Jautriai paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 13 dienos pavakare Vievio miesto biblioteka pakvietė į renginį, skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti. Kultūros centro Mažojoje salėje susirinkusiems buvo pristatyta literatūrinė-muzikinė kompozicija Mes, gimę Lietuvoj, atsimenam”, kurią jautriai atliko aktoriai Irmantas Janakaitis ir Gabrielė Mikalauskaitė-Rudzienė. Išsiilgę jaukaus žodžio ir muzikos garsų skambesio, vieviečiai klausėsi aktorių skaitomų ištraukų iš partizano Dzūko, Dainavos apygardos vado, ir tremtinės Onutės Alksninytės-Garbštienės dienoraščių, Irmanto ir Gabrielės atliekamų muzikinių kūrinių.

Prieš 81 metus birželio 14-ąją sovietai pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus, gyvuliniuose vagonuose iš tėvynės per kelias dienas buvo išvežta per 18 tūkst. žmonių. Sovietinės okupacijos metais Lietuva neteko apie 300 tūkst. žmonių, kurie patyrė komunistinio režimo baisumus – kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire. Kas trečias suimtasis mirė nuo kankinimų, bado ar šalčio.

Karo įvykių Ukrainoje akivaizdoje aktorė kompoziciją pabaigė rusų bombarduojamo Mariupolio gyventojos Nadeždos Suchorukovos kovo mėnesį rašyta, galbūt, paskutine jos žinia apie žudomus taikius gyventojus ir karo siaubą mieste.

Atsitokėję nuo emocijų, su ašaromis akyse žiūrovai dėkojo aktoriams plojimais ir gėlėmis.

Šiuo renginiu biblioteka pradėjo antrąjį projektą „Mūzos sparno paliesti… Kūrybinių duetų vakarų ciklas”.

ESVB filialo Vievio miesto bibliotekos informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų