Trakų salos pilyje - parodos „Atkurtai Lietuvai – 25 metai“ atidarymas

Kovo 10 d., antradienį, 16.30 val. Trakų salos pilyje vyko  parodos „Atkurtai Lietuvai – 25 metai“ atidarymas. Renginį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, organizavo Trakų istorijos muziejus.

Pranešimas spaudai

 

Trakai, 2015 m. kovo 09 d.

 

 

 

„1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas yra ypatinga šventė Trakų krašto žmonėms, glaudžiai susijusi su Trispalvės vėliavos iškėlimu Trakų salos pilies bokšte 1988 metais. Tai buvo žingsnis į nepriklausomos valstybės atkūrimo pradžią, - dalijasi prisiminimais Virgilijus Poviliūnas, Trakų istorijos muziejaus direktorius. – Kasmet, artėjant Kovo 11-ajai, rengdamas parodas muziejus kviečia prisiminti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę“.
Prieš ketvirtį amžiaus pasirašyto Nepriklausomybės atkūrimo akto išvakarėse atidaroma paroda, kurioje eksponuojami valstybės simboliai – herbas, vėliava, apdovanojimai. Naujai išrinktas parlamentas dar prieš 1990 m. kovo 11 d. ėmėsi simbolių keitimo ir priėmė įstatymą „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“. Šiuo įstatymu nutarta valstybę vadinti Lietuvos Respublika ir vartoti oficialų Lietuvos Respublikos valstybės herbą ir ženklą – Vytį.
25-eri Nepriklausomybės metai – tai ir valstybės simbolių kūrimo istorija. Valstybės simboliai yra ir jos apdovanojimai. 1991 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas priėmė įstatymą, kuriuo buvo atkurtas Vyčio Kryžiaus ordinas, rugsėjo 12 d. buvo primtas Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymas, kuriuo atkurti ir visi kiti Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. apdovanojimai.
Šioje parodoje lankytojai gali susipažinti su Nepriklausomybės laikotarpio valstybiniais apdovanojimais bei svarbiausių valstybinių institucijų – Lietuvos banko, Lietuvos banko veikla: leistais laikinaisiais pinigais - talonais, litais, kaldintomis monetomis, filatelijos istorija. Parodoje bus primenama 1992 metų referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija, kuria buvo atkurta Prezidento institucija. Pirmieji Prezidento rinkimai atkurtoje Lietuvos Respublikoje įvyko praėjus beveik trims metams po Nepriklausomybės atkūrimo – 1993 metais. Parodos atidaryme dalyvavo Nepriklausomybės akto signataras Romualdas Rudzys.
Muzikine vakaro dalimi tapo Aleksandro Makejevo atliekama autorinė kūryba – ryški, savita stilistika, aštrūs dainų tekstai, prikimęs balsas jau yra tapę atlikėjo vizitine kortele. „Džiaugiuosi priklausydamas tai kartai, kuri dar mena tą, kitą, „ikinepriklausomybinę“ Lietuvą“, – sako A. Makejevas. – Dėl to galiu daug ką palyginti. Suprantu jaunąją kartą, kuri sunkiai suvokia valstybinių švenčių svarbą, jiems sunku objektyviai vertinti laisvę – jie jau gimė nepriklausomoje Valstybėje. Dažnai matau, kad nepriklausomybė ir laisvė – ne visada tapatūs dalykai. Mano dainos apie valstybę yra, kaip ir ji pati, labai skirtingos – vienos persmelktos senovinio patriotizmo, kitos – parodančios gyvenimo grimasas. Aš tokioj Lietuvoj gyvenu, tokią ją matau, jaučiu, apie tokią dainuoju“. Dainų autoriui bei atlikėjui dainuojant pritars Augustė Gaidytė.
Trakų salos pilyje paroda bus eksponuojama iki balandžio 6 dienos.

Trakų istorijos muziejus<- Grįžti į atgal