Europos Komisija pradeda formuoti teisingesnį ir skaidresnį požiūrį į mokesčius Europos Sąjungoje

Vasario 18 d. Europos Komisija pradėjo rengti plataus užmojo planą, skirtą kovai su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Komisijos narių kolegija surengė pirmuosius politinius debatus dėl svarbiausių veiksmų, kuriais būtų galima užtikrinti teisingesnį ir skaidresnį požiūrį į mokesčius Europos Sąjungoje.

Europos Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junkerio nurodymu kova su mokesčių vengimu ir slėpimu yra svarbiausias šios Komisijos prioritetas, o šiandienos debatų tema – pačios būtiniausios priemonės, kurių reikia skubiai imtis šioje srityje.Susitarta, kad svarbiausias uždavinys yra užtikrinti, kad įmonės mokėtų mokesčius ten, kur vykdo pelno duodančią ūkinę veiklą, ir negalėtų agresyviu mokesčių planavimu išvengti sąžiningo mokesčių mokėjimo. Todėl kolegijoje buvo vieningai pritarta tam, kad ypač daug dėmesio būtina skirti mokesčių skaidrumo didinimui įmonių apmokestinimo srityje.
Tam tikslui Komisijos narių kolegija susitarė kovo mėn. pristatyti mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkinį.
„Kad Europa klestėtų, būtina teisinga, skaidri ir nuspėjama mokesčių sistema, kuria būtų sudarytos sąlygos įmonėms investuoti, o vartotojams atgauti pasitikėjimą. Siekdami stipresnės ir teisingesnės vidaus rinkos norime užtikrinti didesnį mokesčių skaidrumą ir sąžiningesnę mokesčių konkurenciją tiek Europos Sąjungoje, tiek pasaulyje. Tokia padėtis, kai užtikrindami mokesčių taisyklių vykdymą mokesčių administratoriai turi pasikliauti nutekinta informacija, yra nepriimtina“, – sakė už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis.
Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici sakė: „Žalinga mokesčių praktika ir kenksminga apmokestinimo tvarka tarpsta šešėlyje, kurį išsklaidyti padeda skaidrumas ir bendradarbiavimas. Tegul prasideda nauja mokesčių administratorių tarpusavio atvirumo era, naujas vyriausybių solidarumo, kuriuo užtikrinamas teisingas apmokestinimas, amžius. Komisija tvirtai įsipareigoja Europoje užtikrinti aukščiausio lygio mokesčių skaidrumą.“
Komisija sparčiai įgyvendina pažadus, duotus praėjusių metų gruodžio mėn. darbo programoje: kitą mėnesį ji pateiks teisės aktų pasiūlymų, kuriais siekiama įpareigoti automatiškai keistis informacija ir apie sprendimus dėl mokesčių. Remdamosi ligšioliniais ES teisės aktais valstybės narės beveik nesikeičia informacija apie sprendimus, susijusius su dažnai labai sudėtinga jų įmonių apmokestinimo tvarka. Todėl mokesčių administratoriams sunku įvertinti, kur iš tiesų vykdoma įmonės ūkinė veikla, ir tuo remiantis tinkamai taikyti mokesčių taisykles. Taigi daugelis tarptautinių įmonių stengiasi perkelti savo pelną ir taip susimažinti mokamus mokesčius – dėl to ES vyriausybės netenka vertingų mokestinių pajamų, o sąžiningo apmokestinimo principas taikomas netinkamai.
Su kovo mėn. pasiūlymu bus pateikta įvairesnių priemonių mokesčių skaidrumui didinti – šiandienos politiniuose debatuose aptartos įvairios teisėkūros ir ne teisėkūros galimybės.
Kitą mėnesį pateiksimas mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkinys – tik pradžia, 2015-aisiais šioje srityje bus nuveikta daug daugiau. Šią vasarą Komisija pateiks antrą priemonių aktų rinkinį, skirtą sąžiningiems ir veiksmingiems įmonių mokesčiams; šiomis priemonėmis bus taip pat atsižvelgta į dabartines G20 ir EBPO kovos su mokesčių vengimu iniciatyvas.

Pagrindiniai faktai

Komisija kovo mėn. pristatys mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkinį, kuriame bus ir teisės akto dėl automatinio keitimosi informacija apie sprendimus dėl mokesčių pasiūlymas.
Gruodžio mėn. savo darbo programoje Komisija nurodė, kad imsis griežtų priemonių dėl mokesčių slėpimo ir vengimo, kad mokesčiai būtų mokami toje šalyje, kur uždirbamas pelnas.
2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamentui pristatytose Europos Komisijos Pirmininko Jeano Claude’o Junckerio politinėse gairėse teigiama: „Mūsų vidaus rinkoje reikia daugiau teisingumo. Pripažindami valstybių narių kompetenciją tvarkyti savo mokesčių sistemas turėtume sustiprinti pastangas kovoti su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu, kad kiekvienas prisidėtų teisingu įnašu.“
Be to, Komisija vykdo keturis nuodugnius Airijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų sprendimų dėl mokesčių tyrimus (dar žr. čia), kuriais siekia nustatyti, ar nebuvo teikiama valstybės pagalba. Šį mėnesį Komisija pradėjo tyrimą dėl Belgijos mokesčių schemos, kuria tarptautinėms įmonėms sudaromos sąlygos Belgijoje gerokai susimažinti pelno mokesčių įsipareigojimus. Komisija taip pat paprašė visų valstybių narių informacijos apie jų sprendimų dėl mokesčių priėmimo tvarką, kad galėtų nustatyti, ar ir kuriais atvejais pasirinktiems subjektams suteikiant mokesčių pranašumus bendrojoje rinkoje iškraipoma konkurencija.<- Grįžti į atgal