Išėjusiems atminti

„Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse.“

Justinas Marcinkevičius

 

Daug gerų ir šiltų žodžių skambėjo rugpjūčio 3 dienos popietę Elektrėnų savivaldybės Literatūros ir meno muziejuje. Pagarbą ir atmintį išsakėme Anapilin išėjusiems 12 Elektrėnų savivaldybės Literatų klubo „Strėva“ narių: Irenai Černiauskienei, Reginai Leonavičienei, Broniui Jasiulioniui, Algirdui Dambrauskui, Kęstučiui Rėkliui, Česlovui Vizbarui, Leonui Baltrukėnui, Vaclovui Mačiuliui, Vytautui Mizerui, Juozapui Kulvinskui, Onai Gražinai Maleravičienei, Genovaitei Žigutienei. Šios atminimo poezijos popietės metu prisiminėme jų veiklą klube, įdomesnius nutikimus, skaitėme jų kūrybą. Išėjusius pagerbėme tylos minute.

Klubas „Strėva“ nuoširdžiai dėkoja Elektrėnų savivaldybės Literatūros ir meno muziejaus direktorei Jurgitai Chmieliauskienei už kartu organizuotą renginį, o klubo vadovei Vilijai Dobrovolskienei – už visų paskatinimą kartu prisiminti. Renginys paliko jaukų ir jautrų įspūdį, todėl padėkos žodžiai sklido iš daugelio literatų, o Vladislava Kursevičienė tarytum apibendrino jausmus:

„Dėkojame Jurgitai ir Vilijai už parodytą iniciatyvą ir šio renginio suorganizavimą. Tariant Vilijos žodžiais: juk kada nors visi išeisime.“

Visų mūsų klubo narių atmintis ir pagarba Jums, buvusiems prie „Strėvos“ klubo ištakų.

Visų mūsų pareiga išėjusius atminti.

 

Arvydas VYŠNIAUSKAS,

Literatų klubo „Strėva“ narys<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų