Europos Sąjungos žinios

2014 m. sausio 20 d.
Šiandien Komisijos nariai Maria Damanaki ir Güntheris Oettingeris pateikė naują veiksmų planą atsinaujinančios vandenynų energijos sektoriaus tolesnei plėtrai Europoje skatinti. Plane numatyti veiksmai turėtų padėti išvystyti dar tik gimstantį "mėlynosios“ energetikos sektorių.
2014 m. sausio 20 d.
2014 m. Europos Komisija išsamiai įvertins valstybių narių mokestinius režimus, kad nustatytų, ar jie nesukuria nepatogumų mobiliems ES piliečiams. Komisija nagrinės daugelio skirtingų ES piliečių kategorijų - darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų ir pensininkų - situaciją.
2014 m. sausio 20 d.
Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su partneriu "OSFL projektai“ skelbia antrą kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programai Lietuvoje 2009-2014.
2014 m. sausio 20 d.
Per Ūkio ministerijoje vykusį pasitarimą diskutuota, kaip efektyviai užtikrinti, kad, įvedant eurą, prekybos ir paslaugų vietose kainos būtų perskaičiuojamos ir skelbiamos tinkamai, aptartos galimos priemonės, pasidalyta informacija, kitų šalių patirtimi, sutarta dėl tolesnio institucijų bendradarbiavimo.
2014 m. sausio 17 d.
Įgyvendinus Europos Komisijos ką tik pateiktą pasiūlymą, būtų sustiprintas europinis darbo paieškos tinklas EURES ir užtikrinta, kad jame būtų pateikiama daugiau darbo pasiūlymų ir padidėtų tikimybė rasti tinkamą darbą ir padėti darbdaviams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, į laisvas darbo vietas darbuotojus priimti greičiau ir veiksmingiau.
2014 m. sausio 17 d.
Su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Ūkio ministerija pasirašyta trišalė projekto administravimo ir finansavimo sutartis UAB "Escolit“ sudarys galimybes kurti inovatyvius farmacijos produktus. Projektui pagal priemonę "Intelektas LT+“ įgyvendinti skirta per 14 mln. Lt ES struktūrinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo.
2014 m. sausio 16 d.
Šią savaitę Europos Parlamentas pritarė Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai laikotarpiu Ūkio ministerijos kuruotai ES viešųjų pirkimų reformai.
2014 m. sausio 14 d.
Prabėgus metams įdomu apžvelgti Europos vartotojų centro (EVC) Lietuvoje gautus skundus. EVC Lietuvoje taikiu būdu ir nemokamai nagrinėja vartotojų prašymus dėl informacijos suteikimo ir skundus dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų kitoje nei vartotojo gyvenamoji vieta Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje bei Norvegijoje ir Islandijoje. EVC priklauso Europos vartotojų centrų tinklui (ECC-Net), kurį sudaro Europos vartotojų centrai, esantys minėtose šalyse....
2014 m. sausio 14 d.
Sausio 14 d. Strasbūre Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Strasbūre susitiko su Europos Parlamento Pirmininku Martinu Schultzu ir pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai rezultatus Europos Parlamento plenarinėje sesijoje.
2014 m. sausio 14 d.
Sausio 13 d. Strasbūre pradėdamas Europos Parlamento plenarinę sesiją, jo pirmininkas Martinas Schulzas pasveikino Latviją, sausio 1 d. įsivedusią eurą. Jis pavadino šį Latvijos žingsnį "geru signalu“ Lietuvai, kuri rengiasi įsivesti eurą 2015-aisiais.