Mokytojo dienos atspindžiai

Sakoma, spalis ne tik moka rengti išleistuves. Jis ir dovanoja: lapams – raudonai auksinį rūbą, medžiams – sidabrinę pilnatį, įsimylėjėliams – didžiulius jurginų žiedus, mokytojams – jautrią ir spalvingą Mokytojo dieną. Spalio 5 dieną Kietaviškių progimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo minima Tarptautinė mokytojo diena.

Rytą mokytojus sveikino progimnazijos tarybos nariai (mokyt. Lina Vrubliauskienė), buvo parengta mokinių rudeninių puokščių paroda (klasių auklėtojai, mokyt. Ramutė Stočkūnienė). Ta proga progimnazijoje buvo organizuota savivaldos diena, pamokas savo klasės draugams vedė mokiniai.

Mokytojams buvo organizuotas šventinis minėjimas „Tau, Mokytojau“, kurį organizavo mokytoja Gražina Žalienė su etnokultūros centro mokinių atstovais. Mokytojus sveikino progimnazijos tarybos nariai, direktorė Ramunė Matonienė su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Beata Jocaityte-Bildziukiene įteikė asmenines dovanėles. Padėkos raštais buvo apdovanoti mokytojai, švenčiantys pedagoginės veiklos jubiliejų: geografijos vyr. mokytojas Nerijus Plančiūnas – 10 metų, anglų kalbos vyr. mokytoja Lina Vrubliauskienė – 20 metų, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Ona Bartusevičienė – 30 metų, informacinių technologijų vyr. mokytoja Danguolė Galinienė – 30 metų, spec. pedagogė metodininkė Jūratė Vaitkevičienė – 35 metai, matematikos vyr. mokytojas Antanas Valiūnas – 40 metų. Padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą pedagoginėje veikloje mokyklos, savivaldybės ar respublikos mastu buvo įteikti pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Daivai Markauskienei, lietuvių kalbos vyr. mokytojai Jolitai Kazarevai, technologijų vyr. mokytojai Ramutei Stočkūnienei.

Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės mokytojų skatinimo ir apdovanojimo nuostatais, trys progimnazijos mokytojai buvo teikti skatinimams ir apdovanojimams. Džiugu, jog šie mokytojai – Daiva Markauskienė, Jolita Kazareva ir Ramutė Stočkūnienė, buvo apdovanoti Elektrėnų savivaldybės Mero padėkos raštais ir piniginėmis skatinimo dovanomis, Lietuvos Respublikos Seimo narės Silvos Lengvinienės atminimo dovanėlėmis.

Nuoširdžiai dėkojame už sveikinimus ir spalvingus gėlių žiedus mokiniams bei jų tėveliams, buvusiems aštuntokams, Kietaviškių progimnazijos darbuotojams, Kietaviškių seniūnei Jurgitai Matkevičienei, UAB „Bauwerk Boen“. Gera jausti bendrystę!

 

                                                                                      Progimnazijos administracija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų