Kultūra, švietimas

2014 m. gruodžio 31 d.

Gruodžio mėnesį Lietuvos edukologijos universitete (LEU) vyko konferencija "Studentų moksliniai darbai“, skirta Nobelio dienai paminėti. Ugdymo mokslų fakulteto (UMF) ikimokyklinės edukologijos II kurso magistrantė Judita Kazlauskaitė konferencijoje skaitė pranešimą tema "Ikimokyklinio amžiaus vaikų, netekusių tėvų globos, teisės“. Studentė pastebėjo, kad Lietuvoje trūksta tyrimų, sietinų su ikimokyklinio amžiaus vaikų, netekusių tėvų globos, teisėmis, o teisinė sistema, susiju

...
2014 m. gruodžio 30 d.

Po švenčių draugė man parašė: "Kažkaip pritrūko tikros kalėdinės nuotaikos. Reikėjo gal daugiau kantrybės viešint pas motinas, nes tiek viena, tiek kita kaip susitarusios tokios priekabios buvo, tos kalbos apie TV laidas, burnojimai ant valdžios ir pan. Na, ir neišlaikiau keletą kartų, pasisakiau... Nieko gero, kaip žinoma, tas praleidimas progos patylėt nedavė... Pavydžiu žmonėms gerų santykių su savo gimdytojais.”

2014 m. gruodžio 30 d.

Prieš sekmadienio vidudienio maldą, Šventosios šeimos šventės proga, popiežius Pranciškus Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje susitiko su italų šeimomis, priklausančiomis daugiavaikių šeimų asociacijai.

2014 m. gruodžio 23 d.

Liepos 11 dieną gauja padegamaisiais užtaisais apmėtė netoli Paryžiaus esančią sinagogą, ir tai buvo vienas iš aštuonių tą savaitę Prancūzijoje užfiksuotų antisemitinių išpuolių. Vėliau tą mėnesį užpuolikai Molotovo kokteiliais apmėtė Vokietijos Vupertalio mieste stovinčią sinagogą, o Hamburge smogikai sumušė senyvą žydą, dalyvavusį Izraeliui paremti surengtame susibūrime. Šie ir kiti praėjusios vasaros išpuoliai buvo įvykdyti po to, kai Briuselyje esančiame Žydų muziejuje gegužę buvo nužudyti k

...
2014 m. gruodžio 22 d.

Prieš Kūčias įprasta nurimti, susimąstyti ir atsigręžti į praeitį. Juk tai šventė, kuri bene labiausiai apipinta įvairiomis paslaptimis ir tradicijomis. Daugelis esame girdėję apie Kūčių naktį prabylančius gyvulius ar šulinyje vynu virstantį vandenį, o merginos žino ne vieną burtą, kuris padeda sužinoti, ar jos ištekės ateinančiais metais.

2014 m. gruodžio 16 d.

Pirmą kartą restauruota dalis poeto, vyskupo Antano Baranausko bibliotekos knygų, saugomų Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje. Su jomis bus galima susipažinti virtualioje erdvėje ir rengiamose parodose.

2014 m. gruodžio 12 d.

Ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus, svarbiausia padėti formuotis esminėms vertybėms ir gebėjimams: smalsumui, iniciatyvumui, kūrybiškumui, mokėjimui bendrauti, pasitikėti savimi ir suprasti kitą.

2014 m. gruodžio 12 d.

Valstybinis turizmo departamentas (toliau - VTD), atsižvelgdamas į Lietuvos išeivijos prašymus, kartu su iliustratore Rasa Joni parengė ir išleido spalvingą užduočių knygelę "Kaip stumbriukas Tumas po Lietuvą keliavo“. Gausiai iliustruotame leidinyje su įdomiomis ir lavinančiomis užduotimis vaikams pasakojama apie stumbriuko Tumo iš Pašilių miško svajonės išsipildymą - apkeliauti Lietuvą ir pirmą kartą gyvenime pamatyti Lietuvos pajūrį.

2014 m. gruodžio 10 d.

Kauno technologijos universitete (KTU) viešėjęs vokiečių žurnalistas, knygų autorius, biologas Christianas Schwägerlis teigia, jog atėjo laikas pripažinti žmones pagrindine planetos veidą keičiančia jėga. "Šiandien 97 proc. visų Žemės gyvūnų biomasės sudaro žmonės ir jų auginami gyvūnai. Esame dominuojanti rūšis“, - gruodį KTU vykstančiame "Zooetikos“ paskaitų cikle teigė C. Schwägerlis.

2014 m. gruodžio 9 d.

Gruodžio 9 d., Tarptautinės antikorupcijos dienos proga, 1500 moksleivių pasižadės nenusirašinėti, o 50 švietimo įstaigų trisdešimtyje Lietuvos miestų jungsis į “Sąžiningumo mokyklų” tinklą ir taip įsipareigos siekti daugiau sąžiningumo ir skaidrumo savo kasdienėje veikloje.

2014 m. gruodžio 5 d.

Jau penktus metus vystomas Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis (www.archmap.lt) - gyvoji šiuolaikinės Lietuvos architektūros enciklopedija, kurią vysto Kūrybinių industrijų parkas "Architektūros centras“, remiamas Lietuvos kultūros tarybos, Exterus, Wienerberger, Knauf (partneris - Lietuvos architektų sąjunga). Joje pristatomi nuo Nepriklausomybės atkūrimo pradžios (nuo 1991 m.) menininkų sukurti darbai: visuomeniniai ir administraciniai, individualūs gyvenamieji ir daugia

...
2014 m. gruodžio 5 d.

Ketvirtadienį, gruodžio 4 d. Kauno technologijos universitete (KTU) buvo pasirašyta paramos sutartis tarp Universiteto ir JAV sveikatos apsaugos technologijų įmonės padalinio Lietuvoje UAB "Intermedix Lietuva“.

2014 m. gruodžio 4 d.

Greita informacijos kaita, besikeičiantys XXI a. mokinių poreikiai nurašo vadovėlių aktualumą. Pasak pedagogės, švietimo konsultantės ir mokytojo veiklos vertintojos Liubos Stankevičienės, vadovėlis jau ne mokymosi šaltinis, o tik pagalbininkas nekūrybiškam mokytojui. Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė teigia, kad mokytojas turi ieškoti ne vadovėlių, o kaupti naujų metodų arsenalą, keisti savo požiūrį. "Taikomi metodai ir tikslai nebetinka Z kartos vaikams“, - sako ji.

...
2014 m. gruodžio 3 d.

Peržengus gruodžio slenkstį, gamtoje prasideda pats tamsiausias metas. Saulutė tik retsykiais švysteli pažeme - nusidriekia ilgi pamėkliški šešėliai. "Senovėje šis mėnuo vadintas siekiu. Gal todėl, kad metai siekia pabaigą ar saulė tekėdama jau greit pasieks kraštinę padėtį horizonte. Po Lietuvos krikšto saulėgrįžos laukimo metas buvo sutapatintas su adventu. Šiuo susikaupimo, kūno ir dvasios apsivalymo periodu prasideda liturginiai - bažnytinių švenčių - metai“,

...
2014 m. gruodžio 2 d.

"Nors jaunesnieji moksleiviai skaito daug, tačiau nuo 9-10 klasių skaitymo aktyvumas, noras dalyvauti su knygomis susijusiuose renginiuose smarkiai krenta. Jaunuolių nebedomina knygų skaitymas, jie apsiriboja tik lietuvių kalbos ir literatūros pamokose nagrinėjamais kūriniais“, - savo įžvalgomis dalinasi Jolanta Markevičienė, knygų skaitymo festivalio konkurso "Knygų pelėda“, skatinančio vaikus skaityti su malonumu, o mokytojus - puoselėti skaitymo kultūrą savo mokykloje, organiza

...