Apsilankę įkalinimo įstaigose, Šiaurės ir Baltijos šalių ombudsmenai stebėjosi jų gausa

Lankydamiesi Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime ir Vilniaus pataisos namuose Skandinavijos ir Baltijos šalių ombudsmenai susipažino su Lietuvoje veikiančiomis sulaikymo ir įkalinimo įstaigomis bei stebėjosi jų gausa.

Lankydamiesi Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime, Skandinavijos ir Baltijos šalių ombudsmenai susipažino su nuteistųjų ir sulaikytųjų laikymo sąlygomis, domėjosi įkalintų asmenų socialine gerove, kalbėjosi su tardymo izoliatoriuje kalėjime dirbančiais pareigūnais ir gilinosi į Lietuvos bausmių vykdymo sistemos ypatumus.
Vilniaus pataisos namuose specialistai domėjosi ne tik sulaikytųjų laikymo sąlygomis, tačiau ir įstaigos pritaikymu fizinę negalią turintiems asmenims.
Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime svečiams buvo parodytos nuteistųjų iki gyvos galvos laikymo sąlygos, parduotuvė, sporto kambariai, Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime veikiantis sveikatos priežiūros centras. Į Skandinavijos ir Baltijos šalių ombudsmenų klausimus atsakė įstaigos vadovas Viktoras Davidenko.
„Nuo 2014 metų pradžios Seimo kontrolierių įstaigai suteiktas mandatas vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose. Semdamiesi iš savo kolegų patirties, norėjome, kad kitų šalių ombudsmenai susipažintų su Lietuvoje veikiančiomis sulaikymo ir įkalinimo įstaigomis“, – sakė Seimo kontrolierius, Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Augustinas Normantas.
Apsilankęs Lukiškių tarymo izoliatoriuje kalėjime, Latvijos ombudsmenas Juris Jansons pastebėjo, kad Lietuvoje bausmių atlikimo vietos mažai kuo skiriasi nuo Latvijos, tačiau pasidžiaugė, kad Lietuva priėmė sprendimą iškeldinti Lukiškių tarymo izoliatoriuje kalėjimą į kitą vietą, taip pageriant nuteistųjų laikymo sąlygas.
Susipažinęs su Lietuvos bausmių sistema, Suomijos ombudsmenas Petri Jääskeläinen stebėjosi įkalinimo vietų ir nuteistųjų Lietuvoje gausa.
„Suomija pakeitė požiūrį į nuteistuosius, buvo keičiama bausmių vykdymo sistema, kurios tikslas – mažinti įkalintųjų skaičių. Šiuo metu mėginama bausmes, susijusias su laisvės suvaržymu, keisti kitomis. Įkalinimas Suomijoje turėtų tapti griežčiausia ir išimtinė bausmė“, – sakė jis.
Birželio 12–13 dienomis Lietuvoje viešėjo Skandinavijos ir Baltijos šalių ombudsmenai, kurie dalyvavo Seimo kontrolierių įstaigos organizuotoje Baltijos ir Skandinavijos šalių ombudsmenų konferencijoje.
Konferencijoje svečiai kalbėjo apie kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą, dalijosi stebėsenos laisvės suvaržymo vietose organizavimo patirtimi.
Svečiai skaitė pranešimus apie vizitų laisvės apribojimo vietose rūšis, jų planavimą, komandos sudėtį ir ekspertų įtraukimą, o prof. Dainius Pūras ombudsmenus supažindino su žmogaus teisių pažeidimų prevencija socialinės globos ir psichiatrijos įstaigose.
Latvijos ombudsmenas Juris Jansons džiaugėsi galimybe susitikti su Skandinavijos ir Baltijos šalių ombudsmenais ir pastebėjo, kad šis susitikimas – ne tik galimybė dalytis patirtimi, bet ir įvertinti vieni kitų pažangą.
„Nesvarbu, kad esame iš skirtingų šalių, tačiau susiduriame su panašiomis problemomis – skiriasi tik jų sprendimo būdai“, – sakė Latvijos ombudsmenas.
Džiaugdamasis galimybe susitikti su savo kolegomis iš Baltijos ir Šiaurės šalių, Suomijos ombudsmenas Petri Jääskeläinen atkreipė dėmesį, kad bendri darbo principai įgyvendinant kankinimų prevenciją Baltijos ir Skandinavijos šalyse skatina ombudsmenų institucijas ieškoti ir bendrų sprendimo būdų.
„Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, turime keistis patirtimi ir bendradarbiauti. Diskusijos su kitų šalių ombudsmenais mums leidžia priimti geriausius sprendimus, skurti bendrus darbo principus“, – sakė jis.
Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Vytautas Valentinavičius, Viešųjų ryšių specialistas<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų