Tautinių mažumų departamento įsteigimas - šansas geresniam tautinių mažumų rytojui

Š.m. lapkričio 10 d.  Vyriausybės strateginis komitetas aptarė Tautinių mažumų departamento (Departamentas) steigimą. Nutarta, kad Departamentas savo veiklą pradės jau kitų metų liepą, ir tiesiogiai bus pavaldus Vyriausybei.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) džiaugiasi priimtu sprendimu ypač dėl to, kad jis atitinka Europos Tarybos nuomonę ir rekomendacijas. Europos Taryba ne kartą kritikavo Lietuvą dėl Tautinių mažumų departamento uždarymo 2009 m. ir jo funkcijų perdavimo atitinkamoms ministerijoms. Kultūros ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija nebuvo pajėgios visiškai įgyvendinti joms deleguotų funkcijų. Ne kartą Europos Tarybos Ministrų Komitetas atkreipdavo dėmesį į tautinių mažumų teisių pažeidimus Lietuvoje, ypač švietimo, finansavimo ir konsultacijų sferoje.
Primename, kad EFHR ne kartą atkreipė dėmesį, kad tautinių mažumų klausimo negalima suvesti tik iki jų teisių kultūros srityje. Lietuva priėmė Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatas, todėl turi jas įgyvendinti. Ši veikla turi būti tinkamai koordinuojama atitinkamo rango institucijos.
EFHR tikisi, kad kitais metais pradedantis darbą Tautinių mažumų departamentas tinkamai vykdys savo funkcijas – bendradarbiaus su tautinėmis mažumomis, formos etnopolitiką ir rengs atitinkamas analizes.  EFHR viliasi, kad Departamentas identifikuos egzistuojančias problemas ir priimsatitinkamus žingsnius, kad jas išspręstų, ypač, kad jo funkcijoms priklausys taip pat bendradarbiavimas ne tik su Lietuvoje veikiančiomis organizacijomis ir institucijomis, bet ir su tarptautinėmis organizacijomis ir diplomatinėmis atstovybėmis. EFHR tiki, kad dėka to Lietuvos Vyriausybė pastebės ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas, kurios savo ataskaitose atkreipia Lietuvos dėmesį į tautinių mažumų teisių įgyvendinimo problemas.
Departamentas negali būti marionetine institucija, bet turi turėti finansinę paramą. Jo tikslas turėtų būti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatų įgyvendinimas, o ne tautinių mažumų integracija, suprantama kaip asimiliacija.
Nevertėtų pamiršti, kad 2000 m. Lietuva be jokių išlygų ratifikavo Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, o nuo 2010 m. Lietuvoje nėra įstatymo, kuris apsaugotų tautinių mažumų teises.

EFHR
Všį "Europos Žmogaus Teisių Fondas"<- Grįžti į atgal