„Spindulio“ labdaros fondas – vienas skaudžiausių „Vilniaus prekybos“ grupės puslapių

„Labdaros fondo „Spindulys“ PVM susigrąžinimo istorija – vienas skaudžiausių įmonių grupės puslapių.

Taip elgtis mums nederėjo, todėl tiek aš, tiek ir „Vilniaus prekyba“ norime atsiprašyti Lietuvos, jos visuomenės, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir neįgaliųjų organizacijų“, – sako didžiausias „Vilniaus prekyba“ ir susijusių įmonių investuotojas Nerijus Numavičius.
Anuometinį sprendimą atlikti teisėtą, nors moraliai ir abejotiną žingsnį, anot investuotojo, iš šiandienos perspektyvos galima vertinti tiktai neigiamai.
„Natūralu, kad didžiausios lietuviško kapitalo įmonių grupės istorijoje, kaip ir bet kurio žmogaus gyvenime, būna įvairių tarpsnių. PVM susigrąžinimo istorija neabejotinai yra vienas nešlovingiausių. Tačiau pasakydami „A“, privalome pasakyti ir „B“ – per pridėtinės vertės mokestį (PVM) iš valstybės susigrąžinti pinigai niekada nebuvo panaudoti akcininkų naudai. Netgi priešingai – pasklido tarsi lėtai veikiantys nuodai. Todėl vienintelis būdas išsaugoti žmogišką veidą, matyt, yra pripažinti klydus, nors tai ir ne visuomet paprasta, ypač kai daroma taip atvirai“, – sako dabartinės įmonių grupės žodžius perduodanti advokatė Olga Petroševičienė. 
Anot advokatės, „PVM susigrąžinimas grupei niekada neatnešė naudos, vietoje to – įmonėms ir jų akcininkams metė šešėlį bei išlieka dėme šioje lietuviško verslo sėkmės sagoje.“
„2008 metais fondo dalininkai, vengdami bet kokių tolesnių sąsajų su tuometine „Vilniaus prekybos“ grupe, sukūrė nuo grupės nepriklausomą „Vestodijos“ investicijų valdymo strategiją. Visas „Vestodijos“ uždirbtas pelnas ir  gauto PVM dalis buvo pervedama fondui – „Vilties spinduliui“, kuris visas šias lėšas skyrė paramai ir labdarai bei paties fondo išlaikymui. Per dvylika metų paramai bei labdarai skirta per 16,5 mln. litų, o pagrindiniai naudos gavėjai yra Lietuvos Tautinis Olimpinis komitetas, kitos sporto iniciatyvos, kultūrinių renginių, neįgaliųjų, vaikų lavinimo organizacijos“, – paaiškina O. Petroševičienė.
Įmonių grupė visuomenę supažindina ir su artimiausio laikotarpio fondo tikslais. Pirma, atstatyti neliečiamojo fondo kapitalo vertę ir uždirbti daugiau pinigų, kurie ir toliau būtų skiriami labdarai bei paramai teikti. Antra, aktyviau remti „meškerės, bet ne žuvies“ principu veikiančius projektus mokslo, švietimo ir socialiai jautrių grupių integracijos srityse.
Praėjusią savaitę „Vilniaus prekybos“ ir susijusių įmonių grupėje pradėta istorinė atvirumo kampanija. Šios kampanijos dalimi yra ir interneto puslapis www.vpatvirai.lt, kuriame visuomenei pateikta bei nuolat pildoma „VP baltoji knyga“.
Šiame portale vienoje vietoje pateikiama informacija apie bendrovę, jos kaitą, pristatomas „Vilniaus prekyba“, UAB ir kitų susijusių įmonių veiklos žemėlapis.

Jaunius Špakauskas, VRP Hill+Knowlton Strategies<- Grįžti į atgal