Sėkmingai įsisavinama parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP), pagal kurią skiriama parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, įgyvendinimas vyksta sklandžiai – šiuo metu patvirtinta paramos suma šiuo metu siekia 7,2 mlrd. Lt, t. y. 93 proc. šiai programai skirtų paramos lėšų. Iš jų daugiau kaip 6,2 mlrd. Lt (80 proc.) jau pasiekė paramos gavėjus.

Iš viso pagal programą žemės ūkio sektoriaus atstovams skirta apie 7,9 mlrd. Lt paramos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui stiprinti, aplinkai ir kraštovaizdžiui tvarkyti, kaimo gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti, smulkųjį ir ne žemės ūkio verslą stiprinti, kaimo gyventojų užimtumą didinti.
 
Pagal pirmąją programos kryptį, kurioje numatyta parama žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumui didinti, 2,8 mlrd. Lt (82 proc. nuo skirtų paramos lėšų) jau pasiekė paramos gavėjus. Didžiausia paramos suma (1,5 mlrd. Lt) patvirtinta pagal KPP priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, jau išmokėta 92 proc. šiai priemonei skirtos paramos. Sparčiausiai paramos lėšomis remiamus projektus įgyvendinti sekasi jauniesiems ūkininkams – jiems išmokėta 98 proc. visam laikotarpiui skirtų lėšų
 
Per septynerius KPP įgyvendinimo metus populiariausios buvo KPP antrosios krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ kompensacinio pobūdžio priemonės – pagal jas mokamos kompensacinės išmokos už tam tikrus veiklos apribojimus. Šių metų sausio pabaigos duomenimis, iš viso pagal šios krypties priemones jau įsisavinti 2,2 mlrd. Lt (82 proc. nuo skirtų paramos lėšų). Didžiausia paramos suma išmokėta pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ (daugiau kaip 1 mlrd. Lt).
 
Trečiosios programos krypties priemonės skirtos įvairinti ekonominę veiklą, gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų užimtumą kaimo vietovėse. Šiuo metu pagal KPP III kryptį išmokėta 514 mln. Lt (57 proc. nuo skirtų paramos lėšų). Kol kas sėkmingiausiai įgyvendinama priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, pagal kurią parama skiriama ir asbestinių stogų dangai keisti kaimo vietovėse.
 
Šiuo metu Lietuvoje veikia 51 vietos veiklos grupė (VVG). Kiekviena jų įgyvendina konkrečiai vietovei skirtą strategiją, kuria siekiama gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse. Vadovaudamos strategijos įgyvendinimui, VVG savarankiškai skelbia kvietimus teikti vietos projektus, vertina šių paraiškų tinkamumą gauti paramą ir administruoja finansuoti tinkamų projektų įgyvendinimą. Parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui ir VVG veiklai skirta pagal KPP ketvirtąją kryptį „LEADER metodu įgyvendinamos priemonės“ priemonėms įgyvendinti. Šiuo metu šiai krypčiai įgyvendinti išmokėta 304 mln. Lt, t.y. 66 proc. nuo skirtų paramos lėšų.
 
Visos KPP paramos lėšos turi būti išmokėtos iki 2015 m. pabaigos.

 

Aistė Mileikaitė, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM<- Grįžti į atgal