Finansinę paramą moksliniams tyrimams gaus 48 Vilniaus universiteto jaunieji tyrėjai

Baigėsi Lietuvos mokslo tarybos (LMT) skelbtas konkursas dėl finansinės paramos teikimo studentų vykdomiems moksliniams tyrimams. Tarp 100 atrinktų paraiškų, kurias teikė studentai ir mokslininkai iš įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, net 48 yra Vilniaus universiteto.

Beveik pusė LMT patvirtintų VU mokslininkų ir studentų paraiškų liudija, kad Vilniaus universitetas užtikrintai pirmauja jaunųjų mokslininkų ugdymo srityje ir pateisina mokslo universiteto statusą.

L.e.p. VU rektorius prof. Jūras Banys, kartu su studentu Dovydu Banevičiumi teikęs paraišką gauti paramą studento moksliniam tyrimui „Kompozicinių multiferoinų keramikų dialektrinių ir triukšminių charakteristikų tyrimas“ vykdyti, įsitikinęs šios iniciatyvos nauda. „Ši Lietuvos mokslo tarybos iniciatyva turi didelę perspektyvą. Remdami studentų mokslinius tyrimus, ne tik geriname jų mokslinių tyrimų įgūdžius, bet kartu ir ugdome ateities mokslininkų kartą, o šiuo metu Lietuvai to labai reikia“, – teigė l.e.p. VU rektorius prof. J. Banys.

VU Fizikos fakultete telekomunikacijų fiziką ir elektroniką studijuojantis antro kurso bakalauro programos studentas D. Banevičius taip pat vardijo šios iniciatyvos privalumus: „Labai džiaugiuosi, kad šį pusmetį galėsiu dirbti su prof. J. Baniu vienoje geriausių Lietuvos laboratorijų, kurioje gerinsiu savo mokslinius įgūdžius. Tai man bus puiki proga pajusti, kokia yra mokslininko duona. Džiaugiuosi, kad būsiu finansiškai remiamas.“

Studentams trijų mėnesių moksliniam darbui bus skiriama 1560 litų stipendija. Institucijai skiriama parama priklausys nuo mokslo srities: fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srities tyrimams bus skirta iki 1875 litų, o humanitarinių, socialinių mokslų ir menų srities tyrimams – iki 750 litų subsidija tyrimų vietos sukūrimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros parengimo išlaidoms padengti.

Konkurse galėjo dalyvauti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjai ir nuolatinės studijų formos bakalauro I–III kursų ir magistrantūros I kurso studentai, kurių 2013 m. rudens semestro svertinis vidurkis lygus arba didesnis nei 8. Prašymą dalyvauti konkurse galėjo teikti pretendentai į mokslinių tyrimų vadovus kartu su institucija ir pasirinktu studentu.

Iki vasario 3 d. LMT kvietė studentus kartu su jų mokslinių tyrimų vadovais teikti prašymus finansuoti studentų vykdomus mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų metu 2014 m. pavasario semestre pagal projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Juo siekiama įtraukti studentus į mokslinius tyrimus, vykdomus Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, ir suteikti jiems mokslinio tiriamojo darbo patirties.

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pranešimą paskelbė: Liana Binkauskienė, Vilniaus universitetas<- Grįžti į atgal