Naujiena – supaprastintus įgaliojimus galima sudaryti ir elektroniniu būdu

Nuo 2014 m. sausio 1 d. supaprastintą įgaliojimą asmuo gali sudaryti net neišėjęs iš namų: jam tereikia prisijungti prie specialaus internetinio puslapio www.igaliojimai.lt, kuriame asmuo gali pasinaudoti naująja įgaliojimo sudarymo paslauga.

„Elektroninius įgaliojimus žmonės gali sudaryti ne tik dėl korespondencijos, darbo užmokesčio, pensijų ar pašalpų gavimo, bet ir dėl administracinių ir viešųjų paslaugų. Nuo šiol asmuo, norėdamas gauti pažymą ar kitą paslaugą iš valstybės ar savivaldybės institucijos, net ir būdamas kitoje šalyje, galės paprastai ir greitai įgalioti kitą asmenį gauti pageidaujamas paslaugas“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimai registruojami Įgaliojimų registre, kurį tvarko Teisingumo ministerijai pavaldi Centrinė hipotekos įstaiga, iki 2014 m. sausio 1 d. tvarkiusi Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrą.
Asmuo gali duoti supaprastintą įgaliojimą korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
Iki 2014 m. sausio 1 d. supaprastinti įgaliojimai turėjo būti tvirtinami organizacijos, kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios name gyvena fizinis asmuo, pirmininko. Taip pat juos galėjo tvirtinti ir seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena fizinis asmuo, seniūnas, esančio tolimajame plaukiojime jūrų laivo kapitonas.
Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimą fizinis asmuo gali interneto puslapyje www.igaliojimai.lt prisijungęs prie Įgaliojimų registro paslaugos „Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre“. Jam reikia savo tapatybę  patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ naudojamomis priemonėmis – elektroniniu parašu, elektroninėmis banko paslaugomis ar kitomis saugiomis asmens identifikavimo priemonėmis, užpildyti vieną įgaliojimų ruošinių ir sumokėti nustatyto 6 litų dydžio atlyginimą už įgaliojimo registravimą.
Taip pat asmeniui, sudarančiam elektroninį įgaliojimą, reikia žinoti įgaliotinio (žmogaus, kuriam duodamas įgaliojimas) asmens kodą.
Apie įgaliojimo įregistravimą Įgaliojimų registre asmuo informuojamas jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Apie įgaliojimo įregistravimą asmuo jo pageidavimu taip pat gali būti informuotas ir trumpąja tekstine žinute (SMS).
Įgaliojimų registre įregistruotam įgaliojimui suteikiamas identifikavimo kodas. Įmonė, įstaiga ar organizacija, į kurią kreipėsi įgaliotinis, įgaliojimo įregistravimo faktą ir turinį gali patikrinti neatlygintinai interneto puslapyje www.igaliojimai.lt esančioje viešojoje paieškoje, įvedus įgaliojimo identifikavimo kodą ir įgaliotinio asmens kodą. Įgaliotinis neprivalo pateikti popierinio įgaliojimo.
Fizinis asmuo, kuris davė informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą, įregistruodamas jį Įgaliojimų registre, naudodamasis naująja Įgaliojimų registro elektronine paslauga, bet kuriuo momentu gali neatlygintinai įgaliojimą panaikinti pateikdamas Įgaliojimų registrui pareiškimą dėl įgaliojimo panaikinimo.
Elektroninė paslauga taip pat sudaro galimybę asmeniui, kuriam duotas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas, bet kuriuo momentu šio įgaliojimo atsisakyti. Įgaliotinis, norėdamas atsisakyti įgaliojimo, naudodamasis elektronine paslauga Įgaliojimų registrui turi pateikti pareiškimą dėl įgaliojimo atsisakymo.

Teisingumo ministro patarėjas viešiesiems ryšiams Sergejus Tichomirovas<- Grįžti į atgal