ES 70 mln. eurų didina savo paramą branduolinei saugai Černobylyje

Europos Komisija 70 mln. eurų padidins savo įnašą, skirtą užtikrinti, kad Černobylio elektrinės vietoje Ukrainoje būtų visiškai atkurta saugi aplinka.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris sakė: „Europos Sąjunga jau yra skyrusi beprecedentę finansinę paramą Ukrainai, o dabar žengėme dar vieną žingsnį šia kryptimi. Šiandien pasižadėjome skirti dar 70 mln. eurų tam, kad siaubingos Černobylio avarijos vietoje būtų visiškai atkurta saugi aplinka. Mūsų veiksmai pasako daugiau nei žodžiai. ES prisideda prie to, kad Černobylis vėl būtų saugus.“
Balandžio 27 d. ES ir Ukrainos vadovų susitikime pažadėtieji 70 mln. eurų papildys iki šiol įvairiems projektams įgyvendinti skirtos paramos sumą – apie 360 mln. eurų. Vienas iš šių projektų – naujas saugus izoliuojamasis gaubtas, kuriuo turėtų būti apgaubtas esamas sarkofagas, dengiantis per 1986 m. avariją sugriautą 4 reaktorių.
Naujo saugaus izoliuojamojo gaubto paskirtis – saugoti aplinką nuo radioaktyvios taršos ir sukurti sarkofago bei reaktoriaus liekanų išmontavimo darbams ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo operacijoms tinkamą infrastruktūrą.
Prancūzų konsorciumo NOVARKA 2010 m. pradėti šio gaubto statybos darbai eina į pabaigą. Apie 1,5 mln. eurų kainuosiančiu gaubtu reaktorių tikimasi apgaubti iki 2017 m. vidurio.
Pranešimas paskelbtas prieš paramos telkimo konferenciją, kurioje tikimasi rasti rėmėjų dabartiniam 615 mln. eurų finansavimo trūkumui padengti. Šių lėšų reikia, kad būtų užbaigtas Apsaugos įgyvendinimo planas – bendroji programa, kurios vienas iš elementų yra naujo saugaus izoliuojamojo gaubto statyba. Konferencija, kurią organizuoja šiuo metu didžiajam septynetui pirmininkaujanti Vokietija ir tarptautines lėšas tvarkantis Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), įvyks Londone balandžio 29 d.
Be Europos Komisijos įnašo, ES valstybės narės iki šiol yra skyrusios 420 mln. eurų, tačiau tikimasi, kad per konferenciją jos savo įnašus dar padidins. Dar 350 mln. eurų skirs ERPB – apie tai numatoma paskelbti per būsimą konferenciją. Kitos didžiosios paramos teikėjos – ne ES šalys, kaip antai Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, Japonija, Kanada, Kinija.
Naujo saugaus izoliuojamojo gaubto statybos projektas:
Užbaigus naują saugų izoliuojamąjį gaubtą buvusios elektrinės vieta nebekels pavojaus aplinkai. Ne mažiau kaip 100 metų stovėsiantis gaubtas suteiks laiko sugriauto reaktoriaus tvarkymo strategijoms parengti ir įgyvendinti. Vietoje surenkamas izoliuojamasis gaubtas vėliau bus perkeltas ant sarkofago, po kuriuo yra minėtas 4 reaktorius.
Sarkofagas pastatytas 1986 m. kaip laikinas sprendimas, todėl 1997 m., aktyviai remiama Europos Komisijos, tarptautinė ES, JAV, Japonijos ir Ukrainos ekspertų grupė parengė daugiadalykę statybos valdymo programą – Apsaugos įgyvendinimo planą (AĮP).
1997 m. didysis septynetas, Europos Komisija ir kitos valstybės donorės paprašė ERPB įsteigti Apsaugos įgyvendinimo planui įgyvendinti skirtą Černobylio apsaugos fondą. Iki 2007 m., praėjus 10 metų nuo susitarimo dėl AĮP, buvo atlikta nemažai svarbių darbai ir buvo galima pradėti naujo saugaus izoliuojamojo gaubto statybą.
Černobylis vėl bus saugus:
Iki šiol Černobylio projektams Europos Komisija yra skyrusi daugiau kaip 600 mln. eurų:
pramoniniams projektams skirta 480 mln. eurų, iš jų 400 mln. – per tarptautinius fondus, o 80 mln. – tiesiogiai Europos Komisijos;
elektros gamybos projektams skirta apie 65 mln. eurų;
socialiniams projektams apie 15 mln. eurų;
mokslinių tyrimų projektams apie 100 mln. eurų.

Daugiau informacijos:
http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/energy/nuclear-safety_en
Informacija apie paramos telkimo konferenciją
http://www.bmub.bund.de/en/service/events/details/event/geberkonferenz-zur-fertigstellung-des-tschernobyl-sarkophags/?tx_cpsbmuevents_pi1%5BbackPid%5D=3683
Informacija apie paramos telkimo konferenciją
http://www.bmub.bund.de/en/service/events/details/event/geberkonferenz-zur-fertigstellung-des-tschernobyl-sarkophags/?tx_cpsbmuevents_pi1%5BbackPid%5D=3683<- Grįžti į atgal