Virš Mažeikių mero patarėjų galvų – juodi debesys

Mažeikių rajono savivaldybės mero du patarėjai pastaruoju metu vis dažniau patenka žiniasklaidos akiratin: vienas nenusišalinęs Savivaldybei sprendžiant jo vadovaujamo krepšinio klubo rėmimo klausimą ir taip galimai supainiojęs viešuosius bei privačius interesus, o kitas –  jau seniau tapęs „žvaigžde“, garbaus amžiaus politikas – viešai apsimelavo.

Vieši ir privatūs interesai

Prieš kurį laiką žiniasklaidoje pasirodė publikacija apie mero patarėją Giedrių Petrulevičių, kuris vadovauja ir krepšinio klubui „Mažeikiai“, kuriam Savivaldybė skyrė 40 tūkstančių eurų paramą. Svarstant šį klausimą politikas nenusišalino, o atvirkščiai – Sporto tarybos posėdžiuose, kuriuose buvo kalbama apie paramą klubui, jis dalyvavo ir pristatinėjo situaciją. Nors posėdžiai vyko darbo laiku ir G. Petrulevičius ėjo mero patarėjo pareigas, tačiau informaciją apie krepšinio klubą pateikinėjo kaip jo direktorius.
Savivaldybės tarybos Etikos komisijos atstovų nuomone, siekiant išvengti interesų konflikto, merui reikėtų pasiieškoti kito patarėjo. Žiniasklaidoje buvo teigiama, jog mero patarėjas G. Petrulevičius antraeiles pareigas eina (vadovauja klubui), neturėdamas tiesioginio savo darbdavio leidimo. Vakar Savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Virginija Steponavičienė „Būdą žemaičių“ patikino, jog G. Petrulevičiui Savivaldybės leidimas eiti antraeiles pareigas išduotas.

Neprivalo dalyvauti?

Nors pareigybių aprašyme teigiama, jog ši mero patarėjo pareigybė reikalinga padėti Mažeikių rajono savivaldybės merui vykdyti Vietos savivaldos įstatyme numatytas Savivaldybės mero funkcijas, organizuoti Savivaldybės tarybos darbą, teikti informaciją ir pasiūlymus viešo administravimo klausimais bei įmonių, kuriose Savivaldybė valdo akcijų paketus, veiklos klausimais, gruodžio viduryje vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos  posėdyje raštiškai dalyvauti atsisakė kitas mero patarėjas Vygandas Povilas Ostrauskis: „Kadangi esu politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, nepriklausantis Savivaldybės administracijai, vadovaujantis Antikorupcijos komisijos nuostatų 9.3 punktu neprivalau dalyvauti minėtos komisijos posėdžiuose.“ Pažymėtina tai, jog V. P. Ostrauskis sąžiningai dalyvauja visuose posėdžiuose. Antikorupcijos komisijos atstovų nuomone, šiame atsisakyta dalyvauti dėl to, jog posėdyje svarstomi klausimai glaudžiai susiję su minėtu politiku ir jo šeimos nariais.

Garbus amžius, aukštos pareigos ir...melas

V. P. Ostrauskis savo rašte Antikorupcijos komisijai toliau rašė: „Kadangi vietinės spaudos neskaitau, jeigu būtų klausimas, susijęs su publikacija joje, prašau konkretizuoti, kokią informaciją Komisija norėtų gauti, ką turėčiau patvirtinti ar paneigti.“ Pažymėtina tai, jog mero patarėjas tvirtindamas, kad vietinės spaudos neskaito, apsimelavo. Po 2015 m. rugpjūčio 25 d. vietinėje spaudoje – Mažeikių rajono laikraštyje „Būdas žemaičių“ – pasirodžiusios publikacijos „Tarp posėdžių – veiklos oazė?“ V. P. Ostraukis kreipėsi į merą, siūlydamas reikalauti redakcijos išspausdinti paneigimą neva dėl neteisingos informacijos. Apie tai „Būdą žemaičių“ informavo Savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vedėja V. Steponavičienė, įspėdama elgtis apdairiau. Apie V. P. Ostrauskio norą reikalauti paneigimo, „Būdo žemaičių“ paklaustas, neslėpė ir meras Antanas Tenys. Apie tai žinojo Savivaldybės tarybos sekretorė Reda Guerrero ir kt. Tai kas meluoja: meras su Savivaldybės darbuotojais ar jo patarėjas V. P. Ostrauskis? Primintina tai, jog ne vienas straipsnis apie minėtą politiką buvo publikuotas vietinėje ir respublikinėje žiniasklaidoje, dėl ko ir aiškinamasi Antikorupcijos komisijos posėdžiuose.

Birutė Šneideraitienė



<- Grįžti į atgal