Pristatytas Sveikatos ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos projektas

Švietimo ir mokslo ministerijoje susirinkusi darbo grupė kartu su studentų, jaunimo organizacijų atstovais aptarė parengtą Sveikatos ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos projektą.

Jame išlieka iki tol buvusios nuostatos, kad apie lytiškumo ugdymą mokiniams turi kalbėti tik pedagoginį išsilavinimą turintis specialistas, o lytiškumas neapribojamas vien biologiniu aspektu, jis apima visą žmogaus asmenybę.
Švietimo ir mokslo ministras pasiūlė visų pirma atvirai diskutuoti ir prieiti prie bendro sutarimo dėl esminių programos principų, kad mokykloms būtų galima pateikti kokybišką programą.
Sveikatos ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos projekte siūloma nustatyti, kad žinios apie sveikatą, rengimą šeimą mokiniams būtų pateikiamos atsižvelgiant į jų amžių, turi atitikti jų brandos lygį. Apie kai kuriuos lytiškumo aspektus rekomenduojama kalbėtis tik individualiai arba kartu su tėvais. Kai kurios temos turėtų būti aptariamos atskirai su berniukais ir mergaitėmis. Taip pat akcentuojama, kad žinios apie kontraceptikus neturi būti pateikiama kaip reklama. Pabrėžiama, kad svarbu išlaikyti vertybinę nuostatą: darnia santuoka grindžiama šeima yra vertybė.
Šios naujos programos projekte sujungtos dabartinės Sveikatos ugdymo ir Rengimo šeimai lytiškumo ugdymo programos.
Programa, kaip ir dabar, galės būti integruojama į kitus dalykus ar neformalųjį ugdymą. Mokykla dabar gali nuspręsti: įgyvendinti programą atskirai kaip pasirenkamą dalyką, – tuo atveju programa bus mokinių laisvai pasirenkama ir visiems neprivaloma. Arba integruoti į dalykų programas, – tokiu atveju integruotas turinys bus privalomas visiems mokiniams.
Kitas darbo grupės posėdis numatytas balandžio mėnesį. Į darbo grupę, kuriai vadovauja švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina, įeina medikų, mokinių, studentų organizacijų, Nacionalinės sveikatos tarybos, edukologų, mokslininkų atstovai.

Parengta pagal www.smm.lt informaciją
Bernardinai.lt<- Grįžti į atgal