Choro „Vieva“ koncertinė išvyka į Nemakščius – Mažąją Lietuvos kultūros sostinę 2022

Šiemet Vievis – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022, sėkmingai bendarbiauja su kitomis Mažosiomis sostinėmis. Vyksta kūrybiniai mainai: koncertai, parodos, susitikimai su bendruomenėmis.

Vievio kultūros centro moterų choras „Vieva“ (vadovė Rita Kraucevičiūtė) lapkričio 6 d. surengė koncertinę išvyką į Raseinių rajone esantį mažą, bet jaukų ir gražiai sutvarkytą miestelį – Nemakščius.

„Vievos“ choristėms didelį įspūdį paliko giedojimas Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišių metu. Bažnyčia – nauja, konsekruota 2001 m., turi puikią akustiką ir vargonus. Choras atliko giesmes lietuvių ir lotynų kalbomis, skambėjo XVII a. aranž. C. Rosini „O, Jesu, ego amo Te“, Michael Praetorius pagal XVI a. melodiją „Roželė pražydėjo“, R. Martinkėno „Esi, dangau“, Leonido Abariaus „Ryto maldoj“, M. L. Lighofoot „Dona nobis pacem“ ir kiti kūriniai, choro vadovei akompanuojant vargonais. Choro moterys meldėsi kartu su vietos parapijos žmonėmis, giedojo Įžangos giesmę, maldavimus, Garbės himną, „Tėve mūsų“, „Dievo Avinėli“ ir kt. šv. Mišių giesmes. Šv. Mišių pradžioje kunigas pagyrė chorą, pabrėždamas, kad dar girdėjo tik repeticiją, o jau buvo nustebintas choro „Vieva“ giedojimu.

Po šv. Mišių choras surengė trumpą koncertą bažnyčioje. Klausytojai liko sužavėti choro atliktomis giesmėmis, dėkojo gausiais plojimais. Pasibaigus koncertui, padėkos žodį tarė Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis. Vėliau kultūros darbuotojai choristes pakvietė į seniūnijos salę, kur visi šiltai bendravo, dalinosi įspūdžiais apie Vievio ir Nemakščių – Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių – renginius ir patirtis, apie mažų miestelių kultūrinį gyvenimą, džiaugsmus ir rūpesčius.

„Vievos“ choristės džiaugiasi puikiai pavykusia išvyka į Nemakščius, dėkoja Nemakščių klebonui Arūnui Bladžiui, seniūnijos žmonėms ir visai Nemakščių bendruomenei už galimybę susipažinti ir susidraugauti su dar viena 2022 metų Mažąja Lietuvos kultūros sostine.

 

„Vieva“ choristė Rasa NAVIONIENĖ<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų