Paroda Elektrėnuose, skirta kraštietei Onai Gražinai MALERAVIČIENEI

Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje eksponuojama Onos Gražinos MALERAVIČIENĖS – mokytojos, prozininkės, literatės; kelionių apybraižų, dokumentinių novelių, miniatiūrų, poezijos knygų, haiku prozinės poezijos stiliumi parašytų eilėraščių rinkinio, aforizmų knygelės autorės; ilgametės savaitraščio „Elektrėnų žinios“ bendradarbės – PARODA.

Ona Gražina Maleravičienė (Nedzveckaitė) gimė ir augo Jiezne, baigė Jiezno vidurinę mokyklą. Domėjosi netoliese veikusios spaustuvės darbu, laikraščio spausdinimu, parašydavo žinučių iš savo mokyklos. Vėliau įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą. Vasarą dirbo redakcijos laiškų skyriuje. Baigusi institutą ir įgijusi rusų kalbos ir literatūros mokytojos specialybę dirbo Vievio rajono Gilučių septynmetėje mokykloje. Nuo 1966 m. gyvena Elektrėnuose. 39 metus čia mokytojavo – dirbo miesto vidurinėse mokyklose. Mokėsi prie Trakų r. laikraščio redakcijos veikusioje neetatinių korespondentų mokykloje. Bendradarbiauja su Elektrėnų savivaldybės savaitraščiais „Elektrėnų žinios“ bei „Elektrėnų kronika“, yra rašiusi leidiniui „Šeimininkė“, žurnalui „Bičiulis“. Keletas miniatiūrų išspausdinta Trakų literatų kūrybos almanache „PAPARČIO ŽYDĖJIMAS“ (2001). Kūryba spausdinta ir Elektrėnų savivaldybės literatų klubo „Strėva“ kūrybos almanachuose „LAIKO ŽENKLAI“ (2003), „BRYDĖS“ (2007), „MINČIŲ SODAI“ (2009), „SAULĖTEKIO TOLIAI“ (2011), „KAI ŽODŽIAI IŠEINA Į KELIĄ“ (2014), SIDABRUOJA AMŽINYBĖS NYTYS“ (2020),  „TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETŲ KŪRYBOS DARBŲ RINKTINĖJE“ (2015), eilėraščių rinkinyje, skirtame Elektrėnų 55-ajam jubiliejui paminėti „Elektrėnams 55“ (2015).

2005 m. vasarą išleista pirmoji autorės knyga „IŠ VISOS ŠIRDIES“. Tai pasakojimų apie žinomus Elektrėnų krašto žmones rinkinys. 2011 metais pasirodė O. Maleravičienės eilėraščių rinktinė „GYVENIMO MARGI SKIAUTINIAI“, iliustruota autorės anūkės Dovilės, 2014 m. išleistos net trys literatės knygos: „HAIKU NĖRINIAI“ – haiku prozinės poezijos stiliumi parašytas eilėraščių rinkinys, autorės aforizmų knygelė „MINČIŲ NUOTRUPOS“ ir eilėraščių knyga „LAIKO SŪPUOKLĖSE“.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų