LEU bendradarbiaus su Lietuvos policijos rėmėjų asociacija

Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) ir Lietuvos policijos rėmėjų asociacija rugsėjo 23 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ji sudaryta siekiant plėtoti LEU ir Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos ryšius, rengti ir vykdyti projektus, skatinti bendradarbiavimą teisinio švietimo klausimais kultūros ir sporto  srityse. Sutarimas užtvirtintas LEU rektoriaus akademiko Algirdo Gaižučio ir Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos prezidento Sigito Mecelicos parašais LEU rektorato salėje.

LEU sutartimi įsipareigojo skatinti bendrų projektų rengimą ir vykdymą, mokslo taikomosios veiklos ir tyrimų plėtojimą, įtraukti universiteto jaunimą į Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos veiklą, suteikti asociacijos nariams galimybių dalyvauti LEU renginiuose, naudotis LEU biblioteka, sporto baze ir kitomis ugdymui tobulinti reikalingomis priemonėmis. LEU taip pat atliks įvairius edukologinius ir socialinius tyrimus pagal asociacijos poreikį.
Asociacijos prezidentas S. Mecelica dėkojo universitetui už parodytą iniciatyvą dėl bendradarbiavimo ir pabrėžė, kad šiandien policija išgyvena ne pačius geriausius laikus, todėl reikia visuomenės pagalbos kuriant saugią aplinką. Tikimasi, kad studentai susipažinę su policijos rėmėjų veikla ir išvykę dirbti į regionus turės žinių apie teisę ir teisėtvarką ir galės kurti saugią aplinką, supažindinti vaikus su saugiu eismu.

Asociacija įsipareigoja LEU prašymu padėti organizuoti konferencijas, seminarus aktualiais teisėtvarkos ir teisėsaugos klausimais ir juose dalyvauti, skatinti bendrų projektų rengimą ir vykdymą, organizuoti kursus universiteto darbuotojams ir studentams, norintiems tapti policijos rėmėjais, kreiptis į LEU dėl edukologinių ir socialinių tyrimų, bendradarbiauti kitose abiem šalims svarbiose srityse.
Policijos rėmėjų asociacijos prezidentas S. Mecelica pakvietė Lietuvos edukologijos universiteto bendruomenę ir visą visuomenę konsultuotis su asociacija jiems rūpimais klausimais dėl neaiškių galimybių kuriant saugią aplinką, savo teises ir galimybes šioje srityje.

Tomas Petryla
Lietuvos edukologijos universitetas<- Grįžti į atgal