Kultūra, švietimas

2015 m. sausio 14 d.

Dalis Lietuvos darbdavių yra pasiryžę ugdyti savo darbuotojus ir išmokyti darbui reikalingų kompetencijų, jei tik šie mokės dvi ir daugiau užsienio kalbų. Pasak vienos didžiausių globalių kompanijų Lietuvoje "Western Union Processing Lithuania“ personalo direktorės Živilės Valeišienės, labiausiai vertinami darbuotojai, mokantys anglų ir dar vieną užsienio kalbą, kaip pavyzdžiui, vokiečių, ispanų, prancūzų, italų, portugalų.

2015 m. sausio 12 d.

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis kviečia Lietuvos švietimo įstaigas skatinti sveiką mokinių mitybą ir gyvenimo būdą, ragina pasinaudoti galimybe nemokamai gauti Lietuvos ūkininkų užaugintų daržovių.

2015 m. sausio 7 d.

Maslauskiškių vandens malūno (Raseinių r.) savininkams Kultūros paveldo departamentas (toliau - Departamentas) išmokėjo dalį lėšų, kurias jie 2014 m. skyrė turbinos restauravimo darbams - skirta daugiau nei 26 tūkst. litų kompensacija iš valstybės biudžeto. Tokias kompensacijas gali gauti privačios nuosavybės, visuomenei lankyti prieinamų valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų valdytojai už tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų išlaidas.

...
2015 m. sausio 6 d.

Unikalusis Vilnius. Vaizdų kaita. Sudarytojas Vytas V. Petrošius. - Vilnius: VAGA, 2014

2015 m. sausio 6 d.

Šiandien minime Kristaus Apsireiškimo iškilmę.

2015 m. sausio 5 d.

Nuo sausio 1-osios jauni žmonės, siekdami lengviau ir kokybiškiau integruotis į darbo rinką, gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais. Savanorišką praktiką atliekantys jaunuoliai draudžiami valstybės lėšomis sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, o jei jie registruoti darbo biržoje - praktikos metu išsaugos savo turimą statusą ir garantijas.

2015 m. sausio 5 d.

Šiandien gyvenimas prie Neries labai pasikeitęs, senuosius gyventojus sparčiai keičia nauji, ne tiek daug liko ir trobų, sako Neries regioninio parko direktorė Audronė Žičkutė. "Buvo didžiulis Bielazariškių kaimas, bet dabar ten tik vieną vietinį žmogų žinau, visi kiti - naujakuriai. Daržų prie savo namų jau beveik niekas nebeturi, tik vasarotojai čia atvažiuoja praleisti laiko“, - pastebi ji.

2015 m. sausio 5 d.

Į redakciją atėjo laiškas su prašymu paskleisti šią neeilinę istoriją plačiau, kaip vieni du kurti lietuviai nepabūgo žygio su dviračiais ir apkeliavo visą Lietuvą. Pasakojimas labai gyvas, aprašyta daugybė nuotykių, kuriuos teko patirti kelyje, tad bus įdomus ir mūsų skaitytojams. Toliau - neredaguotas laiško turinys.

2014 m. gruodžio 31 d.

Gruodžio mėnesį Lietuvos edukologijos universitete (LEU) vyko konferencija "Studentų moksliniai darbai“, skirta Nobelio dienai paminėti. Ugdymo mokslų fakulteto (UMF) ikimokyklinės edukologijos II kurso magistrantė Judita Kazlauskaitė konferencijoje skaitė pranešimą tema "Ikimokyklinio amžiaus vaikų, netekusių tėvų globos, teisės“. Studentė pastebėjo, kad Lietuvoje trūksta tyrimų, sietinų su ikimokyklinio amžiaus vaikų, netekusių tėvų globos, teisėmis, o teisinė sistema, susiju

...
2014 m. gruodžio 30 d.

Po švenčių draugė man parašė: "Kažkaip pritrūko tikros kalėdinės nuotaikos. Reikėjo gal daugiau kantrybės viešint pas motinas, nes tiek viena, tiek kita kaip susitarusios tokios priekabios buvo, tos kalbos apie TV laidas, burnojimai ant valdžios ir pan. Na, ir neišlaikiau keletą kartų, pasisakiau... Nieko gero, kaip žinoma, tas praleidimas progos patylėt nedavė... Pavydžiu žmonėms gerų santykių su savo gimdytojais.”

2014 m. gruodžio 30 d.

Prieš sekmadienio vidudienio maldą, Šventosios šeimos šventės proga, popiežius Pranciškus Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje susitiko su italų šeimomis, priklausančiomis daugiavaikių šeimų asociacijai.

2014 m. gruodžio 23 d.

Liepos 11 dieną gauja padegamaisiais užtaisais apmėtė netoli Paryžiaus esančią sinagogą, ir tai buvo vienas iš aštuonių tą savaitę Prancūzijoje užfiksuotų antisemitinių išpuolių. Vėliau tą mėnesį užpuolikai Molotovo kokteiliais apmėtė Vokietijos Vupertalio mieste stovinčią sinagogą, o Hamburge smogikai sumušė senyvą žydą, dalyvavusį Izraeliui paremti surengtame susibūrime. Šie ir kiti praėjusios vasaros išpuoliai buvo įvykdyti po to, kai Briuselyje esančiame Žydų muziejuje gegužę buvo nužudyti k

...
2014 m. gruodžio 22 d.

Prieš Kūčias įprasta nurimti, susimąstyti ir atsigręžti į praeitį. Juk tai šventė, kuri bene labiausiai apipinta įvairiomis paslaptimis ir tradicijomis. Daugelis esame girdėję apie Kūčių naktį prabylančius gyvulius ar šulinyje vynu virstantį vandenį, o merginos žino ne vieną burtą, kuris padeda sužinoti, ar jos ištekės ateinančiais metais.

2014 m. gruodžio 16 d.

Pirmą kartą restauruota dalis poeto, vyskupo Antano Baranausko bibliotekos knygų, saugomų Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje. Su jomis bus galima susipažinti virtualioje erdvėje ir rengiamose parodose.

2014 m. gruodžio 12 d.

Ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus, svarbiausia padėti formuotis esminėms vertybėms ir gebėjimams: smalsumui, iniciatyvumui, kūrybiškumui, mokėjimui bendrauti, pasitikėti savimi ir suprasti kitą.