Bibliotekoms skirta 1,7 mln. eurų

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skyrė finansavimą savivaldybių ir apskričių viešųjų bibliotekų fondamas atnaujinti. Tam skirta beveik 1,7 mln. eurų, iš jų 1,5 mln. eurų skirta savivaldybių viešosioms bibliotekoms ir 200 tūkst. eurų apskričių viešosioms bibliotekoms.

Šios lėšos kasmet skiriamos, siekiant aprūpinti visuomenę aktualia informacija, suteikti galimybes nemokamai naudotis kokybiškais leidiniais. Bibliotekos įsigyja naujų knygų vaikams ir suaugusiems, komplektuoja metodinę ir laisvalaikio literatūrą, elektroninius dokumentus, pildo muzikos įrašų ir filmų kolekcijas.
2014 metais viešųjų bibliotekų kolekcijas papildė beveik 8 tūkst. naujų psichologijos ir filosofijos leidinių, 6,5 tūkst. meno ir fotografijos leidinių, 8,5 tūkst. taikomųjų mokslų dokumentų ir kitų sričių leidinių. Iš viso 2014 metais bibliotekos įsigijo 223 tūkst. egzempliorių, beveik 50 tūkst. skirtingų pavadinimų leidinių, kurie yra nemokamai prieinami kiekvienam gyventojui. 2014 metais bibliotekos organizavo daugybę edukacinių renginių vaikams ir suaugusiems, vykdė informacinio ir medijų raštingumo mokymus, pristatė žymių Lietuvos ir užsienio literatūros ir meno veikėjų parodas.

Bernardinai.lt<- Grįžti į atgal