Juodkalnijai ir Makedonijai – geroji Lietuvos patirtis rengiantis narystei ES

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija baigė įgyvendinti 6 mėnesius trukusį Dvynių projektą, kurio metu su partneriais – Centrine projektų valdymo agentūra ir Europos socialinio fondo agentūra – padėjo Juodkalnijai pasirengti efektyviai administruoti Juodkalnijos Žmogiškųjų išteklių vystymo programą. Ateinantį mėnesį SADM darbuotojai pradės įgyvendinti naują projektą, kurio metu patirtimi dalinsis su Makedonijos specialistais.

„Džiaugiamės, galėdami žinias, įgytas Lietuvos pasirengimo narystei ES laikotarpiu, taip pat ES struktūrinių fondų įgyvendinimo metų įgytą patirtį perduoti šalių, besiruošiančių narystei ES, kolegoms. Laiku ir sėkmingai įgyvendintas projektas Juodkalnijoje rodo aukštą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų bei projekto partnerių kvalifikaciją ir pasirengimą perteikti savo patirtį kitoms narystės ES siekiančioms šalims“, – sako projekto vadovė, SADM Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė Nijolė Mackevičienė.
Dvynių projekto „Parama Juodkalnijos „Žmogiškųjų išteklių vystymo programos“ įgyvendinimui“ metu atlikta darbuotojų mokymo poreikio analizė, vesta apie 100 valandų mokymų Juodkalnijos valstybės institucijų atstovams, suorganizuotas 5 dienų trukmės Juodkalnijos kolegų patirties mainų vizitas Kroatijoje.
Taip pat konsultuota steigiant Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos stebėsenos komitetą, rengiant techninių specifikacijų projektus, paraiškas dotacijoms gauti, parengtas komunikacijos veiksmų planas.
Projekto metu Lietuvos atstovai dalijosi patirtimi su Juodkalnijos Darbo ir socialinės gerovės, Švietimo, Mokslo ministerijų ir Finansų ministerijos Centrinio finansų ir sutarčių departamento darbuotojais.
„Sėkmingai ir laiku pasiekti projekto rezultatai parodė, kad priėmėme tinkamą sprendimą pasirinkdami partnerius iš Lietuvos įgyvendinti šį projektą. Kiekvienas projekto komandos narys kokybiškai atliko užduotis ir įrodė savo profesionalumą. Tikiuosi, kad ateityje dar turėsime galimybę tęsti bendradarbiavimą su projekto komanda“, – sako projekto vadovė Juodkalnijoje Ivana Šućur.
Balandį SADM darbuotojai pradės įgyvendinti 8 mėnesių trukmės ES Trumpalaikių Dvynių projektą „Parama programos „Žmogiškųjų išteklių vystymas“ finansuojamų veiklų priežiūrai ir kontrolei“ Makedonijoje.
Taip pat artimiausiu metu ruošiamasi kartu su Vokietijos Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija pradėti įgyvendinti projektą Makedonijoje „Parama įdarbinimo agentūrai įgyvendinant aktyvias darbo rinkos priemones ir paslaugas“.
ES Dvynių programa – tai Europos Komisijos iniciatyva padėti šalims paramos gavėjoms stiprinti administracinius institucijų gebėjimus. Vykdant šią programą, šalių paramos teikėjų institucijos savo patirtį perduoda giminingų šalių paramos gavėjų institucijoms, šioms įgyvendinant būtinas reformas.

Ryšių su visuomene skyrius<- Grįžti į atgal