EK skiria 500 mln. eurų vertės paramą ES ūkininkams

Rugsėjis 15 d. už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Philas Hoganas ES žemės ūkio ministrams pristatė 500 mln. eurų vertės paramos ūkininkams paketą. Šia parama siekiama trijų tikslų: išspręsti ūkininkų patiriamus sunkumus dėl grynųjų pinigų srautų, stabilizuoti rinkas ir padėti veikti tiekimo grandinei.

Visoms 28 ES valstybėms narėms bus paskirstyta 420 mln. eurų tiesioginei tikslinei paramai problemoms pieno produktų ir kiaulienos sektoriuose spręsti. Valstybės narės galės pačios kryptingai paskirstyti gautą sumą. Lietuvai numatyta skirti 12,6 mln. eurų.
Likusieji 80 mln. eurų bus skirti naujų rinkų paieškoms, pieno produktų ir kiaulienos privataus sandėliavimo pagalbos programoms, kitoms rinkų stabilizavimo ir reguliavimo priemonėms.
Daugiau informacijos – klausimai ir atsakymai (anglų kalba): http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/223-qa_en.pdf

Spaudos ir informacijos skyrius
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje<- Grįžti į atgal