Europos Sąjungos žinios

2015 m. kovo 25 d.

Europos Komisija kovo 25 d. patvirtino 22 naujas 2014-2020 m. daugiametes nacionalines programas, finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir Vidaus saugumo fondo (VSF); bendras šių programų biudžetas - maždaug 1,8 mlrd. EUR. Vėliau per šiuos metus bus patvirtintos dar 36 nacionalinės programos. Pagal šias dvi ES finansavimo kryptis remiamos valstybių narių pastangos prieglobsčio, migracijos, integracijos ir vidaus saugumo srityse.

...
2015 m. kovo 24 d.

Dvejus metus iš eilės Europos keliuose žuvusių žmonių skaičiaus mažėjimas buvo labai ryškus, tačiau pirmieji pranešimai apie 2014 m. žuvusiuosius keliuose nuvilia. Kovo 24 d. paskelbtais duomenimis, žuvusiųjų keliuose skaičius, palyginti su 2013 m., sumažėjo 1 proc. Prieš tai (2012 ir 2013 m.) žūčių sumažėjo 8 proc. 2014 m. 28 ES valstybėse narėse iš viso žuvo 25 700 žmonių. Nors tai 5 700 mažiau nei 2010 m., tačiau buvo numatyta, kad žūčių bus dar mažiau. Visa apžvalga pateikta priede.

...
2015 m. kovo 24 d.

Europos Komisija paskelbė naujus duomenis, iš kurių matyti, kad 2014 m. beveik 2500 ES vartotojams pavojingų produktų, nuo žaislų iki variklinių transporto priemonių, buvo neleista įvežti į ES arba pašalinta iš rinkos. 12 metų Europos Komisija drauge su ES valstybėmis narėmis siekia užtikrinti, kad Europos rinkose pateikiamos vartojimo prekės būtų saugios. Šiuo tikslu naudojama ankstyvojo perspėjimo dėl pavojingų ne maisto produktų sistema.

2015 m. kovo 9 d.

Kovo 9 d. Europos Komisija paskelbė 2015 m. ES teisingumo rezultatų suvestinę, kurioje pateikiama valstybių narių teisingumo sistemų kokybės, nepriklausomumo ir veiksmingumo apžvalga.

2015 m. kovo 6 d.

Kovo 5 d., energetikos ministras Rokas Masiulis dalyvavo Briuselyje vykusioje Energetikos taryboje, kurios metu vyko diskusija apie svarbiausius tikslus, kuriuos turėtų pasiekti ES, kurdama Energetikos Sąjungą. Ši diskusija vyko Europos Komisijos vasario 25 d. pateiktų pasiūlymų dėl Energetikos Sąjungos sukūrimo pagrindu. Ministras pabrėžė, kad kertinės Energetikos Sąjungos sukūrimo dimensijos yra energetinis saugumas ir energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas, kurios taip pat yra svarbiausi t

...
2015 m. kovo 4 d.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras praneša, kad, Aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės tyrimų duomenimis, pastarosiomis dienomis, kietųjų dalelių (KD10) koncentracija daugelio miestų aplinkos ore buvo padidėjusi, o kai kuriuose miestuose viršijo 50-ies µg/m³ paros ribinę vertę. Vyraujant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms didžiausią įtaką oro užterštumo padidėjimui galėjo turėti vietiniai taršos šaltiniai (energetikos įmonės, individualių namų šildymo įrenginiai,

...
2015 m. kovo 2 d.

Šiandien paskelbtais Eurostato duomenimis, 2015 m. sausio mėnesį nedarbo lygis Europos Sąjungoje sudarė 9,8 proc. Tai yra mažiau, palyginus su praėjusiais metais, kuomet nedarbas sudarė atitinkamai 9.9 proc. gruodį ir 10,6 proc. sausį.

2015 m. vasario 20 d.
Vasario 18 d. Europos Komisija pradėjo rengti plataus užmojo planą, skirtą kovai su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Komisijos narių kolegija surengė pirmuosius politinius debatus dėl svarbiausių veiksmų, kuriais būtų galima užtikrinti teisingesnį ir skaidresnį požiūrį į mokesčius Europos Sąjungoje.
2015 m. vasario 19 d.
Vasario 18 d. Europos Komisija ėmėsi pirmųjų žingsnių kuriant tikrą bendrąją kapitalo rinką, kuri atvers naujas Europos įmonių finansavimo galimybes ir panaikins kliūtis tarpvalstybinėms investicijoms ES. Tuo tikslu pradėtos tris mėnesius truksiančios konsultacijos dėl galimų priemonių bendrai kapitalo rinkai sukurti.
2015 m. vasario 2 d.

Šiandien ES skelbia apie naujas dotacijas, kuriomis bus siekiama mažinti valstybių narių mokslinių tyrimų kompetencijos skirtumus ir visoje Europoje didinti konkurencingumą bei skatinti ekonomikos augimą. Šios dotacijos bus skiriamos pagal naują mokslo įstaigų susiejimo (angl. Teaming) priemonę ir padės gerinti mokslinių tyrimų rezultatus ir didinti investicijas prasčiau mokslinius tyrimus vykdančiose šalyse. Iš programos "Horizontas 2020“ lėšų finansuoti buvo atrinktas 31 ši

...
2015 m. sausio 30 d.

Europos Sąjunga iki rugsėjo mėnesio pratęsė sankcijų paketą Rusijai ir jos remiamiems separatistams rytinėje Ukrainoje.

2015 m. sausio 12 d.

Nuo šio sekmadienio smurtą patyrusioms aukoms, visų pirma smurto šeimoje ar persekiojimo aukoms, bus užtikrinta geresnė apsauga bet kurioje ES valstybėje narėje. Remiantis naujausiomis taisyklėmis, vienoje valstybėje narėje išduotos apribojančios teismo nutartys, apsaugos orderiai ir draudimai bus greitai ir lengvai pripažįstami visoje ES taikant paprastą sertifikavimo procedūrą.

2015 m. sausio 12 d.

Su 2015-ųjų metų pradžia prasideda ir Europos metai vystymuisi. Tai metai, skirti didinti informuotumą, skatinti vystomąjį bendradarbiavimą ir diskusijas šia tema. Metų šūkis - "Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

2015 m. sausio 6 d.

Sausio 7-8 d. Europos Komisijos nariai vyks į Rygą - tai tradicinis vizitas į pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai perimančią valstybę narę.

2015 m. sausio 6 d.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvai įsivedus eurą, perėjimas prie naujosios valiutos vyksta sklandžiai. Atsiskaityti litais galima 15 dienų. Sausio 3 d. grąžą eurais gavo 89 % pirkėjų. Nei bankuose, nei mažmeninės prekybos sektoriuje didelių problemų nepastebėta.