Laiškai istorijai – „Iš širdies į praeitį“

Elektrėnų profesinio mokymo centras prisijungė prie istorinės atminties akcijos, skirtos artėjančioms valstybės šventinėms datoms, rašant laiškus istorijai – „Iš širdies į praeitį”.

Akciją inicijavo „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentūra. Akcijos mintis – pakviesti visus Lietuvos žmones, pirmiausia orientuojantis į moksleivius, parašyti laišką istorinei Lietuvos asmenybei. Nuo Vasario 16 dienos iki Kovo 11-osios vyko didelės apimties informacinė kampanija, pasakojanti apie iškilias Lietuvos istorijos asmenybes bei joms pastatytus paminklus Lietuvos miestuose. Kampanija kvietė parašyti laišką vienam iš pasirinktų istorinių asmenybių.

Gerbiamasis Vincai Kudirka,

 

2021 metų Vasario 16-osios tylų ir ramų vakarą svečiavausi nedideliame Lietuvos miestelyje… Vaikščiojau viena su savo mintimis snieguotomis gatvėmis, stebėjau namų languose degančias švieseles, praeinančius linksmus žmones. Kažkur tolumoje girdėjosi tyliai skambant „Lietuva brangi“, ataidėjo ir „Tautiškos giesmės“ akordai. Dėmesį patraukė prie kiekvieno namo plevėsuojanti Lietuvos valstybinė vėliava ir staiga kirbtelėjo mintis, kaip džiugu, kad aš gyvenu laisvoje valstybėje, galiu kalbėti savo gimtąja kalba, švęsti be baimės šventes, ir prisiminiau Jus, Vincai Kudirka.

Seniai norėjau Jums parašyti laišką ir pranešti džiugią žinią, kad Jūsų sukurtą, padovanotą ,,Tautišką giesmę“ gieda ne tik Lietuvoje, bet ji žinoma ir jos nepamiršta visame pasaulyje. Mokyklos suole išmokti giesmės žodžiai skamba valstybinių ir kitų svarbių kiekvienam žmogui švenčių metu. Net užsienyje gimę, augę ir šiuo metu gyvenantys lietuviai drąsiai, didžiuodamiesi savo Tėvyne, iš visos širdies su trispalvėmis rankose gieda Lietuvos himną.

Jau tiek daug laiko prabėgo ir turbūt, Vincai Kudirka, galvojate, kad mes Jus pamiršome, bet žinokite, kad iki šiol esate mūsų širdyse ir mintyse. Nors per tiek metų daug kas pasikeitė Lietuvoje, bet mūsų kalba išliko ir Jūs buvote tas žmogus, kuris labai daug prisidėjo prie lietuvybės puoselėjimo ir išsaugojimo. Juk buvote žmogus, kuriam rūpėjo tauta ir jos švietimas bei visuomeninis darbas. Vincai, Jūs buvote tas, kuris kovojote už savo idėjas, raginote gyventi dėl Tėvynės, „gyvenimo knygą skaityt laps į lapą“, užsiimti veikla, kuri įprasmintų gyvenimą, padėtų neišnykti lietuvių tautai ir kalbai. Šiandien tokių drąsių, ryžtingų, tautai atsidavusių piliečių, ypač tarp jaunimo, dažnai pasigendame. Pasikeitė vertybės šių dienų Lietuvoje, žmonės neretai nevertina laisvės, galimybės gyventi laisvoje valstybėje, reikšti savo nuomonę, o kartais „dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto“ išsižada ir laimės, ir geresnio gyvenimo išvyksta kurti į svetimas šalis. Esu įsitikinusi, kad žvelgdamas iš aukštybių, norėtumėte ne vieną subarti, sudrausminti, padėti, o kiekvienoje problemoje, tikiu, kad rastumėte išeitį ar patarimą. Baigdama rašyti šį laišką noriu Jums padėkoti už nuoširdumą, optimizmą, tikėjimą Lietuvos šviesia ateitimi, drąsą, ryžtą ir begalinį pasiaukojimą. Gyvenote ir dirbote nesitikėdamas nieko sau, kovojote dėl tautos, žmonių gerovės, atsisakėte šeimyninės laimės, o ką turėjote gražiausio – jaunystę, jėgas, talentus, padovanojote vienintelei mylimajai – Lietuvai. Nepamiršime Jūsų, Vincai Kudirka, niekada! Jūs – mūsų herojus, mokytojas, patarėjas.

 

Su pagarba – Laura Ščiukaitė

 

Sveika, Lietuva!

Rašau Tau laišką, nes Tu man esi labai brangi. Brangi ir diena, kurios 31-ąsias metines minėsime Kovo 11 dieną. Tu man esi tarsi sesuo, kurią aš labai myliu. O kaip galiu Tavęs nemylėti, kai Tu tokia graži? Kai savo garbanotomis plaukų upėmis apjuosusi laukus, miškus ir pievas, audringa Baltijos bangomis, šviesi dangaus žydryne, tyra kaip vandens lašas. Tu geltona, žalia ir raudona. Nors praeitis mūsų nelepino, priešai mindė purvinomis kojomis, Tu išlikai tvirta didvyrių žeme.

Kartais šiandien susimąstau, ar tikrai Tave mylime taip, kaip turėtume? Ar kartais per daug neskaudinam, nežeminam ir ar mylim taip, kaip nusipelnai būti mylima? O mylėti Tave turime už ką. Tavo glėbyje užaugo daug gerų žmonių, kuriais mes galime didžiuotis, kurie garsina Tave ir mus visus kartu. Tik būdami vienas kumštis, mes galime daug ką įveikti. Taip, kaip priešus kadaise įveikė karžygiai, didvyriai, kariai ir kiti drąsūs žmonės. Dabar laisvu žodžiu ir savo gerais darbais tą laisvę saugome. Ir tik tie, kas kadaise buvo nelaisvėje, gali suprasti, kokia ji reikalinga.

Sveikinu Tave su Nepriklausomybės atkūrimo diena, sveikinu ir visus Tavo vaikus. Juk žinai, kokia ši diena yra mums visiems svarbi ir brangi. Būkim visi sveiki, laimingi ir svarbiausia – sąmoningi. Tik tokie mes dar ilgai, ilgai gyvuosime.

 

                  Nedas<- Grįžti į atgal