Europos Sąjungos žinios

2015 m. sausio 6 d.

Sausio 7-8 d. Europos Komisijos nariai vyks į Rygą - tai tradicinis vizitas į pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai perimančią valstybę narę.

2015 m. sausio 6 d.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvai įsivedus eurą, perėjimas prie naujosios valiutos vyksta sklandžiai. Atsiskaityti litais galima 15 dienų. Sausio 3 d. grąžą eurais gavo 89 % pirkėjų. Nei bankuose, nei mažmeninės prekybos sektoriuje didelių problemų nepastebėta.

2014 m. gruodžio 2 d.

Šiandien prasideda naujas policijos ir teisminio bendradarbiavimo Europos Sąjungos baudžiamosiose bylose etapas. 2014 m. gruodžio 1 d., praėjus penkeriems metams nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo, įprastinės Komisijos ir Teisingumo Teismo galios minėtos srities teisės aktams pradedamos taikyti lygiai taip pat, kaip ir kitose ES teisės srityse.

2014 m. gruodžio 1 d.

Lapkričio 28 d. Europos Komisijos paskelbtoje 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje daugiausia dėmesio skiriama tam, kad Europoje vėl būtų kuriamos tvarios darbo vietos ir paspartėtų ekonomikos augimas. Plataus užmojo darbo vietų kūrimo, augimo, teisingumo ir demokratinių pokyčių darbotvarkę pasiūliusios Naujosios Komisijosdarbo pradžia yra tinkamas momentas suteikti naują postūmį. Plataus užmojo investicijų planu, pagal kurį per kitus trejus metus sutelkiama bent 315 mlrd. eurų papildomų viešojo i

...
2014 m. lapkričio 27 d.

Europos Parlamento plenarinės sesijos Strasbūre naujienas:
Europos Komisija išsaugojo europarlamentarų pasitikėjimą
Europos Parlamento taikiklyje - interneto paieškos sistemos

2014 m. lapkričio 21 d.

Šiandien Europos Komisija paskelbė ataskaitą dėl Lietuvos praktinio pasirengimo įsivesti eurą, kurioje įvertino iki š. m. rugsėjo pabaigos padarytą pažangą.

2014 m. lapkričio 14 d.

Liepos 22 d. Europos Komisija pateikė išsamesnės informacijos apie naują, 100 mln. EUR vertės spartaus inovacijų diegimo (SID) bandomosios programos veiksmą ir penkias premijas už inovacijas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą "Horizontas 2020“, kurios biudžetas siekia 80 mlrd. EUR.

2014 m. lapkričio 13 d.

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos lapkričio 12 dienos posėdyje, skirtame aptarti situaciją Ukrainoje, Lietuva paragino Rusiją nutraukti karą prieš Ukrainą, praneša Lietuvos URM.

2014 m. lapkričio 4 d.

Pagal Europos Komisijos rudens prognozę numatoma, kad likusiais šių metų mėnesiais tiek ES, tiek euro zonoje ekonomika augs lėtai.Numatoma, kad per visus 2014 metus realiojo BVP augimas sudarys 1,3 % ES ir 0,8 % euro zonoje. Tikimasi, kad 2015 m. dėl didesnės užsienio ir vidaus paklausos augimas pamažu spartės iki atitinkamai 1,5 % ir 1,1 %. O 2016 m., sustiprėjus finansų sektoriui (Europos Centriniam Bankui atlikus išsamų vertinimą ir toliau kuriant bankų sąjungą) ir įgyvendinus naujausias stru

...
2014 m. spalio 30 d.

Keturiems Lietuvos strateginiams energetikos projektams Europos Komisija ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility, CEF) energetikos komitetas trečiadienį, spalio 29 d., skyrė 333,7 mln. eurų, t. y. daugiau nei pusė viso 2014-ųjų metų CEF biudžeto (siekiančio 647 mln. eurų).

2014 m. spalio 29 d.

Šiandien, spalio 29 d., Europos Komisija (EK) ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility, CEF) energetikos komitetas priėmė sprendimą dėl 2014-ųjų metų CEF biudžeto finansinės paramos skyrimo ES bendro intereso statusą turintiems projektams, tarp kurių yra ir keturi Lietuvos strateginiai energetikos projektai. Jiems iš viso bus skirta 333,7 mln. eurų.

2014 m. spalio 29 d.

Šių metų spalio 27 d. Europos Sąjungos (ES) delegacija Kišiniove pranešė, kad dviejų metų trukmės ES Dvynių programos projektui "Parama Moldovos Respublikos valstybės tarnybos modernizavimui pagal ES gerąją praktiką“ įgyvendinti pasirinktos Lietuvos institucijos. Projekto tikslas - padėti Moldovos institucijoms modernizuoti valstybės tarnybą.

2014 m. spalio 29 d.

Susipažinkite su Poppy - pirmu visiškai atviruoju, 3D spausdintuvu atspausdintu humanoidiniu robotu (@poppy_project). Poppy - tai robotas, kurį susikurti ir susiprogramuoti gali bet kas. Tai reiškia, kad jis nėra vien mokslininkams ir inžinieriams skirta priemonė. Jo kūrėjų grupė siekia, kad jis būtų naudojamas profesiniam mokymui mokymo įstaigose, ir taip suteikti studentams galimybę eksperimentuoti.

...
2014 m. spalio 29 d.
Spalio 28 d. Europos Komisija kartu su Europos aplinkos agentūra paskelbė metinę veiksmų klimato srityje pažangos ataskaitą. Naujausiais skaičiavimais, 2013 m. ES išmesta 1,8 proc. mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų negu 2012 m. ir mažiausiai nuo 1990 m. Taigi ES turėtų ne tik sėkmingai pasiekti 2020 m. tikslus, bet ir juos viršyti.
2014 m. spalio 20 d.

Europos Komisijos tinklo "Eurydice“ paskelbtoje ataskaitoje pažymima, kad Europoje studentų mokamas mokestis už mokslą, jiems skiriamos stipendijos ir teikiamos paskolos ir toliau labai skiriasi. Ataskaitoje, į kurią įtraukti duomenys iš 33 šalių, atskleidžiama, kad, nors ir būta išimčių, mokesčio už mokslą sistemos beveik nekito. Vokietija yra vienintelė šalis, kuri ne taip seniai panaikino mokestį už mokslą, nors Vokietijoje mokesčio už mokslą tvarka buvo pradėta taikyti tik 2007 m.ax

...