Pelno mokesčio mokestinis laikotarpis gali nesutapti su kalendriniais metais

Didžiosios daugumos Lietuvoje registruotų juridinių asmenų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tačiau ne visoms įmonėms toks finansinių metų skaičiavimas yra patogus.

Įmonėms, kurių veikla priklauso nuo sezoniškumo, o didžioji dalis pajamų gaunama tam tikru laikotarpiu, taip pat įmonės, kurioms patogesnis mokestinis laikotarpis, sutampantis su patronuojančios įmonės mokestiniu laikotarpiu, norėdamos optimizuoti veiklą, pasinaudoja galimybe pakeisti mokestinį laikotarpį.
Laura Gavėnaitė Čeberekė, UAB „Teisės ir finansų sprendimai“ vadovė, sako, kad įmonė turi teisę kreiptis nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį  su sąlyga, kad tas mokestinis laikotarpis bus lygus 12 mėnesių. Kitoks mokestinis laikotarpis gali būti nustatomas toms įmonėms, kurių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenumatyta, kad jų finansiniai metai privalo sutapti su kalendoriniais metais.

Prašymo Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikimas

Įmonės gali pateikti prašymą nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį dviem būdais:
1. prisijungiant prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI)  portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;
2. tiesiogiai įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities VMI (jos miesto (rajono) teritoriniam skyriui).
Įmonės, norinčios pakeisti mokestinį laikotarpį, prašymą turi pateikti iki numatomo kitokio mokestinio laikotarpio pradžios.
L. Gavėnaitė Čeberekė taip pat atkreipia dėmesį, kad mokestinis laikotarpis, kurį prašoma nustatyti, turi sutapti ir su imonės įstatuose nurodytu laikotarpiu. Todėl, jei įstatuose nurodytas įmonės mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, įstatai prieš pateikiant prašymą turėtų būti pakeisti.
Įmonės, kurioms nustatytas kitoks, su ankstesniu mokestiniu laikotarpiu nesutampantis mokestinis laikotarpis, privalo už pereinamąjį mokestinį laikotarpį pateikti pelno mokesčio deklaracijas ir finansines ataskaitas (jeigu jas privaloma sudaryti) Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.

Naujos įmonės iš karto gali nusistatyti kitokį pelno mokesčio mokestinį laikotarpį

Naujai įregistruotai įmonei gali būti iškarto (pateikus prašymą per 5 darbo dienas nuo jo įregistravimo Juridinių asmenų registre, toliau – JAR) nustatomas kitoks mokestinis laikotarpis, be pereinamojo mokestinio laikotarpio, jeigu prašomas kitoks mokestinis laikotarpis prasideda anksčiau nei įmonė įregistruota JAR ir jeigu iki įregistravimo JAR datos įmonė nevykdė veiklos. Šiuo atveju pirmasis mokestinis laikotarpis skaičiuojamas nuo įregistravimo JAR dienos iki jam nustatyto kito mokestinio laikotarpio pabaigos dienos.

Laura Gavėnaitė-Čeberekė, UAB "Teisės ir finansų sprendimai"<- Grįžti į atgal