Europos Sąjungos žinios

2014 m. vasario 6 d.
Ketvirtadienį Europos Parlamentas pritarė tam, kad sunkumų turintys bankai pirmiausia būtų pertvarkomi paties bankų sektoriaus sukauptomis lėšomis, o ne mokesčių mokėtojų pinigais. EP atstovai toliau derėsis dėl galutinio reglamento teksto su ES Taryba. Šis teisės aktas pasitarnaus kuriamai Europos bankų sąjungai, kuria siekiama užkirsti kelią ateities krizėms.
2014 m. vasario 4 d.
Vasario 11 d. Briuselyje daugiau kaip 100 įvairų Europos miestų merų ir vietos valdžios institucijų atstovų diskutuos apie Europos Sąjungos piliečių laisvo judėjimo problemas ir galimybes.
2014 m. vasario 3 d.
Lietuva yra sukūrusi teisinę korupcijos prevencijos ir kovos su ja sistemą. Šiandienos ataskaitoje Europos Komisija siūlo Lietuvai teikti pirmenybę stambesnių bylų tyrimui ir imtis priemonių korupcijai viešojo pirkimo srityje nustatyti, didžiausią dėmesį skiriant vietos lygmeniui ir sveikatos priežiūros sektoriui. Komisija taip pat siūlo Lietuvai parengti kovos su neoficialiais mokėjimais sveikatos priežiūros sistemoje strategiją ir gerinti išrinktų bei paskirtų pareigūnų interesų konfliktų dekl...
2014 m. sausio 29 d.
Sausio 29 d. Europos Komisija paskelbė gaires, skirtas toms ES valstybėms narėms, kuriose dėl galiojančių taisyklių piliečiai netenka balsavimo nacionaliniuose rinkimuose teisės vien todėl, kad jie pasinaudojo laisvo judėjimo teise ES. Šiuo metu tokia tvarka galioja penkiose ES valstybėse narėse - Danijoje, Airijoje, Kipre, Maltoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nors pagal galiojančias ES sutartis valstybės narės turi kompetenciją nuspręsti, kam suteikti teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose, to...
2014 m. sausio 29 d.
Sausio 29 d.Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kurių tikslas - užkirsti kelią didžiausiems ir sudėtingiausios struktūros bankams užsiimti rizikinga prekybos savo sąskaita veikla. Naujosios taisyklės taip pat suteikia priežiūros institucijoms teisę reikalauti, kad tokie bankai atskirtų tam tikrą potencialiai rizikingą prekybos veiklą nuo indėlių priėmimo veiklos, jei dėl to kyla pavojus finansiniam stabilumui. Kartu su šiuo pasiūlymu Komisija ėmėsi papildomų priemonių, kuriomis siekiama p...
2014 m. sausio 28 d.
2014-ųjų pradžioje įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintai bendrai ES patentų išdavimo tvarkai, Lietuvos ir kitų šalių išradėjai galės patentuoti savo išradimus Europos Sąjungoje paprasčiau, pigiau ir greičiau.
2014 m. sausio 27 d.
Šiandien Europos Komisija patvirtino Graikijos sprendimą prisijungti prie 15 šalių, jau taikančių ES taisykles, pagal kurias tarptautinės poros gali pasirinkti, kurios šalies teisę taikyti joms nutraukiant santuoką ar siekiant gyventi skyrium.
2014 m. sausio 24 d.
Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės vadovaujama delegacija dalyvauja Baltijos, Šiaurės šalių ir Lenkijos aukščiausiųjų audito institucijų vadovų susitikime Stokholme (Švedija), kur aptariami gilėjančios Europos integracijos keliami iššūkiai valstybiniams auditoriams.
2014 m. sausio 23 d.
Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nariai ketvirtadienį pasiūlė bausti sekso pirkėjus. Jų nuomone, tai leis veiksmingiau kovoti su prostitucija. Europarlamentarai su nerimu pažymi, kad dėl skurdo ir ekonominių sunkumų vis daugiau moterų ir mergaičių priverstos užsiimti prostitucija.
2014 m. sausio 23 d.
Sausio 22 d. Vyriausybė patvirtino Žemės ūkio ministerijos parengtą nutarimo "Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną, gyvulius ir pasėlius“ projektą.
2014 m. sausio 23 d.
Ūkio ministerija ragina projektų vykdytojus, įgyvendinančius viešosios paskirties pastatų renovacijos projektus pagal Europos Sąjungos (ES) paramos priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, kreiptis dėl papildomo finansavimo skyrimo.
2014 m. sausio 22 d.
Sausio 21 d. Ūkio ministerijos ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos atstovų delegacija, vadovaujama ūkio viceministrės Rasos Noreikienės, Rygoje susitiko su Latvijos Respublikos ekonomikos ministerijos ir Latvijos vartotojų teisių apsaugos centro atstovais. Per susitikimą aptarti su euro įvedimu susiję klausimai.
2014 m. sausio 21 d.
Viena iš akivaizdžiausių ekonomikos krizės socialinių pasekmių - labai padidėjęs darbingo amžiaus gyventojų skurdas. Jeigu išliks darbo užmokesčio skirtumai, pirmiausia atsirandantys dėl išaugusios ne visą dieną dirbančių gyventojų dalies, ši padėtis gali nepasikeisti net palaipsniui mažėjant nedarbo lygiui. Tai viena iš pagrindinių išvadų, pateiktų 2013 m.apžvalgoje "Europos užimtumo ir socialinės tendencijos“kaip socialinės išmokos gali paskatinti gyventojus grį...
2014 m. sausio 21 d.
Plataus masto bendros muitinių operacijos metu buvo konfiskuota beveik 45 mln. kontrabandinių cigarečių, beveik 140 000 litrų dyzelinio kuro ir apie 26 000 litrų degtinės. Operaciją kodiniu pavadinimu "Sandėlis“ 2013 m. spalio mėnesį įvykdė Lietuvos muitinės tarnyba ir Lietuvos mokesčių inspekcija, glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), taip pat dalyvaujant visoms 28 ES valstybėms narėms. Įvykdžius operaciją "Sandėlis“alimų Europos Sąj...
2014 m. sausio 21 d.
Nemažos investicijos negąsdina ekologiškų produktų gamybos imtis nusprendusių bendrovių. Nors vis dar tenka investuoti ne tik į pačią gamybą, bet ir į vartotojų švietimą, stabiliai auganti ekologiškų produktų rinka gamintojams atveria naujų galimybių.