„Tūkstantmečio mokyklų“ projekto bendrakūrybos sesija Vilniuje

Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų pažangos plano komanda dalyvavo „Tūkstantmečio mokyklos“ programos bendrakūrybinėje sesijoje. Visos dienos renginys vyko Europos socialinio fondo agentūroje (ESFA) Vilniuje. Buvo kviečiama savivaldybės komanda, kurios nariai atstovautų įtraukties, lyderystės, STEAM ir kultūrinio ugdymo sritis. Bendrakūrybinėje sesijoje, be Elektrėnų savivaldybės komandos, dalyvavo ir Utenos, Šalčininkų, Raseinių, Švenčionių savivaldybių komandos.

Grupinių konsultacijų / dirbtuvių tikslas – drauge įveikti Pažangos plano rašymo iššūkius, atsakyti į kylančius klausimus, diskusijų būdu rasti labiausiai savivaldybės švietimo įstaigų, mokyklų bendruomenių poreikius atitinkančius sprendimus. Renginio metu lyderystės, įtraukties, kultūros ir STEAM sričių koordinatoriai sieks pasirengti teikti konsultacijas savo savivaldybės atstovams, atsakingiems už šių sričių veiklų įgyvendinimą. Bendrakūrybinių dirbtuvių sesijos metu taip pat buvo pateiktos rekomendacijos, kaip parengti bei patobulinti pažangos plano turinį.

Darbas vyko komandomis, teko atlikti kūrybines užduotis, remiantis jau parengtais pažangos plano projektais, kuriuose iš dalies jau pasirinkti Pažangos plano tikslai ir uždaviniai, pasirinkti plano įgyvendinimo partneriai. Darbas grupėse bendrakūrybinės sesijos metu praplėtė numatomų veiklų projektavimo ribas, leido kompleksiškai išspręsti ir naujai pažvelgti į mokyklų veiklos galimybes, atrasti naujus partnerius ir naujas veiklos sąsajas bei bendradarbiavimo galimybes. Darbas virė ne tik darbo grupėse. Vėliau savivaldybių komandos turėjo galimybę tarpusavyje pasidalinti savo įžvalgomis, turima gerąja patirtimi, naujai atrastomis, sukurtomis mokyklų veiklos galimybėmis.

Pažangos plano grupės nariai yra dėkingi mūsų savivaldybės komandos lyderei, administracijos direktoriaus pavaduotojai Ingai Kartenienei už komandos telkimą bendrai šio projekto veiklai, dėmesį švietimo aktualijoms, tikėjimą šio Tūkstantmečio mokyklų projekto sėkme ir nauda mokyklų veiklai, kiekvienam mokiniui.

                                                                                        Elektrėnų švietimo paslaugų centro

                                                                                                     direktorė Alma REKLAITIENĖ

 

Nuotraukose TŪM komandos nariai: administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, skyriaus vyr. specialistės: Jūratė Mikalauskienė, Ramutė Strebeikienė, Švietimo paslaugų centro direktorė Alma Reklaitienė.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų