Europos Sąjungos žinios

2014 m. spalio 20 d.

NEAFC (Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (angl. North East Atlantic Fisheries Commission) šaukia neeilinį susitariančių šalių susitikimą, tad Lietuvos pastangos ginant interesus tarptautiniuose vandenyse neliko neįvertintos. Susitikimas, kuris šaukiamas Europos Sąjungos prašymu, turėtų įvykti spalio 23 d, jo metu ketinama aptarti laivų, plaukiojančių tarptautiniuose vandenyse, saugumo klausimus, taip pat ketinama kalbėti apie laivo "Jūrų vilkas“ padėtį, praneša Žemės

...
2014 m. spalio 7 d.

Iš naujausios Europos Komisijos užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalgos matyti, kad 2013 m. pavasarį pradėjusi gerėti ekonomikos padėtis tebėra nestabili ir kad ateities užimtumo tendencijos tebėra neaiškios.

2014 m. spalio 7 d.

Siekdama, kad žvejai galėtų geriau planuoti savo veiklą ir kad jų sužvejojamas žuvies laimikis būtų didelis, stabilus ir tvarus, šiandien Europos Komisija pasiūlė daugiametį Baltijos jūros išteklių (menkių, silkių ir šprotų) valdymo planą. Tai pirmas toks planas pagal naują bendrą žuvininkystės politiką ir pirmasis, kuris iš tiesų apima skirtingus žuvų išteklius. Juo pakeistas ankstesnis dviejų Baltijos jūros menkių išteklių valdymo planas.

2014 m. spalio 4 d.

2014 m. spalio 6-9 d. maždaug 6 000 Europos regionų ir miestų atstovų susirinks Briuselyje į 12-ąjį kasmetinį renginį OPEN DAYS. Jie dalysis nuomonėmis, kaip taikyti atnaujintą ES sanglaudos politiką, kad iš tiesų būtų kuriamos naujos darbo vietos ir augtų ekonomika. Reformą inicijavo už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas. Sanglaudos politika tapo modernia, į rezultatus orientuota ir visiems Europos regionams skirta investicine priemone. Didžioji dalis ištekl

...
2014 m. rugsėjo 28 d.
Šiandien Komisija dar labiau sustiprino vartotojų, ypač kūdikių ir mažų vaikų, apsaugą. Ji priėmė dvi priemones, kuriomis apribojamas trijų konservantų naudojimas kosmetikos gaminiuose.
2014 m. rugsėjo 22 d.

977 Europos nevyriausybinės organizacijos ragina aukščiausias Europos Sąjungos institucijas kuo skubiau imtis veiksmų prieš Vengrijoje vykstančius antidemokratinius pokyčius. Stiprindama savo kontrolę žiniasklaidos, teismų ir verslo srityse, Viktor‘o Orban‘o vyriausybė imasi vis aršesnių represijų prieš Vengrijos pilietinę visuomenę. Tokių veiksmų tikslas - slopinti pilietines laisves ir kartu bet kokią kritiką vyriausybės atžvilgiu.

2014 m. rugsėjo 19 d.

Nuspėti ugnikalnio išsiveržimą visada labai sunku. Padidėjus seisminiam aktyvumui prie Islandijos Baurdarbungos ugnikalnio ir netoliese Houluhroino lauku tekant lavai, specialistai atidžiai stebi ir analizuoja didelius šioje vietovėje surinktų duomenų kiekius.

2014 m. rugsėjo 19 d.

Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas griežtai smerkia "Islamo valstybės" teroristų įvykdytus žurnalistų James Foley ir Steven Sotloff bei pagalbos darbuotojo David Haines nužudymus. Europarlamentarai siūlo teikti karinę ir kitokią ES pagalbą Irako valdžiai siekiant pažaboti "Islamo valstybę".

2014 m. rugsėjo 19 d.

Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas sveikina taikos vilties ženklus Ukrainoje ir džiaugiasi dėl Asociacijos sutarties ratifikavimo, tačiau kartu nerimauja dėl tikrųjų Rusijos ketinimų. Europarlamentarai ragina ES vieningai ir tvirtai laikytis Rusijos atžvilgiu, taip pat padidinti paramą žemdirbiams, nukentėjusiems dėl Rusijos taikomų prekybos apribojimų.

2014 m. rugsėjo 9 d.

Pirmadienio vakarą Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas pritarė ES ir Ukrainos Asociacijos ir laisvos prekybos sutarčiai (49 balsai už, 8 prieš ir 4 susilaikė) ir perdavė ją galutiniam ratifikavimui Europos Parlamento plenarinėje sesijoje, kuri vyks kitą savaitę Strasbūre. Jei kitą savaitę sutartį taip pat ratifikuos ir Ukrainos Aukščiausioji Rada, ji bus preliminariai taikoma jau nuo lapkričio 1 d.

2014 m. liepos 9 d.
Lietuva įdėjo daug pastangų, derėdamasi su Europos Komisija dėl tiesioginės paramos, kurią mūsų žemdirbiai gaus 2015-2020 m.
2014 m. liepos 3 d.
Liepos 3 d. Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl "Mokslo 2.0“, norėdama įvertinti tendenciją vykdyti atviresnius, duomenimis grindžiamus ir į žmones orientuotus mokslinių tyrimus ir inovacijas. Siekdami į mokslinius tyrimus įtraukti tūkstančius žmonių tyrėjai naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, prašo pranešti, kai susergi gripu, kad galėtų stebėti ligos protrūkius ir nuspėti galimas epidemijas.
2014 m. birželio 19 d.
Birželio 19 d. Europos Komisijos paskelbtoje Europos geležinkelių rinkos pusmečio ataskaitoje teigiama, kad geležinkelių rinka neabejotinai auga, tačiau keliose valstybėse narėse veiksmingumo ir paslaugų kokybės srityse vis dar galima nuveikti daugiau. Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad atvira konkurencija ir dažniau rengiami viešieji konkursai sudaro sąlygos keleiviams teikti geresnes paslaugas ir tinkamiau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas. Europos geležinkeliams per metus s...
2014 m. birželio 16 d.
Gera žinia daugiau kaip 507 mln. Europos vartotojų: šiandien pradedantys galioti nauji ES teisės aktai suteiks jiems daugiau teisių visoje Europos Sąjungoje.
2014 m. birželio 4 d.
Europos Komisija šiandien (06-04) paskelbė 2014 m. konvergencijos ataskaitą, kurioje vertinamas 8 valstybių narių pasirengimas įsivesti bendrą valiutą. Šios šalys padarė skirtingą pažangą siekdamos įsivesti eurą. Iš jų išsiskiria konvergencijos kriterijus atitinkanti Lietuva.