Europos Komisija patvirtino 82 mln. eurų vertės Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programą

Europos Komisija patvirtino 2014–2020 m. Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros sektorių veiksmų programą.

Šios veiksmų programos, finansuojamos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis, biudžetas – 82 mln. eurų, iš jų 63 mln. eurų ES investicijų. Investicijos bus skirtos Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros sektorių konkurencingumui, tvarumui ir gyvybingumui didinti.
Veiksmų programa bus skatinama aplinkosaugos atžvilgiu tvari, novatoriška, konkurencinga ir žiniomis grįsta žvejyba ir akvakultūra. Pagal programą bus skatinami prekyba ir perdirbimas, kurie yra svarbios žuvininkystės pramonės šakos.
Šios programos investicijos stiprins ir vietos bendruomenes: bus kuriamos ir išsaugomos darbo vietos, puoselėjama socialinė gerovė ir kultūros paveldas, gerinami ir tinkamai naudojami vietos aplinkos ištekliai.

Veiksmų programos biudžetas:
* Visa suma: 81 608 150 EUR
* Visa ES dalis: 63 432 000 EUR

Lietuvos veiksmų programos tikslai:
· Skatinti aplinkosaugos požiūriu tvarią, novatorišką, konkurencingą, išteklius tausojančią ir žiniomis grįstą žvejybą: 10,4 mln. EUR;
· Skatinti aplinkosaugos požiūriu tvarią, novatorišką, konkurencingą, išteklius tausojančią ir žiniomis grįstą akvakultūrą: 21,2 mln. EUR;
· Skatinti bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimą: 7,4 mln. EUR;
· Įgyvendinti bendruomenės inicijuotas vietos plėtros strategijas: 10,4 mln. EUR;
· Skatinti prekybą ir perdirbimą: 9,2 mln. EUR;
· Įgyvendinti integruotą jūrų politiką: 1 mln. EUR.

Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros sektorių 2014–2020 m. veiksmų programa:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-lithuania_lt.pdf

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje<- Grįžti į atgal