Kultūra, švietimas

2015 m. kovo 17 d.

Po Europos Sąjungos sankcijų Rusijai įvedimo prekių judėjimas per Lietuvos sieną sumažėjo. Pasigirsta nuomonių, jog dėl to sumenko ir į mūsų šalį nelegaliai įvežamos produkcijos apimtys. Tačiau pasienio regionuose esančių seniūnijų vadovų teigimu, džiūgauti dar anksti. Kontrabanda - tarsi devyngalvis slibinas, kaskart atgyjantis vis naujais pavidalais.

2015 m. kovo 17 d.

Nepaprastai tvirto ir savito charakterio, kandi, tačiau itin geros širdies, labai dosni ir tikra savo darbo profesionalė. Tokia buvo habilituota biologijos mokslų daktarė Eugenija Šimkūnaitė, kurios atminimas iki šiol gyvas, nors Žiniuone žmonių vadintos mokslininkės tarp mūsų nebėra jau 19 metų.

2015 m. kovo 13 d.

Europos komisija oficialiai patvirtino, kad unikalia tarpukario modernizmo architektūra garsėjančiam Kaunui bus suteiktas Europos paveldo ženklas. Tai neabejotinai prisidės prie tarpukario modernizmo architektūros išsaugojimo ir į Kauną pritrauks šiuo išskirtiniu reiškiniu besidominčius užsienio turistus.

2015 m. kovo 12 d.

Pastaruoju metu visuomenėje vis labiau diskutuojama apie Sovietų Sąjungos "pasiekimus“ menančių skulptūrų ant istorinio Žaliojo tilto Vilniuje likimą. Lietuvos kultūrinį ir fizinį naikinimą vykdžiusios okupantės jau nėra. Liko jos "didybę“ menantys simboliai. Liko ir po mūsų sąmonę šmirinėjančios šmėklos.

2015 m. kovo 12 d.

Vilniaus universiteto Taryba kovo 12 d. išrinko naująjį universiteto vadovą. Nuo šiol didžiausiai aukštajai mokyklai Lietuvoje vadovaus prof. habil. dr. Artūras Žukauskas.

2015 m. kovo 12 d.

Kovo 10 d., antradienį, 16.30 val. Trakų salos pilyje vyko parodos "Atkurtai Lietuvai - 25 metai“ atidarymas. Renginį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, organizavo Trakų istorijos muziejus.

2015 m. kovo 9 d.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio sukakčiai Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą "Ne, mes nesulėtinsime žingsnio“.

2015 m. kovo 6 d.

Kovo 1. d. istorijos etapu baigėsi mėnesį trukęs mokinių įsivertinimo prieš brandos egzaminus projektas "Įsivertink prieš egzaminą“. Per tris etapus (biologijos, matematikos ir istorijos) projektas sutraukė daugiau nei 11 tūkst. dalyvių, iš jų - beveik 8 tūkst. abiturientų. Apibendrinus rezultatus matyti, kad silpniausiai dvyliktokai pasirengę matematikos brandos egzaminui, o lengviausiai jiems sekasi istorija.

2015 m. kovo 5 d.

Kultūros vertybių registrą papildė naujas archeologinio paveldo objektas ─ Gariūnų piliakalnis Vilniaus mieste. Naujai atrasto piliakalnio koordinates praėjusiais metais Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos pateikė archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius.

2015 m. kovo 4 d.
Kovo 10 dieną 10 valandą pirmą kartą Lietuvoje bus rengiamas visuotinis istorijos konkursas. Tai bus vienas iš renginių nepriklausomybės atkūrimo 25-ečiui paminėti.
2015 m. kovo 4 d.

Švietimo ir mokslo ministerija teikia svarstyti 2015-2017 m. m. Bendrųjų ugdymo planų projektą, kuriame, be kito ko, numatoma tolygiau paskirstyti mokinių mokymosi krūvį per mokslo metus, kad mokiniams atsirastų daugiau laiko neskubant įtvirtinti įgytus gebėjimus ir žinias, praneša ministerijos spaudos tarnyba.

2015 m. kovo 4 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skyrė finansavimą savivaldybių ir apskričių viešųjų bibliotekų fondamas atnaujinti. Tam skirta beveik 1,7 mln. eurų, iš jų 1,5 mln. eurų skirta savivaldybių viešosioms bibliotekoms ir 200 tūkst. eurų apskričių viešosioms bibliotekoms.

2015 m. kovo 4 d.

Pilys ir jų liekanos - tai ne tik istoriniai artefaktai, bet ir architektūrinis paveldas, karybos istorijos tyrinėjimų laukas, galintis suteikti daug įvairialypės informacijos. Lietuva ir Latvija, rašydamos savo istoriją, gali didžiuotis kvapą gniaužiančiomis kovomis su kryžiuočiais ir kalavijuočiais. O ten, kur vyko įnirtingi mūšiai, neišvengiamai buvo statomos gynybinės (ir ne tik) pilys. Vis dėlto šiais laikais pasižvalgę po šias šalis matome kiek skirtingą pilių saugojimo ir panaudojimo situ

...
2015 m. kovo 4 d.

Vasario mėn. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) startavo "Jaunojo pedagogo akademija“, kuri kasmet sukviečia gabiausius Lietuvos moksleivius "pasimatuoti“ pedagogo profesiją ir suteikia galimybę susipažinti su Universitetu ir pajausti studentiško gyvenimo skonį. Akademijos metu dalyviai geriau susipažįsta su pedagogo profesija, ugdosi lyderystės, bendravimo, komandinio darbo ir organizavimo įgūdžius.

2015 m. kovo 4 d.
2014 metų spalio pradžioje vyko Lietuvos sporto universiteto pakartotinis vertinimas. Ekspertų sprendimas - veiklą vertinti teigiamai ir akredituoti LSU maksimaliam 6 metų laikotarpiui.