Europos Sąjungos žinios

2023 m. kovo 16 d.

Vykstant naujo geležinkelio statyboms brandžiausiame "Rail Baltica“ ruože nuo Kauno link Lietuvos ir Latvijos sienos, kitose geležinkelio atkarpose - Kauno geležinkelių mazge, Kaunas-Vilnius ir Kaunas-Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena - intensyviai vyksta teritorijų planavimas. Planuojama, kad šiemet, užbaigus teritorijų planavimo procedūras ruože Kaunas-Vilnius ir Vyriausybei patvirtinus specialųjį planą, bus pradedamos žemės išpirkimo procedūros.

...
2022 m. gruodžio 29 d.

Šiemet spalį, baigus dar vieną "Rail Balticos“ geležinkelio teritorijų planavimo etapą, paaiškėjo konkrečios teritorijos ir žemės sklypai, per kuriuos bus nutiesta "Rail Balticos“ geležinkelio trasa ruože Kaunas-Vilnius. Visos suinteresuotos šalys iki sausio 4 dienos turi galimybę susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektu ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl konkretizuotų sprendinių, nekoreguojant pačios geležinkelio vėžės, tobulinimo.

...
2016 m. sausio 22 d.
Europos profesinė kortelė yra elektroninė procedūra, kuria naudodamasis galite pasiekti, kad jūsų profesinės kvalifikacijos būtų pripažintos kitoje ES šalyje.
2016 m. sausio 14 d.
Sausio 8 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) ir Europos Komisijos (EK) atstovybė Lietuvoje pasirašė partnerystės sutartį, kuri sukurs dar palankesnes sąlygas bendradarbiauti tarpusavyje organizuojant renginius bei įgyvendinant iniciatyvas ir visuomenines akcijas, kurių tikslas - informuoti apie Europos Sąjungos siūlomas galimybes Lietuvos piliečiams ir verslui.
2015 m. gruodžio 18 d.
Š. m. gruodžio 16 d. Europos Komisija priėmė naują tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą "INTERREG V-A Lietuva - Lenkija“, kurios biudžetas - 62 mln. EUR, iš kurių daugiau kaip 53 mln. EUR skirti iš Europos regioninės plėtros fondo.
2015 m. gruodžio 9 d.
Komisija pradėjo oficialų tyrimą dėl Liuksemburgo valstybės pagalbos bendrovei McDonald’s taikant apmokestinimo tvarką. Komisija preliminariai mano, kad Liuksemburgo sprendimu dėl mokesčių galėjo būti nustatyta McDonald’s palanki mokesčių tvarka ir taip pažeistos ES valstybės pagalbos taisyklės.
2015 m. lapkričio 26 d.
Lapkričio 24 d. Komisija pasiūlė euro zonos bankų indėlių garantijų sistemą ir kartu nustatė papildomų likusios rizikos mažinimo bankininkystės sektoriuje priemonių.
2015 m. lapkričio 18 d.
Europos Komisija užbaigė 16 biudžeto projektų (BPP), kuriuos euro zonos valstybės narės pateikė iki spalio 15 d., vertinimą. Kipras ir Graikija BPP nepateikė, nes jos vykdo ekonominio koregavimo programas.
2015 m. lapkričio 18 d.
Tiek buitiniai vartotojai, tiek pramonės įmonės už dujas Lietuvoje moka mažiausiai regione. Tokie duomenys paskelbti naujausioje Europos Komisijos parengtoje dujų rinkų ataskaitoje.
2015 m. lapkričio 9 d.
Lapkričio 11 d. Europos Parlamente (EP) Briuselyje EP nario Antano Guogos organizuojamame susitikime bus siekiama įtikinti JAV dujų milžinę "Cheniere“ Lietuvai pirmai Europoje tiekti dujas. Prie bendro stalo apie suskystintų gamtinių dujų (SGD) rinką regione diskutuos aukšti Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Europos Komisijos energetikos pareigūnai, industrijos įmonių vadovai.
2015 m. lapkričio 2 d.
Europos ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) padėtis šiandien daug geresnė nei prieš finansų krizę. Vis dėlto, nepaisant pažangos, visų pirma sustiprinto ekonomikos valdymo ir pradėtos formuoti bankų sąjungos, EPS šiandien dar nesukurta. Skirtingų euro zonos šalių ekonomikos rezultatai labai nevienodi.
2015 m. spalio 13 d.
Europa sieks vieningai skatinti dviračių transportą, kaip aplinkai draugišką transporto rūšį, keisti gyventojų judumo įpročius, kurti daugiau su šia transporto rūšimi susijusių darbo vietų. Tai numatyta Europos Sąjungos (ES) transporto ministrų deklaracijoje, kuriai pritarta Liuksemburge vykusiame neformaliame ministrų susitikime.
2015 m. spalio 9 d.
Atlikus ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą matyti, kad daugelyje sričių padaryta pažanga, tačiau pabrėžiama, kad valstybės narės, įgyvendindamos tikslą iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, turi dėti daugiau pastangų.
2015 m. spalio 1 d.
Europos Komisijos paskelbtoje ataskaitoje dėl mokesčių reformų ES valstybėse narėse nurodoma, kad ES valstybės narės padarė pažangą tobulindamos savo mokesčių sistemas, tačiau dauguma vis dar susiduria su svarbiais iššūkiais ir turėtų toliau dėti pastangas jas tobulinti.
2015 m. rugsėjo 24 d.
Praėjusią savaitę Lietuvoje viešėję Europos Parlamento (EP) nariai kėlė taršos ir atliekų kiekio didėjimo problemas bei kalbėjo apie būtinybę Lietuvoje diegti žiedinės ekonomikos modelį.