoti genetiškai modifikuotus organizmus bei nanotechnologijas.
„Toks didelis kiekis cukraus maisto produktuose, ypač vartojamuose tokiame ankstyvame amžiuje, prisideda prie didėjančios vaikų nutukimo problemos, taip pat gali turėti įtakos besivystantiems vaikų skonio refleksams. Todėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtame maiste leidžiamo pridėti cukraus lygis turėtų būti sumažintas kiek įmanoma“, – pažymėjo EP pranešėjas Keith Taylor (Žalieji, Jungtinė Karalystė).
Sprendimui pritarė 393 EP nariai, nepritarė 305, o susilaikė 12. Po tokio EP sprendimo Europos Komisijos poįstatyminis aktas neteko galios – Komisija turės šį klausimą spręsti iš naujo.

Robertas POGORELIS, EP spaudos tarnyba<- Grįžti į atgal