Nepateisinamai ilgai bylas nagrinėjusiai teisėjai iškelta drausmės byla

Nacionalinėje teismų administracijoje susirinkusi Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK) išnagrinėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkės teikimą dėl drausmės bylos iškėlimo šio teismo teisėjai Zojai Monid ir, susipažinusi su surinkta medžiaga, iškėlė teisėjai drausmės bylą.

Į TEDK kreipėsi teismo pirmininkė Loreta Braždienė, siūlydama iškelti drausmės bylą teisėjai už aiškiai aplaidų teisėjo pareigų neatlikimą, nagrinėjant civilines bylas. Anot pirmininkės, atlikus teisėjos Z. Monid nagrinėjamų bylų, kurių procesas užsitęsęs ilgiau kaip 12 mėnesių, patikrinimą, buvo nustatyta, jog teisėja civilines bylas nagrinėjo aplaidžiai, be pateisinamų priežasčių jas vilkindama.
Išnagrinėjusi teikimą ir teisėjos pateiktą paaiškinimą, TEDK nustatė, kad teikime nurodytos aplinkybės dėl teisėjos Z. Monid aplaidaus darbo pasitvirtino. Vadovaujantis Teisėjų etikos kodekse įtvirtintu pareigingumo principu, teisėjas privalo savo pareigas atlikti nepriekaištingai, laiku ir profesionaliai, taip pat gilintis į nagrinėjamų bylų esmę ir nevilkinti teismo proceso.
Nagrinėdama civilines bylas, kurių nagrinėjimas be pateisinamų priežasčių užtruko ilgiau nei 12 mėnesių, teisėja nebuvo pakankamai rūpestinga ir nesiėmė visų galimų veiksmų, kad šios bylos būtų išnagrinėtos operatyviau.
TEDK nusprendė, kad teisėja Z. Monid nesilaikė Teisėjų etikos kodekse įtvirtintų pareigingumo principo reikalavimų, jos veiksmuose yra aiškiai aplaidaus teisėjo pareigų atlikimo požymių, todėl jai iškelta drausmės byla, kurią TEDK perdavė nagrinėti Teisėjų garbės teismui.

 

Gintarė Jankauskienė, Nacionalinė teismų administracija<- Grįžti į atgal