Semeliškių mokyklai – 90

2022-ieji metai Semeliškių gimnazijai jubiliejiniai, švenčiamas mokyklos 90-metis.

Mokyklos istorija

Semeliškių mokykla pirmą kartą paminėta 1777 m. 1850 ar 1859 m. Semeliškėse įsteigta valstybinė liaudies mokykla (rusų dėstomąja kalba), kurią tuo metu lankė 35 vaikai. 1886 m. Semeliškių mokyklą lankė 60 vaikų (5 mergaitės), iš jų – 37 katalikai, 21 stačiatikis, judėjas ir liuteronas; iš valstiečių šeimų buvo 50, iš miestelėnų – 70, iš bajorų – 3 vaikai. Tarpukario metais Semeliškėse veikė pradinė mokykla. Tuomet ji glaudėsi parapijos patalpose. Nepriklausomybės metais (19321936 m.) Semeliškių dvarvietės teritorijoje buvo pastatyta nauja, tuo metu moderni, pradinė mokykla. Ji buvo pastatyta pagal specialiai pasienio zonai skirtą projektą. Tokia pati mokykla tuo pačiu metu buvo pastatyta ir Aukštadvaryje. Taip buvo daroma siekiant stiprinti lietuvybę pasienio zonoje, kurioje tuomet buvo labai daug lenkų tautybės gyventojų.

Tuo metu mokyklai vadovavo Antanas Palionis. 1941 m. birželio mėnesį jis buvo areštuotas ir išvežtas į Sibirą, nuo to laiko jo likimas nežinomas. Vokietijos okupacijos metais veikė pradinė mokykla, kurioje papildomai buvo pradėta dėstyti vokiečių kalba. 1944 m. mokykla buvo atkurta jau naujais sovietiniais pagrindais. Nuo 1945 iki 1949 m. ji buvo progimnazija, iki 1951 m. – septynmetė mokykla. Tais pačiais metais jai buvo suteiktas vidurinės mokyklos statusas. 1955 m. išleista pirmoji abiturientų laida. Tačiau tuo metu mokykla veikė jau ne tik 1932 m. pradėtame statyti pastate, o jai buvo priskirtas buvęs valsčiaus pastatas, kuriame įrengtos chemijos ir fizikos laboratorijos. 1963 m. mokyklos pastate pritrūkus vietos buvo pastatytas naujas 8 klasių priestatas. Pradėjus veikti vidurinei mokyklai šalia buvo pastatytas bendrabutis. Iki septinto dešimtmečio darbų pamokos berniukams buvo vedamos buvusio valsčiaus pastato rūsyje. Dviejų kambarių dirbtuvėse buvo keli darbastaliai, būtiniausi staliaus įrankiai. Apie 1960-uosius šios dirbtuvės buvo perkeltos į atskirą pastatą, esantį toliau už bendrabučio, čia jau buvo darbastaliai visiems klasės mokiniams, įrankiai medžiui ir metalui apdoroti, medžio apdirbimo staklės. Mokykla visą laiką laikė arklį, turėjo daržą, nedidelį bandymų laukelį, ūkiniame pastate mokiniai augino triušius, vištas, buvo prižiūrimas didelis dvaro sodas. 1974 m. šalia mokyklos buvo pastatytas aštuonių butų gyvenamasis namas mokytojams. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo pradėtas naujos mokyklos statybos projektas, 1996 m. baigtas su įkurtomis sporto ir aktų salėmis, patogiomis klasėmis, jaukiu vidiniu kiemeliu, mokykloje buvo įrengtas centrinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija. 2002 m. gauti pirmieji kompiuteriai, televizoriai, kopijavimo technika. 2011 m. buvo renovuotas 1932 m. statytas mokyklos pastatas ir pritaikytas bendruomenės reikmėms. 2013 m. rugsėjo 1 d. Pastrėvio pagrindinė mokykla tampa Semeliškių vidurinės mokyklos Pastrėvio skyriumi. 2014 m. gruodžio 30 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Semeliškių mokyklos statusas pakeistas į gimnaziją. 2016 metais Elektrėnų savivaldybės Beižionių daugiafunkcis centras tampa Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Beižionių daugiafunkciu skyriumi. 2017 metais Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijoje įkurta priešmokyklinė grupė, reorganizavus Daugirdiškių skyrių. 2022 metais Semeliškių gimnaziją baigė 68-a (VIII gimnazijos) abiturientų laida.

2011 m. naujam gyvenimui prikeltas mokyklos senasis pastatas ypač puošia centrinę miestelio aikštę. Fasado frontone – pastato vertybė – atidengtas raudoname fone Vytis, sovietiniais metais buvęs užtinkuotas.

 

Mokyklos-gimnazijos direktoriai

19321941 m. Antanas Palionis; 19501958 m. A. Almantas; 19581991 m. Ada Speičienė, V. Januškienė, A. Petkuvienė, Jonas Červokas, Kazimieras Šiaulys; 19912004 m. Irena Černiauskienė; 2004–2018 Irena Adomėnienė; 2018–2019 m. l. e. direktoriaus pareigas Asta Dzikevičienė; 2019 m. iki dabar – Asta Dzikevičienė.

 

Etnokultūros muziejus

Mokyklos etnokultūros muziejus, prižiūrimas ir puoselėjamas chemijos ir technologijų mokytojos Meilutės Rašimienės, iškilmingai atidarytas 2001 m. vasario 8 d. Buvęs seniūnas Vytas Barzdaitis ir šviesaus atminimo direktorė Irena Černiauskienė perkirpo juostelę, patalpas, eksponatus pašventino šviesaus atminimo Semeliškių parapijos klebonas Romualdas Šalčiūnas. Muziejaus ekspozicijoje – kraštui būdingi darbo įrankiai, buities daiktai, senoviniai baldai, žemės ūkio ir amatininkų įrankiai, tarpukario metų leidiniai. Gausiai surinktoje kraštotyros medžiagoje galima rasti miestelio, žymių žmonių, architektūros objektų istorijas, visų mokyklos abiturientų laidų sąrašus ir nuotraukas, aprašus apie mokyklos pedagogus, mokyklos vadovų biografijas, išsaugotas ir aprašytas nuotraukas. 2011 m. muziejus perkeltas į naujai renovuotos mokyklos, statytos 1932 m., pastatą. Muziejuje rengiamos parodos, edukacijos užsiėmimai.

 

Mokyklos himnas

Muzika Valdo Stanaičio, žodžiai Nijolės Ustilienės

 

Kur Strėvos raižytas vingis,

Samilio nerami dvasia,

Kasdien išlydi, pasitinka

Didinga mūsų mokykla!

 

Priedainis

Mokykla, Semeliškių mokykla,

Mūsų – mokslo ir žinių pradžia!

Mokykla, Semeliškių mokykla,

Tu – ateities kelių šviesa!

 

Čia mes išmokom pirmą raidę,

Svajonėms išskleidėm sparnus,

Gyvenimo lankas išbraidę,

Mes vėlei grįšim į namus.

Priedainis

 

Mokyklos vardą mes garsinsim,

Ir sieksim tikslo, kol jauni!

Į ateitį išskrisim vyturiais,

Ir nepaklysime kely!

 

Semeliškių mokyklos vėliava

Baltas fonas herbe simbolizuoja dorumą.

Geltona spalva – mokykloje šilta, jauku ir saugu.

Žalia spalva simbolizuoja jaunystę.

Varpas – ryšio tarp mokyklos, bažnyčios ir miestelio bendruomenės simbolis.

„S“ pavidalo juosta simbolizuoja Strėvos vingį ir Semeliškių miestelio pirmąją raidę.

Gandras – laimės, gerovės, teisingumo nešėjas, namų ir mokyklos saugotojas.

 

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų