Policijos pareigūnai ruošiasi euro įvedimui

Nuo kitų metų Lietuva taps 19-ąja Europos valstybe, įsivedusia eurą. Šiam visai valstybei svarbiam momentui toliau intensyviai ruošiasi ir Lietuvos pareigūnai.

Liepos pabaigoje buvo sušauktas specialus pasitarimas, kuriame dalyvavo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Masinių renginių ir ekstremalių situacijų koordinavimo skyriaus darbuotojai, apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų bei Lietuvos policijos mokyklos (toliau - LPM) Profesinės taktikos skyriaus atstovai.
Šio susitikimo metu pareigūnai aptarė klausimus dėl policijos taktikos veiksmų, vykdant lydėjimą ir apsaugą euro įvedimo laikotarpiu, galimus policijos taktikos metodus, organizuojant pašto padalinių apsaugą. Pasitarime dalyvavę pareigūnai išreiškė pageidavimą, jog visiems policijos pareigūnams būtini mokymai šia tema. Todėl vadovaujantis Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pavedimu LPM Profesinės taktikos skyrius organizuos du seminarus tema „Specialioji policijos lydėjimo ir apsaugos taktika (euro įvedimo laikotarpiu)". Posėdyje taip pat aptarta, kokia papildoma policijos ginkluotė ir kitos priemonės bus būtinos pareigūnams, vykdysiantiems šias užduotis euro įvedimo laikotarpiu.

Mokymai bus skirti visų apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnams, kurie bus atsakingi už tarnybinių mokymų ir praktinių pratybų organizavimą ir vykdymą komisariatuose, siekiant tinkamai pasirengti lydėjimui ir apsaugai euro įvedimo laikotarpiu. Seminarus nuspręsta organizuoti Lietuvos policijos mokykloje, Mastaičiuose, rugsėjo mėnesį. Jų metu bus parengta 40 instruktorių. Prieš planuojamus mokymus Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bei LPM pareigūnai vyks į stažuotę Estijos policijoje. Iš užsienio kolegų policijos pareigūnai sieks perimti gerąją patirtį organizuojant ir vykdant praktinius mokymus mūsų šalies pareigūnams.

Lietuvos policijos mokyklos informacija<- Grįžti į atgal